Chráníme soukromí každého uživatele naší webové stránky provozované pod názvem „Automoli“, na internetové doméně „www.automoli.com“ (dále jen „Webová stránka“).
Správcem vašich dat je společnost Autoiso sp. z o.o. se sídlem na adrese: ul. Gnieźnieńska 12, 40-142 Katowice (Polsko). Pokud máte jakékoli dotazy týkající se našich Zásad ochrany osobních údajů nebo zpracování osobních údajů námi, stejně jako pokud byste chtěli podat pokyny týkající se vašich dat, kontaktujte nás na e-mailové adrese: support@autoiso.pl nebo na výše uvedené adrese sídla.

I. Zpracovávané osobní údaje, účely, právní základy a doby zpracování

Můžeme shromažďovat, ukládat a zpracovávat následující typy dat:

1) Informace o počítači uživatele, návštěvách a používání Webové stránky (zejména: IP adresa, informace o prohlížeči a operačním systému, přibližná poloha, zdroj odkazu na Webovou stránku a historie používání), které zpracováváme na základě našich legitimních zájmů za účelem zajištění správného fungování stránky, po dobu do ukončení těchto aktivit nebo do účinného námitky uživatele, a na základě vašeho souhlasu ke zlepšení používání stránky uložením nastavení vybraných uživatelem (jako jsou některé prvky vzhledu Webové stránky, přihlašovací údaje), stejně jako změna Webové stránky a provádění marketingových aktivit na základě analýzy jejího používání uživateli, po dobu do odvolání souhlasu. Souhlas můžete kdykoli odvolat výběrem této možnosti v nastavení Webové stránky, ale toto nebude mít vliv na zákonnost zpracování na základě souhlasu před jeho odvoláním. Většina těchto dat je poskytována prostřednictvím cookies nebo podobných technologií. To není nezbytné, s výjimkou dat nezbytných pro správné fungování Webové stránky, takže můžete změnit rozsah sdílení dat výběrem vhodných nastavení Cookies v webovém prohlížeči nebo v nastavení na Webové stránce, i když v důsledku toho některé funkce Webové stránky nemusí správně fungovat;
2) Informace nezbytné pro poskytování služeb dostupných na Webové stránce (zejména: e-mailová adresa, heslo, jméno a příjmení, jméno, adresa, daňové identifikační číslo, číslo bankovního účtu, telefonní číslo, historie využívání našich služeb), které zpracováváme na základě:
a) smluv popsaných v podmínkách služeb zveřejněných na Webové stránce a podmínkách obchodní spolupráce dostupných na Webové stránce, za účelem uzavření, provádění a ukončení těchto smluv, po dobu jejich uzavření a platnosti,
b) našich legitimních zájmů za účelem uzavření výše uvedených smluv, ochrany proti nárokům a realizace souvisejících nároků, přímého marketingu, analýzy využívání našich služeb, po dobu až 6 let od roku, ve kterém byla smlouva provedena nebo ukončena, nebo do úspěšné námitky uživatele, ale ne méně než do ukončení nároků souvisejících se smlouvou a uplynutí lhůty pro promlčení,

c) právních povinností vyplývajících ze Zákona o účetnictví (čl. 4 odst. 2 a čl. 20-21, 71 odst. 1), Daňového řádu (čl. 88 odst. 1) a Zákona o DPH (čl. 112-112a) pro dokumentaci transakcí a daňových vyrovnání, po doby uvedené v těchto aktech (v současné době podle čl. 74 odst. 2 Zákona o účetnictví, čl. 112 Zákona o DPH a čl. 70 § 1 Daňového řádu je to období 5 let od začátku roku následujícího po fiskálním roce, ke kterému se data vztahují).

Poskytnutí těchto dat je smluvním požadavkem (bod a a b) nebo právním požadavkem (bod c) a je nezbytné při používání služeb poskytovaných na Webové stránce;

3) Informace související s přihlašováním k informačním službám na Webové stránce (e-mailová adresa), zejména za účelem zasílání vám elektronického newsletteru s informacemi souvisejícími s obsahem Webové stránky, včetně marketingových materiálů, na základě souhlasu uživatele, po dobu provozování těchto služeb nebo do odvolání souhlasu. Poskytnutí těchto dat není zákonným ani smluvním požadavkem, ale je nezbytné pro využití předplatného;

4) Informace nezbytné pro komunikaci (zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, jméno a příjmení, data ze sociálních sítí a obsah korespondence), které zpracováváme na základě našich legitimních zájmů za účelem komunikace s uživateli, pro ochranu proti nárokům a realizaci souvisejících nároků, po dobu až 6 let od roku, ve kterém byla komunikace ukončena, nebo do úspěšné námitky uživatele. Poskytnutí těchto dat není zákonným ani smluvním požadavkem, ale je nezbytné pro komunikaci.

