Vad är ett VIN nummer?

Kontroll av VIN-numret brukar vara något du gör när du köper en bil innan kontraktet skrivs på. Du behölver veta vad det är, vad det består av, hur du kontrollerar det och var i bilen det hittas. Denna information är fundamental för varje person som köper en ny eller gammal bil.

Vad är ett VIN?

VIN står för Vehicle Identification Number (fordonsidentifieringsnummer). Tillverkaren tilldelar numret till sitt fordon. Lägg märke till att standarderna kan skilja sig åt länder emellan, men att alla VIN-nummer i världen har ett 17-tecken format. Notera även att ingen enda standard fanns innan 1981. Innebören av detta är att tillverkarna använde sig av olika VIN format, vilket i sin tur försvårade eller gjorde det omöjligt att kontrollera ett fordons historik med hjälp av VIN nummer.

WMI VDS VIS

W

V

W

Z

Z

Z

6

R

Z

H

U

0

9

5

4

7

2

Tillverkarens identifiering Attribut för fordonstyp Kontrollsumma Tillverkningsår Fabrikskod Fordonets serienummer

Vad finns i ett VIN nummer?

Ett VIN utgörs av 17 tecken. Bland dessa hittar du såväl bokstäver som siffror. Bokstäver som “O” eller “I” används inte, eftersom de lätt tas för siffrorna “0” och “1”. Varje nummer är unikt och tilldelas till ett visst fordon, vilket underlättar identifiering. Så, hur läser man ett VIN? I enlighet med gällande ISO-standard, består ett VIN nummer av tre delar.

WMI – Först har vi världstillverkaridentifieraren (WMI). Detta är de tre första tecknen som beskriver billtillverkarens globala symbol. Märk väl att denna kod tilldelas en fordonstillverkare av en behörig nationell myndighet. Dock, görs det enligt ett avtal med International Organization for Standardization (ISO) eller dess nationella representant.

VDS Andra delen utgörs av avsnittet med fordonsdeskriptorn (VDS). Här finns fem eller sex tecken. I dessa finns information om tekniska data och fordonsparametrar och kodas in av tillverkaren.

VIS Sista delen är avsnittet med fordonsidentifierare (VIS). Detta är bilens serienummer. Det är oftast åtta tecken, om man räknar ifrån slutet av VIN-numret. Denna information innehåller produktionsåret och platsen där fordonet monterades. Det kodas som 10:e och 11:e tecknet. Återstående siffror utgör efterföljande fordonsbatchnumret.

Så, WMI + VDS + VIS är VIN chassinummer som alltid består av 17 tecken.

Var hittar jag ett VIN nummer?

Ett VIN hittas ofta på huvens överdel på förarsidan, på motorn eller nära dörren. Ett annat ställe där du kan hitta din VIN är på dörrpelaren på förarsidan. Dessutom, finns en biletikett med alla tillverkardata, tekniska data, och såklart, VIN-numret. I personbilar finns VIN påframänden av ramen eller på golvet bredvid passagerarsätet eller hjulbåge. Det kan även finnas på golvet i bagageutrymmet. Lättaste sättet du hittar detta nummer på är att kolla i dina registreringshandlingar.

Sök efter Vin-numret på platserna markerade nedan:

Stolpe på förarsidan

Under torkaren på höger framsäte

Lucka på förarsidan

Höger stötdämparkopp

Främre bälte i motorrummet

I bagageutrymmet till höger om reservhjulet

Varför bör du känna till din bils VIN?

Det är nödvändigt och av högsta vikt att du känner till din bils VIN. Innan du köper en begagnadbilbehöver du kontrolleradess VIN. Så får du reda på ifall bilen har varit stulen och får nödvändig information rörande dess tekniska skick. Utifrån detta, vet du ifall bilen har krockats. Många handlare eller återförsäljare påstår att deras fordon är olycksfria. Men, då tar många oerfarna förare dem på orden, varefter det visar sig att bilen är i hemskt dålig skick och behöver en grundlig översyn. VIN-numret hjälper dig, därför att en kontroll låter dig grundligen verifiera fordonets historik och ursprung. Det råkar vara så att bilar som varit inblandade i svåra kollisioner har förfalskade VIN-nummer. Så ifall du ser att något inte stämmer, avbryter du köpet på en gång. En annan bra idé kan v ara en VIN-rapport, där du får mycket detaljerad information. Därigenom får du reda på faktiskt miltal, huruvida dolda defekter föärelkiugger och hur bilden har servats och reparerats. Därutöver, får du veta om bilens tidigare beteckning – om den användes för privat eller kommersiellt bruk, t ex som taxi. Ifall din bil varit skadad eller gick sönder, möjliggör VIN-numret att du importerar bildelar som är svåra att få tag på. Detta säkerställer att köpta komponenter passar perfekt. Verkstäder uppger ofta ett VIN-nummer när de beställer bildelar.

Vad behöver du veta om modellår koden?

Varje tillverkare har ett eget märkningssystem som de använder, men platsen för koden inom VIN-numret är fixerat. Det viktiga här är modellår koden. Utifrån tillverkaren, kan den ange produktionsdatum, lanseringsår eller fordonmärkestyp. I detta fall är året 1980 kodat som “A”. Följande år markeras med efterföljande bokstäver och året 2000 anges med bokstaven “Y”. Siffrorna från 1 till 9 använde man mellan 2001 och 2009. Efter 2009, använde man återigen alfabetskodning, vilket gör att år 2009 är “A” och 2021 – “M”. I enlighet med ISO-standard, används inte bokstäverna Q, U och Z. Därför är bokstavskoden för 2000 “Y”, medan den för 2001 redan är “1” och inte “Z”.

Vad är en VIN avkodare?

En VIN av kodare är en mycket populär nätapplikation som använder sig av en algoritm. Med den kan du avkoda informationen som finns att hitta i fordons VIN nummer. Såklart kan avkodare ge olika mängder informationb, utifrån hur komplex algoritmen är som används. De tenderar ge en fordons historik rapport. Den finns att läsa på nätet eller som PDF.

Hur kollar man ifall en begagnad bil har bytt färg?

Det är inte lätt att avkoda färgen utifrån ett VIN-nummer. En auktoriserad serviceverkstad kan vara till hjälp där, då färgnamnet eller koden som finns på registreringsskylten är fabriksmålad färg. På så sätt tar du reda på om karossfärgen är samma som den färgen som först användes av biltillverkaren.
Tveklöst, är VIN-numret inte viktigt att känna till utan ett måste att känna till! Med det kan du lära dig oim helafordonshistoriken och slappna av i vetskapen att du slipper oroa dig över att ha blivit av en oärlig bilhandlare som säljer så kallade olycksfria bilar som egenligen skadats. Beroende på tillverkare, sitter VIN-numret på olika platser på fordonet, och ingen enda placeringsstandard finns som gäller alla bilar. Lägg det på minnet ifall du är inblandad i en krock eller någon del blir utsliten, eftersom du kan importera dem med hjälp av VIN.