Štitimo privatnost svakog korisnika našeg vebsajta koji posluje pod imenom „Automoli“, na internet domenu „www.automoli.com“ (u daljem tekstu „Vebsajt“).
Administrator vaših podataka je Autoiso sp. z o.o. sa sedištem na: ul. Gnieźnieńska 12, 40-142 Katovice (Poljska). Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa našom Politikom Privatnosti ili obradom ličnih podataka od strane nas, kao i ako želite da podnesete uputstva u vezi sa vašim podacima, molimo vas da nas kontaktirate na email adresu: support@autoiso.pl ili na gorepomenutu adresu sedišta.

I. Obrađeni lični podaci, svrhe, pravni osnovi i periodi obrade

Možemo prikupljati, čuvati i obrađivati sledeće vrste podataka:

1) Informacije o računaru korisnika, posetama i korišćenju Vebsajta (posebno: IP adresa, informacije o pregledaču i operativnom sistemu, približna lokacija, izvor preporuke za Vebsajt i istorija korišćenja), koje obrađujemo na osnovu našeg legitimnog interesa za obezbeđivanje pravilnog funkcionisanja sajta, za period do završetka ovih aktivnosti ili do efikasnog prigovora od strane korisnika, i na osnovu vašeg pristanka za poboljšanje korišćenja toga kroz čuvanje izabranih postavki od strane korisnika (kao što su neki elementi izgleda Vebsajta, podaci za prijavu), kao i za promenu Vebsajta i sprovođenje marketinških aktivnosti na osnovu analize njegovog korišćenja od strane korisnika, za period do povlačenja pristanka. Pristanak možete povući u bilo koje vreme izborom takve opcije u postavkama Vebsajta, ali to neće uticati na zakonitost obrade na osnovu pristanka pre njegovog povlačenja. Većina ovih podataka se obezbeđuje kroz kolačiće ili slične tehnologije. To nije neophodno, osim za podatke neophodne za pravilno funkcionisanje Vebsajta, pa možete promeniti obim deljenja podataka izborom odgovarajućih postavki Kolačića u veb pregledaču ili u postavkama na Vebsajtu, iako kao posledica toga neke funkcionalnosti Vebsajta možda neće pravilno raditi;
2) Informacije neophodne za pružanje usluga dostupnih na Vebsajtu (posebno: email adresa, lozinka, ime i prezime, naziv, adresa, poreski identifikacioni broj, broj bankovnog računa, broj telefona, istorija korišćenja naših usluga), koje obrađujemo na osnovu:
a) ugovora opisanih u uslovima usluga objavljenim na Vebsajtu i uslovima poslovne saradnje dostupnim na Vebsajtu, u svrhu zaključivanja, izvršavanja i raskidanja ovih ugovora, za period njihovog zaključivanja i važenja,
b) naših legitimnih interesa u svrhu zaključivanja gorepomenutih ugovora, zaštite od potraživanja i realizacije povezanih potraživanja, direktnog marketinga, analize korišćenja naših usluga, za do 6 godina od godine u kojoj je ugovor izvršen ili raskinut, ili do uspešnog prigovora od strane korisnika, ali ne manje od do završetka potraživanja vezanih za ugovor i isteka perioda zastare,

c) pravnih obaveza koje proističu iz Zakona o računovodstvu (čl. 4 st. 2 i čl. 20-21, 71 st. 1), Porezne uredbe (čl. 88 st. 1) i Zakona o PDV-u (čl. 112-112a) za dokumentovanje transakcija i poreskih poravnanja, za periode navedene u ovim aktima (trenutno prema čl. 74 st. 2 Zakona o računovodstvu, čl. 112 Zakona o PDV-u i čl. 70 § 1 Porezne uredbe to je period od 5 godina od početka godine nakon poreske godine na koju se podaci odnose).

Pružanje ovih podataka je ugovorni zahtev (tačke a i b) ili pravni zahtev (tačka c) i neophodno je prilikom korišćenja usluga pruženih na Vebsajtu;

3) Informacije vezane za pretplatu na informativne usluge na Vebsajtu (email adresa), posebno u svrhu slanja elektronskog biltena sa informacijama vezanim za sadržaj Vebsajta, uključujući marketinške materijale, na osnovu pristanka korisnika, za period delovanja ovih usluga ili do povlačenja pristanka. Pružanje ovih podataka nije zakonski ili ugovorni zahtev, ali je neophodno za korišćenje pretplate;

4) Informacije neophodne za komunikaciju (posebno email adresa, broj telefona, ime i prezime, podaci sa društvenih mreža i sadržaj prepiske), koje obrađujemo na osnovu naših legitimnih interesa u svrhu komunikacije sa korisnicima, za zaštitu od potraživanja i realizaciju povezanih potraživanja, za do 6 godina od godine u kojoj je komunikacija završena, ili do uspešnog prigovora od strane korisnika. Pružanje ovih podataka nije zakonski ili ugovorni zahtev, ali je neophodno za komunikaciju.