II. Cookies

Webová stránka používá soubory nazývané cookies nebo jiné podobné technologie, ve společném znění tohoto dokumentu označované jako „Cookies“. Cookies obsahují informace, které webový server posílá do internetového prohlížeče uživatele, a které jsou v tomto prohlížeči uloženy. Tyto informace jsou pak při každém otevření webové stránky z tohoto serveru poslány zpět na server. To umožňuje serveru identifikovat a sledovat prohlížeč uživatele zaznamenáním různých typů jeho aktivity na této stránce a následnou analýzou takto získaných dat.
Webová stránka může používat Cookies zejména:
– nevyhnutné pro umožnění použití základních funkcí Webové stránky a jejího správného fungování;
– umožňující uložení preferencí uživatele závislých na něm a zařízení, které používá k přístupu na Webovou stránku, ovlivňující její vzhled nebo funkčnost, např. z hlediska jazyka nebo přibližné polohy, a ukládání přihlašovacích údajů uživatele;
– umožňující provádění a analýzu statistik o používání Webové stránky uživateli, za účelem zavedení vylepšení a dalších změn na Webové stránce na základě tohoto;
– umožňující provádění marketingových aktivit, včetně zobrazování reklam s využitím profilování uživatele (viz oddíl III Zásad ochrany osobních údajů).
Webová stránka používá session Cookies k sledování uživatelů používajících Webovou stránku, zatímco trvalé Cookies k rozpoznání uživatelů navštěvujících Webovou stránku. Session Cookies jsou smazány z počítače uživatele, když jeho prohlížeč zavře. Trvalé cookies zůstávají na počítači uživatele, dokud nejsou smazány nebo nevyprší.
Třetí strany, zejména naši inzerenti nebo platební služby spolupracující s námi, mohou také používat Cookies ve vztahu k uživatelům Webové stránky podle podmínek uvedených na jejich webových stránkách. Zejména k analýze, jak uživatelé používají Webovou stránku, používáme Google Analytics, službu poskytovanou společností Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko), která pomocí Cookies uložených na počítačích uživatelů umožňuje sběr a analýzu statistických informací a dalších o používání Webové stránky za účelem získání znalostí o tom, jak je Webová stránka používána, včetně zkoumání účinnosti marketingu a zobrazování reklam přizpůsobených uživatelům (Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google jsou k dispozici na: http://www.google.com/privacypolicy.html).
Používání Cookies vyžaduje váš souhlas, pokud nejde o Cookies nezbytné k poskytování služby poskytované námi prostřednictvím Webové stránky na vaši žádost. Souhlas s používáním Cookies na naší Webové stránce se vyjadřuje prostřednictvím nastavení, která si vyberete ve webovém prohlížeči. Většina prohlížečů umožňuje vybrat možnost odmítnout všechny Cookies nebo Cookies třetích stran. Například v prohlížeči Chrome můžete vybrat možnost odmítnout všechny Cookies výběrem v části „Nastavení“ „Soukromí a bezpečnost“, pak „Cookies“ a tam kliknutím na přepínač v poloze „Blokováno“. Nicméně odmítnutí všech Cookies může ztížit nebo dokonce znemožnit používání webových stránek, zejména při přihlašování na těchto stránkách. Kromě toho vás žádáme, abyste potvrdili svůj souhlas s používáním Cookies při návštěvě Webové stránky. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat změnou nastavení prohlížeče nebo nastavení souhlasu dostupných na Webové stránce nebo nám to oznámit emailem, což však zůstane bez vlivu na zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu před jeho odvoláním.

