Sekretesspolicy och cookies

Vi åtar oss att skydda sekretessen för varje användare av webbplatsen.

Dina personuppgifter administreras av AutoISO Sp. z o.o. (ul. Gnieźnieńska 12, 40-142 Katowice, Polska, support@automoli.pl). Ifall du undrar något som har att göra med denna sekretesspolicy eller hur vi behandlar dina personuppgifter, eller ifall du vill instruera oss rörande dina personuppgifter, så vänd dig till oss på ovanstående e-postadress.

I. Behandlade personuppgifter, rättslig grund och perioder för behandling

Vi komma att samla in, lagra och behandla följande typer av personuppgifter:

  • information rörande din dator och dina besök på och användning av webbplatsen (särskilt: din IP-adress, geografiska position, webbläsartyp och -version, operativsystem, hur du kom till sidan, besökets tid och längd, sidvisningar, webbplatsnavigering), som vi behandlar på grundval av våra legitima intressen av att föra statistik och administrera webbplatsen, och utföra direkt marknadsföring under perioden, tills vi har gjort klart dessa aktiviteter eller fram tills du effektivt utövar rätten att invända, vi använder profilering med ditt samtycke tills du drar tillbaka samtycket;
  • information som behövs för att tillhandahålla tjänster som finns på webbplatsen (särskilt: e-postadress, namn och efternamn, adress, skatteregistreringsnummer, bankkontonummer, transaktionsnummer, innehåll i kundvagnen) samt information kopplad till registrering på webbplatsen (särskilt e-postadress, inloggning, lösenord), som vi behandlar på grundval av att fullgöra ett avtal som definieras i användarvillkoren i syfte att sluta ett kontrakt, genomdriva det och avbryta det inom tiden för kontraktets slutande och verkställande, och på grundval av våra legitima intressen av att verkställa fordringar kopplade till kontraktet och att säkerställa att de data som användarna uppger vid registrering på webbplatsen är skyddade, under en period som uppgår till 6 år från slutet av året då kontraktet fullgjordes eller avbröts, eller tills du effektivt har utövat din rätt till att invända, men inte kortare än fram till verkställandet av de fordringar som har koppling till kontraktet och utgång av begränsningsperioden för fordringar, och på grundval av de rättsliga plikter som fastställs i bokföringslagen (Accountancy Act) och i skattelagstiftningen under de perioder som anges i dessa bestämmelser (för närvarande enligt artikel av bokföringslagen och artikel 32 § 1 i skattelagstiftningen uppgår denna period till 5 år från början av året som följer på det finansiella år som har koppling till respektive data);
  • information som du uppger till oss i syfte att prenumerera på webbplatsens nyhetstjänster, särskilt e-postnotiser och/eller nyhetsbrev (e-postadress), behandlar vi på grundval av ditt samtycke under perioden då dessa tjänster är aktiva och/eller tills du drar tillbaka ditt samtycke till dem;
  • information som krävs för att kommunicera med dig (särskilt e-postadressen, förnamn och efternamn, telefonnummer och kommunikationsinnehåll), behandlar vi på grundval av vårt legitima intresse rörande kommunikation med dig och för att skydda oss mot fordringar, under perioden på 6 år ifrån slutet av det år under vilket kommunikationen slutade, eller tills det att du effektivt utövar rätten till invändning.

Ia. Automatiserat individuellt beslutsfattande

De data som vi behandlar kan komma att användas av oss eller några samarbetspartners för automatiserad individuell beslutsfattning endast I syfte att göra reklam för våra tjänster på andra webbplatser. Detta utförs på sådant sätt, att våra samarbetspartners, som tillhandahåller reklamtjänster åt oss, kan komma att skapa en profil av dina intressen och visa reklam för våra tjänster på tredje parters webbplatser. Samarbetspartners använder cookies eller liknande teknik som registrerar att du har besökt vår webbplats eller har använt dig av våra tjänster. Men, du blir endast föremål för profilering efter ditt frivilliga samtycke som vi frågar efter när du besöker webbplatsen. Om du inte samtycker till profilering, blir du heller inte föremål för profilering. Du kan dra tillbaka samtycket när du vill genom att meddela oss om detta på vår e-postadress eller i dina kontoinställningar, utan att detta för den delen påverkar lagligheten hos den behandling som sker med ditt samtycke innan tillbakadragandet.

II. Cookies

Webbplatsen använder cookies som gör att vi kan justera webbplatsen till användarens behov genom att utarbeta och analysera deras användarstatistik på webbplatsen. Statistiken hänvisar inte till personuppgifter för webbplatsens användares.

