Wij beschermen de privacy van elke gebruiker van onze website die wordt beheerd onder de naam “Automoli”, op het internetdomein “www.automoli.com” (hierna de “Website” genoemd).
De beheerder van uw gegevens is Autoiso sp. z o.o. met maatschappelijke zetel te: ul. Gnieźnieńska 12, 40-142 Katowice (Polen). Als u vragen heeft over ons privacybeleid of de verwerking van persoonsgegevens door ons, of als u instructies wilt indienen met betrekking tot uw gegevens, neem dan contact met ons op via het e-mailadres: support@autoiso.pl of op het hierboven genoemde adres van de maatschappelijke zetel.

I. Verwerkte persoonsgegevens, doeleinden, wettelijke grondslagen en verwerkingstermijnen

We kunnen de volgende typen gegevens verzamelen, opslaan en verwerken:

1) Informatie over de computer van de gebruiker, bezoeken aan en gebruik van de Website (met name: IP-adres, browser- en besturingssysteeminformatie, bij benadering locatie, verwijzingsbron naar de Website en gebruikersgeschiedenis), die we verwerken op basis van onze legitieme belangen om de juiste werking van de site te waarborgen, gedurende de periode tot het einde van deze activiteiten of tot een effectief bezwaar van de gebruiker, en op basis van uw toestemming om het gebruik ervan te verbeteren door instellingen die door de gebruiker zijn gekozen op te slaan (zoals sommige elementen van het uiterlijk van de Website, inloggegevens), evenals het wijzigen van de Website en het uitvoeren van marketingactiviteiten op basis van de analyse van het gebruik ervan door gebruikers, gedurende de periode tot intrekking van de toestemming. U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken door deze optie te selecteren in de instellingen van de Website, maar dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking. De meeste van deze gegevens worden verstrekt via cookies of vergelijkbare technologieën. Het is niet noodzakelijk, behalve voor gegevens die nodig zijn voor de juiste werking van de Website, dus u kunt de omvang van de gegevensuitwisseling wijzigen door de juiste cookie-instellingen te selecteren in de webbrowser of in de instellingen op de Website, hoewel sommige functionaliteiten van de Website mogelijk niet correct werken;
2) Informatie die nodig is voor het verlenen van diensten die beschikbaar zijn op de Website (met name: e-mailadres, wachtwoord, voornaam en achternaam, naam, adres, belastingidentificatienummer, bankrekeningnummer, telefoonnummer, geschiedenis van het gebruik van onze diensten), die we verwerken op basis van:
a) contracten zoals beschreven in de algemene voorwaarden die op de Website zijn gepubliceerd en de voorwaarden voor zakelijke samenwerking die op de Website beschikbaar zijn, met het doel om deze contracten te sluiten, uit te voeren en te beëindigen, gedurende de periode van hun sluiting en geldigheid,
b) onze legitieme belangen met het oog op de sluiting van de bovengenoemde contracten, bescherming tegen vorderingen en realisatie van gerelateerde vorderingen, directe marketing, analyse van het gebruik van onze diensten, gedurende maximaal 6 jaar vanaf het jaar waarin het contract is uitgevoerd of beëindigd, of tot een succesvol bezwaar van de gebruiker, maar niet minder dan tot het voltooien van vorderingen die verband houden met het contract en het verstrijken van de verjaringstermijn,

c) wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Boekhoudwet (art. 4 lid 2 en art. 20-21, 71 lid 1), de Belastingverordening (art. 88 lid 1) en de BTW-wet (art. 112-112a) om transacties en belastingafrekeningen te documenteren, gedurende de in deze wetten aangegeven perioden (momenteel volgens art. 74 lid 2 van de Boekhoudwet, art. 112 van de BTW-wet en art. 70 § 1 van de Belastingverordening is dit een periode van 5 jaar vanaf het begin van het jaar volgend op het boekjaar waaraan de gegevens gerelateerd zijn).