III. Automatizované rozhodování

Data, která zpracováváme, mohou být námi nebo našimi partnery (příjemci dat) používána pro automatizované rozhodování, včetně profilování, tj. používání osobních údajů k posouzení osobních faktorů jednotlivce, jako jsou jeho preference nebo zájmy, zejména pro reklamu našich služeb na Webové stránce nebo jiných webových stránkách (naši partneři poskytující reklamní služby pro nás s použitím Cookies mohou automaticky vytvořit tzv. profil vašich preferencí a zobrazovat reklamy našich služeb pro vás na webových stránkách, protože jste tyto služby v minulosti používali nebo navštívili naší Webovou stránku). Pro provádění takových aktivit není vyžadován váš souhlas, protože nemají právní účinky na vás nebo vás podobně významně neovlivňují, nicméně profilování se provádí s použitím Cookies, které se používají po získání vašeho souhlasu (viz oddíl II Zásad ochrany osobních údajů).

IV. Příjemci dat

Naši zaměstnanci a spolupracovníci mohou mít přístup k údajům uživatelů, pokud je to odůvodněné pro realizaci účelů definovaných v této Zásadě ochrany osobních údajů, za předpokladu, že jsou povinni tyto údaje řádně chránit.
Vaše údaje můžeme zveřejnit subjektům, se kterými spolupracujeme a které tyto údaje zpracovávají jménem nás (příjemci údajů) za účelem poskytování služeb nám v oblastech: hosting, IT, statistika a analýza, marketing, software pro řízení společnosti a databáze kontaktů a elektronická komunikace, internetové platby, bankovnictví, účetnictví a právní poradenství, sběr a sdílení dat o vozidlech, hodnocení vozidel. Tyto subjekty mohou kombinovat informace, které jim byly zveřejněny, s dalšími údaji, které od vás obdržely nebo získaly při používání jejich služeb.
Údaje mohou být převedeny mimo Evropský hospodářský prostor, ale pouze do zemí nebo subjektů, které poskytují úroveň ochrany osobních údajů odpovídající předpisům EU, zejména těm, pro které Evropská komise vydala příslušné rozhodnutí nebo které uplatňují takzvané standardní doložky stanovené Evropskou komisí v Provedení rozhodnutí č. 2021/914 ze dne 4. června 2021.

Kromě toho můžeme údaje o uživatelích převést na veřejné subjekty pouze v rozsahu vyžadovaném platným právem.

V. Práva uživatele

Jako uživatel Webové stránky máte právo na přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti jejich zpracování, stejně jako právo na přenositelnost údajů. Pro toto nás kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailem.
Jako uživatel Webové stránky máte právo podat stížnost ohledně našich aktivit v zpracování vašich osobních údajů u Prezidenta Úřadu pro ochranu osobních údajů (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) v Polsku nebo jeho ekvivalentu v jiném členském státu EU, v souladu s vaším obvyklým místem bydliště, pracovištěm nebo místem údajného porušení. Budeme vděční, pokud nám před podáním stížnosti sdělíte své poznámky k našim činnostem a tak nám dáte šanci se pokusit věc vyjasnit sami.

VI. Zabezpečení vašich osobních informací

Přijmeme vhodná technická a organizační opatření k prevenci ztráty, zneužití nebo změny vašich osobních informací.
Všechny osobní informace, které nám poskytnete, budou uloženy na našich zabezpečených (chráněných heslem a firewall) serverech. Všechny elektronické transakce, které s námi provedete nebo obdržíte od nás, a výměna citlivých a/nebo soukromých dat, budou šifrovány pomocí technologie SSL.
Přenos dat přes internet je vzhledem k jeho povaze v zásadě nezabezpečený. Avšak používáme různá opatření k zajištění vašich údajů. Pokud byste nám chtěli poskytnout doporučení ohledně bezpečnosti, vyzýváme vás, abyste nás kontaktovali prostřednictvím kontaktního formuláře nebo na naši e-mailovou adresu.
Jste odpovědní za udržení důvěrnosti vašeho hesla a uživatelských údajů a neměli byste je zveřejňovat jiným osobám. Nebudeme vás žádat o vaše heslo (kromě případů, kdy se přihlašujete na Webové stránky).

VII. Webové stránky třetích stran

Webová stránka obsahuje odkazy na jiné webové stránky. Subjekty, které je provozují, jsou odpovědné za politiku ochrany osobních údajů a praktiky zpracování osobních údajů na těchto webových stránkách.