En cookie består av information som skickas av en webbserver till en webbläsare, och lagras av webbläsaren. Informationen skickas sedan till servern varje gång som webbläsaren efterfrågar en sida från servern. Detta gör att webbservern kan identifiera och spåra webbläsaren.

Vi använder både ”session” cookies och ”beständiga” cookies på webbplatsen. Vi kommer använda session cookies för att: hålla koll på medan du navigerar webbplatsen. Vi kommer använda beständiga cookies för att: möjliggöra att webbplatsen känner igen dig när du besöker webbplatsen.

Session cookies tas bort från din dator när du stänger webbläsaren. Beständiga cookies förblir lagrade på datorn tills de raderas, eller fram till ett utgångsdatum som har angetts.

Vi använder Google Analytics för analys av hur Webbplatsen används. Google Analytics genererar statistik och annan information rörande Webbplatsen via cookies, som lagras på användarens dator. Information som genereras som rör webbplatsen använder vi sedan för att ta fram rapporter rörande hur webbplatsen används. Google lagrar denna information. Du kan läsa Googles sekretesspolicy på: http://www.google.com/privacypolicy.html.

Även tredje parter, särskilt våra annonsörer/leverantörer av betaltjänster kan komma att skicka dig cookies utifrån de regler som uppges på deras webbplatser.

Samtycke till användning av cookies från vår webbplats uttrycks genom ditt val av inställningar I webbläsaren. De flesta webbläsare möjliggör valet att invända mot alla cookies eller tredje parters cookies. Exempelvis I Chrome, gör du valet att invända mot alla cookies genom att i “Inställningar” gå till avsnittet “Sekretess och säkerhet,” och sedan “Cookies” varefter du klickar på knappen “Blockera.” Men, invänder du mot alla cookies så kan webbplatser bli svårare eller till och med omöjliga att använda.

III. Datamottagare

Vi kan komma att röja information rörande dig till våra medarbetare, tjänstemän och affärsbekanta, om så rimligen är nödvändigt för de syften som anges i denna sekretesspolicy, men, de är skyldiga att säkerställa säkerheten hos dessa data.

Vi kan komma att röja dina data till våra samarbetspartners, som behandlar dem på uppdrag av oss (datamottagare) och utför följande aktiviteter: bokföring, IT, värdskap för webbplats (hosting), statistik, marknadsföring, webbläsare, nätbetalningar, sociala nätverk, juridiska tjänster, insamling och delning av fordonsdata, uppskattning av fordonsvärde.

Inga data kan överföras till ett annat land eller enhet utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet, förutom de som säkerställer skydd av personuppgifter så som EU-lagstiftningen kräver.

Därutöver, kan vi komma att röja dina personuppgifter till offentliga myndigheter i den utsträckning som krävs enligt lag.

IV. Användarens rättigheter

Som användare på webbplatsen har du rätt att begära att controllern ger dig åtkomst till och rättar alternativt raderar personuppgifter och du har rätt att begränsa behandlingen av eller invända mot behandling såväl och du har rätt till dataportabilitet. För att utöva sådana rättigheter behöver du kontakta oss via kontaktformuläret på webbplatsen eller e-postadressen, alternativt gör du ändringar i dina kontoinställningarna, något som förutsätter att du har ett konto.

Som användare av webbplatsen har du rätt att skicka in ett klagomål rörande vår behandling av dina personuppgifter till chefsinspektören på datatillsynsmyndigheten i Polen eller motsvarigheten i annat EU-medlemsland, i enlighet med din hemvist, arbetsplats eller platsen för det påstådda intrånget.

V. Skydd av dina personuppgifter

Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av dina personuppgifter.

Alla personuppgifter du uppger kommer lagras på våra säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar. Varje elektronisk transaktion du gör eller tar emot av oss och överföring av data som har en känslig och/eller privat natur krypteras med hjälp av SSL-teknik.

Dataöverföring över nätet besitter en inneboende osäkerhet. Dock, använder vi diverse åtgärder för att säkra dina data. Vill du ge oss en rekommendation rörande säkerhet, uppmuntrar vi dig att höra av dig till oss via kontaktformuläret eller till vår e-postadress.

Du är själv ansvarig för att se till att ditt lösenord och använderuppgifter hålls under sekretess och du ska inte tala om dem för någon annan person. Vi kommer aldrig att fråga dig om lösenordet (förutom när du loggar in på webbplatsen).

VI. Tredjeparts webbplatser

Webbplatsen har länkar till andra webbplatser. Vi tar inte på oss ansvar för sekretesspolicy eller praxis på tredjeparters webbplatser. Sådana webbplatser, och deras innehåll och länkar, kan befinna under ständig förändring och ha egen sekretesspolicy och diverse bestämmelser, och vår rekommendation är att du läser igenom dem.