II. Kolačići

Vebsajt koristi datoteke poznate kao kolačići ili druge slične tehnologije, zajedno nazvane „Kolačići“ u ovom dokumentu. Kolačići sadrže informacije koje veb server šalje internet pregledaču korisnika, koje se zatim čuvaju u tom pregledaču. Zatim se te informacije vraćaju serveru svaki put kada pregledač otvori stranicu sa tog servera. To omogućava serveru da identifikuje i prati pregledač korisnika beležeći različite vrste njegove aktivnosti na ovoj stranici, a zatim analizira takve dobijene podatke.
Vebsajt može koristiti Kolačiće posebno:
– potrebne za omogućavanje korišćenja osnovnih funkcija Vebsajta i njegovog pravilnog funkcionisanja;
– omogućavaju čuvanje korisničkih preferencija koje zavise od njega i uređaja kojim koristi Vebsajt, utičući na njegov izgled ili funkcionisanje, npr. u smislu jezika ili približne lokacije, i čuvanje korisničkih podataka za prijavu;
– omogućavaju izvođenje i analizu statistike korišćenja Vebsajta od strane korisnika, kako bi se uvela poboljšanja i druge promene na Vebsajtu na osnovu toga;
– omogućavaju izvođenje marketinških aktivnosti, uključujući prikazivanje oglasa koristeći profilisanje korisnika (vidi odeljak III Politike privatnosti).
Vebsajt koristi sesijske Kolačiće za praćenje korisnika koji koriste Vebsajt, dok trajni Kolačiće koristi za prepoznavanje korisnika koji posete Vebsajt. Sesijski Kolačići se brišu sa korisničkog računara kada se njegov pregledač zatvori. Trajni kolačići ostaju na korisničkom računaru dok se ne obrišu ili ne isteknu.
Treće strane, posebno naši oglašivači ili platne usluge koje sarađuju sa nama, takođe mogu koristiti Kolačiće u vezi sa korisnicima Vebsajta pod uslovima navedenim na njihovim vebsajtovima. Posebno, za analizu kako korisnici koriste Vebsajt, koristimo Google Analytics, uslugu koju pruža Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska), koja, koristeći Kolačiće pohranjene na računarima korisnika, omogućava prikupljanje i analizu statističkih informacija i drugih o korišćenju Vebsajta kako bi se steklo znanje o tome kako se Vebsajt koristi, uključujući istraživanje efikasnosti marketinga i prikazivanje oglasa prilagođenih korisnicima (Googleova politika privatnosti dostupna je na: http://www.google.com/privacypolicy.html).
Korišćenje Kolačića zahteva vaš pristanak, osim ako su to Kolačići neophodni za pružanje usluge koju mi pružamo putem Vebsajta na vaš zahtev. Pristanak na korišćenje Kolačića sa našeg Vebsajta izražava se kroz postavke koje ste odabrali u veb pregledaču. Većina pregledača omogućava vam da izaberete opciju odbijanja svih Kolačića ili Kolačića trećih strana. Na primer, u Chrome pregledaču možete odabrati opciju odbijanja svih Kolačića tako što ćete odabrati u odeljku „Podešavanja“ „Privatnost i sigurnost“, zatim „Kolačići“ i tamo kliknuti na prekidač na položaju „Blokirano“. Međutim, odbijanje svih Kolačića može otežati ili čak onemogućiti korišćenje vebsajtova, posebno prilikom prijavljivanja na ovim stranicama. Dodatno, molimo vas da potvrdite svoj pristanak na korišćenje Kolačića kada posetite Vebsajt. Pristanak možete povući u bilo koje vreme promenom postavki pregledača ili postavki pristanka dostupnih na Vebsajtu ili nas obavestiti putem emaila, što će ipak ostati bez efekta na zakonitost obrade izvršene na osnovu pristanka pre njegovog povlačenja.

