Προστατεύουμε το απόρρητο κάθε χρήστη της ιστοσελίδας μας που λειτουργεί υπό το όνομα “Automoli”, στον διαδικτυακό τομέα “www.automoli.com” (εφεξής αναφερόμενη ως η “Ιστοσελίδα”).
Διαχειριστής των δεδομένων σας είναι η εταιρεία Autoiso sp. z o.o. με έδρα στην: ul. Gnieźnieńska 12, 40-142 Katowice (Πολωνία). Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου μας ή την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από εμάς, καθώς και εάν θέλετε να υποβάλετε οδηγίες σχετικά με τα δεδομένα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση email: support@autoiso.pl ή στην παραπάνω αναφερόμενη διεύθυνση της έδρας μας.

I. Επεξεργασμένα προσωπικά δεδομένα, σκοποί, νομικές βάσεις και περίοδοι επεξεργασίας

Μπορούμε να συλλέγουμε, να αποθηκεύουμε και να επεξεργαζόμαστε τους ακόλουθους τύπους δεδομένων:

1) Πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή του χρήστη, επισκέψεις και χρήση του ιστότοπου (ιδίως: διεύθυνση IP, πληροφορίες προγράμματος περιήγησης και λειτουργικού συστήματος, κατά προσέγγιση τοποθεσία, πηγή παραπομπής στον ιστότοπο και ιστορικό χρήσης), τις οποίες επεξεργαζόμαστε με βάση τα έννομα συμφέροντά μας για τη διασφάλιση της ομαλή λειτουργία του ιστότοπου, για το διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση αυτών των δραστηριοτήτων ή μέχρι την ουσιαστική αντίρρηση του χρήστη και με βάση τη συγκατάθεσή σας για βελτίωση της χρήσης του, αποθηκεύοντας ρυθμίσεις που έχει επιλέξει ο χρήστης (όπως ορισμένα στοιχεία εμφάνισης του ιστότοπου, σύνδεση δεδομένων), καθώς και την αλλαγή της Ιστοσελίδας και τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων μάρκετινγκ με βάση την ανάλυση της χρήσης της από τους χρήστες, για το διάστημα μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης. Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή επιλέγοντας μια τέτοια επιλογή στις ρυθμίσεις του ιστότοπου, αλλά αυτό δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει της συγκατάθεσης πριν από την απόσυρσή της. Τα περισσότερα από αυτά τα δεδομένα παρέχονται μέσω cookies ή παρόμοιων τεχνολογιών. Δεν είναι απαραίτητο, εκτός από δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, επομένως μπορείτε να αλλάξετε το εύρος της κοινής χρήσης δεδομένων επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας ή στις ρυθμίσεις στον ιστότοπο, αν και κατά συνέπεια ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπου ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.
2) Πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την παροχή των υπηρεσιών που διατίθενται στον Ιστότοπο (ιδιαίτερα: διεύθυνση email, κωδικός πρόσβασης, όνομα και επίθετο, όνομα, διεύθυνση, αριθμός φορολογικού μητρώου, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, αριθμός τηλεφώνου, ιστορικό χρήσης των υπηρεσιών μας), τις οποίες επεξεργαζόμαστε επί τη βάσει του:
α) Συμβόλαια που περιγράφονται στους όρους υπηρεσιών που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο και στους όρους συνεργασίας για επιχειρηματικούς σκοπούς που είναι διαθέσιμοι στον Ιστότοπο, για τον σκοπό της σύναψης, εκτέλεσης και λήξης αυτών των συμβολαίων, για την περίοδο της σύναψης και της ισχύος τους,
β) τα νόμιμα συμφέροντά μας με σκοπό τη σύναψη των παραπάνω συμβολαίων, την προστασία από αξιώσεις και την υλοποίηση σχετικών αξιώσεων, τον άμεσο μάρκετινγκ, την ανάλυση της χρήσης των υπηρεσιών μας, για έως και 6 χρόνια από το έτος κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε ή λήφθηκε υπόψη το συμβόλαιο, ή μέχρι μια επιτυχημένη αντίρρηση από τον χρήστη, αλλά όχι λιγότερο από την ολοκλήρωση των αξιώσεων που σχετίζονται με το συμβόλαιο και τη λήξη της περιόδου περιορισμού,

γ) νομικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από τον Νόμο για τη Λογιστική (άρθρο 4 παράγραφος 2 και άρθρα 20-21, άρθρο 71 παράγραφος 1), τον Κώδικα Φορολογίας (άρθρο 88 παράγραφος 1) και τον Νόμο ΦΠΑ (άρθρα 112-112α) για την τεκμηρίωση συναλλαγών και φορολογικούς χρονοδιαγραμμούς, για τις περιόδους που ορίζονται σε αυτούς τους νόμους (αυτή τη στιγμή σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 2 του Νόμου για τη Λογιστική, άρθρο 112 του Νόμου ΦΠΑ και άρθρο 70 § 1 του Κώδικα Φορολογίας είναι περίοδος 5 ετών από την έναρξη του έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα).

