Čo je to VIN číslo?

Pri kúpe automobilu sa pred podpisom zmluvy často kontroluje VIN číslo. Stojí teda za to vedieť, čo to je, z čoho sa skladá, ako aj to, ako toto číslo skontrolovať a kde v aute ho hľadať. Tieto informácie sú nevyhnutné pre každého, kto kupuje nové alebo ojazdené auto.

Čo je to VIN číslo?

Slovo VIN je odvodené z anglických slov Vehicle Identification Number (identifikačné číslo vozidla). Toto číslo prideľuje vozidlu výrobca. Je dobré vedieť, že v každej krajine sa môžu v prípade VIN čísel uplatňovať odlišné štandardy, ich spoločnou črtou je však notácia so 17 znakmi. Dôležite je tiež to, že pred rokom 1981 neexistoval jeden spoločný štandard. To znamená, že výrobcovia používali rôzne formáty VIN čísiel, čo veľmi sťažovalo alebo dokonca znemožňovalo kontrolu histórie vozidla pomocou VIN čísla.

WMI VDS VIS

W

V

W

Z

Z

Z

6

R

Z

H

U

0

9

5

4

7

2

Identifikácia výrobcu Atribúty typu vozidla Kontrolný súčet Rok výroby Továrenský kód Sériové číslo vozidla

Z čoho pozostáva VIN číslo?

VIN číslo obsahuje 17 znakov. Skladá sa z písmen a čísel. Písmená ako „O“ a „I“ sa však nepoužívajú, nakoľko je možné ich ľahko pomýliť s číslami „0“ alebo „1“. Každé číslo je jedinečné a je priradené k jednému vozidlu. Vďaka tomu je možné dané vozidlo neskôr veľmi ľahko identifikovať. Ako teda čítať VIN číslo? Podľa aktuálnej normy ISO sačíslo VIN skladá z troch častí.

WMI – Prvou z nich je WMI. Jedná sa o prvé tri znaky, ktoré uvádzajú svetový symbol výrobcu automobilu. Tu treba vedieť, že tento kód prideľuje výrobcovi vozidla príslušný úrad v danej krajine. Pridelenie tohto kódu sa však uskutočňuje na základe dohody s organizáciou pre normalizáciu ISO, prípadne s jej zástupcom v danej krajine.

VDS Druhou časťou je VDS. Má 5 alebo 6 znakov. Ich charakteristickou črtou je, že na ich základe je možné zistiť technické údaje a charakteristické vlastnosti vozidla, pričom sú tieto informácie kódované samotnými výrobcami.

VIS Poslednou časťou je VIS. Ide o sériové číslo automobilu. Zvyčajne obsahuje osem znakov, počítajúc od konca VIN čísla. Zahŕňajú informácie ako rok výroby a miesto montáže vozidla. Sú postupne kódované na pozíciách 10 a 11. Zvyšné čísla zase určujú poradové číslo série vozidla.

Takže WMI + VDS + VIS tvoria VIN číslo karosérie, ktoré má vždy 17 znakov.

Kde treba VIN číslo hľadať?

VIN číslo sa najčastejšie nachádza na typovom štítku s údajmi, ktorý je umiestnený pod čelným sklom automobilu na strane vodiča, na motore alebo úplne pri dverách. Ďalším miestom, kde je možné VIN číslo nájsť, je bočný stĺpik na strane vodiča. Okrem iného sa tu nachádza aj štítok vozidla, ktorý obsahuje všetky údaje výrobcu, technické údaje a samozrejme VIN číslo. V prípade osobných automobilov je VIN číslo umiestnené na prednej deliacej priečke alebo na podlahe v blízkosti pravého sedadla alebo podbehu kolesa. Je možné ho nájsť aj na podlahe batožinového priestoru. Najjednoduchšie je možné toto číslo nájsť v registračnom osvedčení vozidla.

Vyhľadajte číslo Vin na miestach označených nižšie:

Stĺpik na strane vodiča

Pod stieračom pravého predného sedadla

Pod oknom na strane vodiča

Pravá miska tlmiča

Predný pás v motorovom priestore

V kufri napravo od rezervného kolesa

Prečo sa oplatí poznať VIN číslo Vášho automobilu?