III. Automatizovano donošenje odluka

Podaci koje obrađujemo mogu se koristiti od strane nas ili naših partnera (primaoca podataka) za automatizovano donošenje odluka, uključujući profilisanje, tj. korišćenje ličnih podataka za procenu ličnih faktora pojedinca kao što su njihove preferencije ili interesi, posebno za oglašavanje naših usluga na Vebsajtu ili drugim vebsajtovima (naši partneri koji pružaju usluge oglašavanja za nas koristeći Kolačiće mogu automatski kreirati tzv. profil vaših preferencija i prikazivati oglase naših usluga za vas na vebsajtovima, jer ste u prošlosti koristili ove usluge ili posetili naš Vebsajt). Pristanak nije potreban za sprovođenje takvih aktivnosti jer one nemaju pravne efekte na vas ili vas značajno ne utiču na sličan način, međutim, profilisanje se vrši korišćenjem Kolačića, koji se koriste nakon dobijanja vašeg pristanka (vidi odeljak II Politike privatnosti).

IV. Primaoci podataka

Naši zaposleni i saradnici mogu imati pristup podacima korisnika ako je to opravdano za ostvarivanje svrha definisanih u ovoj Politici privatnosti, pod uslovom da su obavezni da pravilno zaštite ove podatke.
Vaše podatke možemo otkriti entitetima sa kojima sarađujemo i koji obrađuju te podatke u naše ime (primaoci podataka) u svrhu pružanja usluga nama u oblasti: hostinga, IT, statistike i analitike, marketinga, softvera za upravljanje kompanijom i bazu kontakata, i elektronsku komunikaciju, internet plaćanja, bankarstvo, računovodstvo i pravne savete, prikupljanje i deljenje podataka o vozilima, procenu vozila. Ovi entiteti mogu kombinovati informacije koje su im otkrivene s drugim podacima primljenim od vas ili dobijenim tokom korišćenja njihovih usluga.
Podaci se mogu prenositi van Evropskog ekonomskog područja, ali samo u zemlje ili entitete koji obezbeđuju nivo zaštite ličnih podataka koji odgovara propisima EU, posebno onima za koje je Evropska komisija izdala odgovarajuću odluku ili koji primenjuju tzv. standardne klauzule određene Evropskom komisijom u Provedbenoj odluci br. 2021/914 od 4. juna 2021.

Pored toga, možemo preneti podatke o korisnicima javnim entitetima samo u meri koju zahteva važeći zakon.

V. Prava korisnika

Kao korisnik Veb stranice, imate pravo na pristup svojim ličnim podacima, njihovu ispravku, brisanje ili ograničavanje obrade, kao i pravo na prigovor obradi, kao i pravo na prenosivost podataka. Da biste to učinili, kontaktirajte nas preko kontakt forme ili e-poštom.
Kao korisnik Veb stranice, imate pravo da podnesete žalbu na naše aktivnosti u obradi vaših ličnih podataka Predsedniku Ureda za zaštitu ličnih podataka (DPO) u Poljskoj ili njegovom ekvivalentu u drugoj državi članici EU, u skladu sa vašim uobičajenim mestom boravka, mestom rada ili mestom navodnog kršenja. Bićemo zahvalni ako, pre podnošenja žalbe, obavestite nas o svojim primedbama na naše postupke, čime nam dajete priliku da pokušamo sami razjasniti stvar.

VI. Sigurnost vaših ličnih informacija

Preduzećemo razumne tehničke i organizacione mere opreza kako bismo sprečili gubitak, zloupotrebu ili izmenu vaših ličnih informacija.
Sve lične informacije koje nam pružite čuvaćemo na našim sigurnim (zaštićenim lozinkom i vatrenom zidom) serverima. Svi elektronski transferi koje izvršite prema nama ili primite od nas, kao i osetljiva i/ili privatna razmena podataka, biće enkriptovani korišćenjem SSL tehnologije.
Zbog svoje prirode, prenos podataka preko Interneta je inherentno nesiguran. Međutim, koristimo različite mere kako bismo osigurali vaše podatke. Ako želite da nam pružite preporuke u vezi sa sigurnošću, pozivamo vas da nas kontaktirate putem kontakt forme ili na našu e-adresu.
Odgovorni ste za čuvanje svoje lozinke i detalja korisničkog naloga u tajnosti i ne smete ih otkrivati drugim osobama. Nećemo vas tražiti za vašu lozinku (osim kada se prijavljujete na Veb stranicu).

VII. Veb stranice trećih strana

Veb stranica sadrži veze ka drugim veb stranicama. Entiteti koji ih upravljaju odgovorni su za politiku privatnosti i prakse obrade ličnih podataka na tim veb stranicama.