Η παροχή αυτών των δεδομένων είναι απαιτητική συμβατική υποχρέωση (σημεία α και β) ή νομική υποχρέωση (σημείο γ) και είναι απαραίτητη κατά τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται στον Ιστότοπο.

3) Πληροφορίες που σχετίζονται με την εγγραφή στις υπηρεσίες πληροφόρησης στον Ιστότοπο (διεύθυνση email), ειδικά με σκοπό την αποστολή ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου με πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένου υλικού μάρκετινγκ, βάσει της συγκατάθεσης του χρήστη, για την περίοδο λειτουργίας αυτών των υπηρεσιών ή μέχρι την απόσυρση της συγκατάθεσης. Η παροχή αυτών των δεδομένων δεν αποτελεί νομική ή συμβατική υποχρέωση, αλλά είναι απαραίτητη για τη χρήση της συνδρομής.

4) Πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την επικοινωνία (ιδίως διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου, όνομα και επώνυμο, δεδομένα από κοινωνικά δίκτυα και περιεχόμενο αλληλογραφίας), τα οποία επεξεργαζόμαστε βάσει των νόμιμων συμφερόντων μας για σκοπούς επικοινωνίας με τους χρήστες, προστασία από αξιώσεις και υλοποίηση σχετικών αξιώσεων, για έως και 6 χρόνια από το έτος κατά το οποίο ολοκληρώθηκε η επικοινωνία, ή μέχρι μια επιτυχημένη αντίρρηση από τον χρήστη. Η παροχή αυτών των δεδομένων δεν αποτελεί νομική ή συμβατική υποχρέωση, αλλά είναι απαραίτητη για την επικοινωνία.