Poznať VIN číslo je veľmi dôležité a potrebné. Pred kúpou ojazdeného automobilu bezpodmienečne skontrolujte jeho VIN číslo. Vďaka tomu zistíte, či auto nebolo odcudzené, ale tiež získate potrebné informácie o jeho technickom stave. Dozviete sa teda, či auto nebolo účastníkom dopravnej nehody. Mnoho predajcov a dílerov predáva vozidlá, ktoré označujú ako vozidlá bez nehôd. Bohužiaľ, mnoho neskúsených vodičov im verí na slovo, a neskôr sa ukazuje, že auto je v hroznom technickom stave a vyžaduje dôkladnú opravu. Skontrolovaním VIN čísla môžete presne overiť podrobnú históriu vozidla, ako aj jeho pôvod. Stáva sa, že vozidlá po závažnej dopravnej nehode majú prepichnuté VIN čísla. Preto, ak sa vyskytnú akékoľvek nezrovnalosti, okamžite sa nákupu zdržte. Vynikajúcou voľbou sa zdajú byť aj tzv. správy VIN, ktoré obsahujú mimoriadne presné informácie. Je možné sa z nich dozvedieť, aké je skutočné množstvo najazdených kilometrov vozidla, či sa v ňom nenachádzajú ukryté chyby, prípadne ako vyzerá história servisov a opráv. To však nie je všetko, pretože získate aj informácie o predchádzajúcom používaní automobilu, teda či bolo používané na súkromné ​​alebo komerčné účely, prípadne, napríklad, či nebolo používané ako taxík. Ak vo Vašom aute došlo k poškodeniu, prípadne k poruche, práve vďaka VIN číslu si môžete do svojho vozidla obstarať ťažko dostupné diely. Môžete si byť vtedy byť istí, že zakúpené diely budú ideálne pasovať. Stojí za to tiež vedieť, že existujú autoservisy, ktoré objednávajú autodiely iba na základe VIN čísla.

Kód modelového roku – čo je potrebné vedieť?

Každý výrobca má svoj vlastný systém označovania, ale samotná pozícia v kóde VIN je už presne stanovená. Určite veľký význam má samotný kód modelového roku. V závislosti od výrobcu môže označovať dátum výroby, prípadne rok, kedy bol daný typ alebo značka vozidlauvedená na trh. V tomto prípade sa rok 1980 kóduje písmenom A. Nasledujúce roky sú potom kódované postupne ďalšími a ďalšími písmenami abecedy a končia rokom 2000, ktorý zodpovedá písmenu Y. Od roku 2001 do roku 2009 sa používali číslice od 1 do 9. Po roku 2009 sa výrobcovia opäť vrátili späť k abecednému kódu, a tak sa rok 2009 označuje písmenom A a 2021 – už písmenom M. Podľa normy ISO sa písmeno Q, ako aj písmená U a Z, nepoužívajú. To znamená, že kód pre rok 2000 je Y a pre 2001 je už 1, a nie Z.

Dekodér VIN – čo je to?

Dekodér VIN je veľmi populárna webová aplikácia, ktorej základom je algoritmus. Vďaka nemu je možné dekódovať informácie obsiahnuté vo VIN čísle vozidla. Dekodéry môžu, samozrejme, poskytovať rôzne množstvo informácií. Všetko závisí od kvality vytvoreného algoritmu. Najčastejšie však ponúkajú správu o histórii vozidla. Správy môžu byť vo forme online alebo vo forme PDF súborov.

Ako skontrolovať, či v ojazdenom aute nebola zmenená farba laku?

Z VIN čísla je ťažké zistiť farbu laku. Tu môže pomôcť autorizovaný servis, nakoľko na typovom štítku je možné nájsť buď názov farby, alebo kód, ktorý definuje továrenskú farbu vozidla. Týmto spôsobom je možné zistiť, či farba karosérie zodpovedá pôvodnej farbe, ktorá bola použitá výrobcom automobilu.
VIN číslo sa nepochybne oplatí poznať. Niekedy to však môže byť dokonca nevyhnutné, pretože vďaka nemu je možné zistiť celú históriu vozidla, takže sa nemusíte obávať, že sa stanete obeťou nepoctivých predajcov automobilov, predávajúcich poškodené automobily ako údajne bez nehôd. V závislosti od výrobcu sa VIN číslo môže nachádzať v rôznych častiach vozidla, nakoľko neexistuje jeden univerzálny štandard určujúci jeho umiestnenie na konkrétnom mieste v automobile. Pamätajte tiež, že vďaka VIN číslu si môžete v prípade kolízie, alebo jednoduchého po opotrebení dielov, tieto diely veľmi ľahko zaobstarať.