II. Τα Cookies

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί αρχεία που ονομάζονται cookies ή άλλες παρόμοιες τεχνολογίες, που αναφέρονται συλλογικά σε αυτό το έγγραφο ως “Cookies”. Τα Cookies περιέχουν πληροφορίες που αποστέλλονται από έναν διακομιστή ιστοσελίδας στον περιηγητή του χρήστη στο διαδίκτυο, οι οποίες αποθηκεύονται σε αυτόν τον περιηγητή. Στη συνέχεια, αυτές οι πληροφορίες αποστέλλονται πίσω στον διακομιστή κάθε φορά που ο περιηγητής ανοίγει μια ιστοσελίδα από αυτόν τον διακομιστή. Αυτό επιτρέπει στον διακομιστή να αναγνωρίζει και να παρακολουθεί τον περιηγητή του χρήστη, καταγράφοντας διάφορα είδη της δραστηριότητάς του σε αυτήν τη σελίδα και στη συνέχεια αναλύοντας τα δεδομένα που έχουν αποκτηθεί.
Η ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιεί Cookies, ειδικότερα, για τους εξής σκοπούς:
– Να επιτρέπει τη χρήση των βασικών λειτουργιών της ιστοσελίδας και την ορθή της λειτουργία.
– Να επιτρέπει την αποθήκευση των προτιμήσεων του χρήστη, εξαρτώμενων από αυτόν και τη συσκευή με την οποία χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα, επηρεάζοντας την εμφάνιση ή τη λειτουργία της, όπως για παράδειγμα τη γλώσσα ή την περίπου τοποθεσία, και την αποθήκευση των δεδομένων σύνδεσης του χρήστη.
– Να επιτρέπει την εκτέλεση και την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας από τους χρήστες, προκειμένου να γίνουν βελτιώσεις και άλλες αλλαγές στην ιστοσελίδα βάσει αυτών των στοιχείων.
– Να επιτρέπει την εκτέλεση δραστηριοτήτων μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένης της εμφάνισης διαφημίσεων με χρήση προφίλ χρηστών (δείτε την ενότητα III της Πολιτικής Απορρήτου).
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί προσωρινά Cookies για να παρακολουθεί τους χρήστες που χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα, ενώ χρησιμοποιεί μόνιμα Cookies για να αναγνωρίζει τους χρήστες που επισκέπτονται την ιστοσελίδα. Τα προσωρινά Cookies διαγράφοντ
Τρίτα μέρη, και ειδικότερα οι διαφημιστές μας ή οι υπηρεσίες πληρωμών που συνεργάζονται μαζί μας, ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούν Cookies σε σχέση με τους χρήστες της Ιστοσελίδας σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στις ιστοσελίδες τους. Συγκεκριμένα, για να αναλύσουν τον τρόπο χρήσης της Ιστοσελίδας από τους χρήστες, χρησιμοποιούμε το Google Analytics, ένα υπηρεσία που παρέχεται από τη Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία), η οποία, χρησιμοποιώντας Cookies που αποθηκεύονται στους υπολογιστές των χρηστών, επιτρέπει τη συλλογή και ανάλυση στατιστικών πληροφοριών και άλλων σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας, με σκοπό την απόκτηση γνώσης για τον τρόπο χρήσης της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας της αποτελεσματικότητας του μάρκετινγκ και της εμφάνισης προσαρμοσμένων διαφημίσεων στους χρήστες (η πολιτική απορρήτου της Google είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: http://www.google.com/privacypolicy.html).
Η χρήση των Cookies απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, εκτός αν πρόκειται για Cookies που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας που παρέχουμε μέσω της Ιστοσελίδας κατόπιν αιτήσεώς σας. Η συγκατάθεση για τη χρήση των Cookies από την Ιστοσελίδα μας εκφράζεται μέσω των ρυθμίσεων που επιλέγετε στον περιηγητή σας. Οι περισσότεροι περιηγητές σας επιτρέπουν να επιλέξετε την επιλογή απόρριψης όλων των Cookies ή Cookies τρίτων. Για παράδειγμα, στον περιηγητή Chrome, μπορείτε να επιλέξετε την επιλογή απόρριψης όλων των Cookies επιλέγοντας την επιλογή “Ρυθμίσεις”, στη συνέχεια “Απορρήτου και ασφάλειας”, και στη συνέχεια “Cookies”, και εκεί να ενεργοποιήσετε τον διακόπτη στη θέση “Αποκλεισμένα”. Ωστόσο, η απόρριψη όλων των Cookies μπορεί να καθιστά δύσκολη ή ακόμα και αδύνατη τη χρήση ιστοσελίδων, ιδίως όταν συνδέεστε σε αυτές τις σελίδες. Επιπλέον, σας ζητάμε να επιβεβαιώσετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των Cookies όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του περιηγητή σας ή τις ρυθμίσεις συγκατάθεσης που είναι διαθέσιμες στην Ιστοσελίδα ή ενημερώντας μας μέσω email, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιείται με βάση τη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

III. Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων

Τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εμάς ή από τους εταίρους μας (παραλήπτες δεδομένων) για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ, δηλαδή τη χρήση προσωπικών δεδομένων για την αξιολόγηση προσωπικών παραγόντων ενός ατόμου, όπως οι προτιμήσεις ή τα ενδιαφέροντα του, ιδίως για τη διαφήμιση των υπηρεσιών μας στην Ιστοσελίδα ή σε άλλες ιστοσελίδες (οι εταίροι μας που παρέχουν υπηρεσίες διαφήμισης για εμάς χρησιμοποιώντας Cookies μπορεί αυτόματα να δημιουργήσουν ένα τέτοιο προφίλ με βάση τις προτιμήσεις σας και να εμφανίζουν διαφημίσεις των υπηρεσιών μας σε εσάς σε ιστοσελίδες, επειδή έχετε χρησιμοποιήσει αυτές τις υπηρεσίες στο παρελθόν ή έχετε επισκεφθεί την Ιστοσελίδα μας). Δεν απαιτείται συγκατάθεση για την πραγματοποίηση αυτών των δραστηριοτήτων, επειδή δεν έχουν νομικές επιπτώσεις σε εσάς ή δεν σας επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο, ωστόσο, η δημιουργία προφίλ γίνεται με τη χρήση Cookies, τα οποία χρησιμοποιούνται μετά από την λήψη της συγκατάθεσής σας (δείτε την ενότητα II της Πολιτικής Απορρήτου).

IV. Παραλήπτες δεδομένων

Οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες μας μπορεί να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα των χρηστών αν αυτό δικαιολογείται για την εκπλήρωση των σκοπών που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, εφόσον υποχρεούνται να προστατεύουν επαρκώς αυτά τα δεδομένα.
Μπορεί να αποκαλύψουμε τα δεδομένα σας σε οντότητες με τις οποίες συνεργαζόμαστε και που επεξεργάζονται αυτά τα δεδομένα εκ μέρους μας (παραλήπτες δεδομένων) για τον σκοπό της παροχής υπηρεσιών σε μας στους τομείς: φιλοξενίας, πληροφορικής, στατιστικών και αναλύσεων, μάρκετινγκ, λογισμικού διαχείρισης επιχειρήσεων και βάσης επαφών, καθώς και ηλεκτρονικής επικοινωνίας, διαδικτυακών πληρωμών, τραπεζικής, λογιστικής και νομικής συμβουλευτικής, συλλογής και κοινοποίησης δεδομένων οχημάτων, αξιολόγησης οχημάτων. Αυτές οι οντότητες μπορεί να συνδυάσουν τις πληροφορίες που τους αποκαλύπτονται με άλλα δεδομένα που λαμβάνουν από εσάς ή που αποκτούν κατά τη χρήση των υπηρεσιών τους.
Τα δεδομένα μπορεί να μεταφερθούν έξω από την Οικονομική Ευρωπαϊκή Περιοχή, αλλά μόνο σε χώρες ή οντότητες που παρέχουν ένα επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ανταποκρίνεται στους κανονισμούς της ΕΕ, ειδικότερα σε αυτές για τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει αποφάσεις που ανταποκρίνονται στις σχετικές κανονιστικές προδιαγραφές, ή που εφαρμόζουν τις ούτως ειρημένες τυπικές ρήτρες που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Εφαρμοστική Απόφαση Αρ. 2021/914 της 4ης Ιουνίου 2021.

Επιπλέον, μπορούμε να μεταφέρουμε δεδομένα χρηστών σε δημόσιες οντότητες μόνο στο μέτρο που απαιτείται από το ισχύον δίκαιο.

V. Δικαιώματα του Χρήστη

Ως χρήστης του Ιστότοπου, έχετε το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, να τα διορθώνετε, να τα διαγράψετε ή να περιορίσετε την επεξεργασία τους και να αντιταχθείτε στην επεξεργασία τους, καθώς και το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων. Για να το κάνετε αυτό, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή μέσω email.
Ως χρήστης του Ιστότοπου, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο σχετικά με τις δραστηριότητές μας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στον Πρόεδρο του Γραφείου Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων (DPO) στην Πολωνία ή τον αντίστοιχο αρμόδιο φορέα σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, σύμφωνα με την συνήθη κατοικία, τον τόπο εργασίας ή τον τόπο υποτιθέμενης παραβίασης. Θα εκτιμήσουμε αν, πριν υποβάλετε παράπονο, μας ενημερώσετε για τις παρατηρήσεις σας σχετικά με τις ενέργειές μας και έτσι μας δώσετε τη δυνατότητα να προσπαθήσουμε να διευκρινίσουμε το θέμα από μόνοι μας.

VI. Ασφάλεια των προσωπικών σας πληροφοριών

Θα λάβουμε λογικά τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προφύλαξης για να αποτρέψουμε την απώλεια, την κατάχρηση ή την αλλοίωση των προσωπικών σας πληροφοριών.
Θα αποθηκεύσουμε όλες τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε σε ασφαλείς (προστατευμένες με κωδικό πρόσβασης και firewall) διακομιστές μας. Όλες οι ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγματοποιείτε προς ή από εμάς και η ευαίσθητη και/ή ιδιωτική ανταλλαγή δεδομένων θα κρυπτογραφούνται με τεχνολογία SSL.
Λόγω της φύσης της μετάδοσης δεδομένων μέσω του Διαδικτύου, αυτή είναι από τη φύση της ανασφαλής. Ωστόσο, χρησιμοποιούμε διάφορα μέτρα προκειμένου να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Αν θέλετε να μας παρασχίσετε συστάσεις σχετικά με την ασφάλεια, σας ενθαρρύνουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή του διευθύνσεις email μας.
Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση του κωδικού πρόσβασής σας και των στοιχείων χρήστη σας εμπιστευτικά και δεν πρέπει να τα αποκαλύπτετε σε άλλα άτομα. Δεν θα σας ζητήσουμε τον κωδικό πρόσβασής σας (εκτός αν συνδεθείτε στον Ιστότοπο).

VII. Ιστότοποι τρίτων

Ο Ιστότοπος περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Οι οντότητες που τους λειτουργούν φέρουν την ευθύνη για την πολιτική απορρήτου και τις πρακτικές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων σε αυτούς τους ιστότοπους.