Het verstrekken van deze gegevens is een contractuele verplichting (punten a en b) of een wettelijke verplichting (punt c) en is noodzakelijk bij het gebruik van de diensten die op de Website worden aangeboden;

3) Informatie met betrekking tot het abonneren op informatiediensten op de Website (e-mailadres), met name met het doel om u een elektronische nieuwsbrief te sturen met informatie die betrekking heeft op de inhoud van de Website, inclusief marketingmaterialen, op basis van gebruikerstoestemming, gedurende de periode van de werking van deze diensten of tot intrekking van de toestemming. Het verstrekken van deze gegevens is geen wettelijke of contractuele verplichting, maar is noodzakelijk voor het gebruik van de abonnementsservice;

4) Informatie die nodig is voor communicatie (met name e-mailadres, telefoonnummer, voornaam en achternaam, gegevens van sociale netwerken en correspondentie-inhoud), die we verwerken op basis van onze legitieme belangen met het oog op communicatie met gebruikers, bescherming tegen vorderingen en realisatie van gerelateerde vorderingen, gedurende maximaal 6 jaar vanaf het jaar waarin de communicatie is afgerond, of tot een succesvol bezwaar van de gebruiker. Het verstrekken van deze gegevens is geen wettelijke of contractuele verplichting, maar is noodzakelijk voor communicatie.

II. Cookies (cookies)

De Website maakt gebruik van bestanden die cookies worden genoemd of andere vergelijkbare technologieën, gezamenlijk aangeduid in dit document als “Cookies”. Cookies bevatten informatie die door een webserver naar de internetbrowser van een gebruiker wordt gestuurd en die in die browser wordt opgeslagen. Vervolgens wordt deze informatie telkens wanneer de browser een website van die server opent, teruggestuurd naar de server. Dit stelt de server in staat om de browser van de gebruiker te identificeren en te volgen door verschillende soorten activiteiten op deze pagina op te nemen en vervolgens dergelijke verkregen gegevens te analyseren.
De website kan in het bijzonder Cookies gebruiken:
– noodzakelijk om het gebruik van basisfuncties van de website mogelijk te maken en voor de juiste werking ervan;
– die het opslaan van gebruikersvoorkeuren mogelijk maken, afhankelijk van de gebruiker en het apparaat waarmee hij de website gebruikt, wat invloed heeft op het uiterlijk of de werking ervan, bijvoorbeeld wat betreft taal of geschatte locatie, en het opslaan van de inloggegevens van de gebruiker;
– die het uitvoeren en analyseren van statistieken van het gebruik van de website door gebruikers mogelijk maken, om op basis hiervan verbeteringen en andere wijzigingen aan de website door te voeren;
– die het uitvoeren van marketingactiviteiten mogelijk maken, inclusief het tonen van advertenties door middel van gebruikersprofilering (zie sectie III van het Privacybeleid).
De website gebruikt sessiecookies om gebruikers te volgen die de website gebruiken, terwijl persistente cookies gebruikt worden om gebruikers te herkennen die de website bezoeken. Sessiecookies worden verwijderd van de computer van de gebruiker wanneer zijn browser wordt gesloten. Persistente cookies blijven op de computer van de gebruiker staan totdat ze worden verwijderd of verlopen.
Derde partijen, met name onze adverteerders of betalingsdiensten die met ons samenwerken, kunnen ook cookies gebruiken in relatie tot de gebruikers van de website onder de voorwaarden die op hun websites zijn vastgesteld. In het bijzonder gebruiken we Google Analytics, een dienst van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland), om te analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. Deze dienst maakt gebruik van cookies die op de computers van gebruikers zijn opgeslagen, om het verzamelen en analyseren van statistische en andere informatie over het gebruik van de website mogelijk te maken, met als doel kennis te verwerven over hoe de website wordt gebruikt, waaronder het onderzoeken van de effectiviteit van marketing en het tonen van advertenties die zijn aangepast aan gebruikers (Google’s privacybeleid is beschikbaar op: http://www.google.com/privacypolicy.html).
Het gebruik van cookies vereist uw toestemming, tenzij het cookies zijn die noodzakelijk zijn om de door ons via de website aangeboden dienst te leveren. Toestemming voor het gebruik van cookies van onze website wordt geuit door de door u gekozen instellingen in de webbrowser. De meeste browsers laten u de optie kiezen om alle cookies of cookies van derden te weigeren. Bijvoorbeeld, in de Chrome-browser kunt u de optie kiezen om alle cookies te weigeren door in het gedeelte “Instellingen” te kiezen voor “Privacy en beveiliging”, vervolgens “Cookies” en daar te klikken op de schakelaar in de “Geblokkeerd” positie. Echter, het afwijzen van alle cookies kan het moeilijk of zelfs onmogelijk maken om websites te gebruiken, vooral bij het inloggen op deze pagina’s. Daarnaast vragen wij u om uw toestemming voor het gebruik van cookies te bevestigen wanneer u de website bezoekt. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door de browserinstellingen of toestemmingsinstellingen op de website te wijzigen of door ons per e-mail te informeren, wat echter geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming voor de intrekking ervan.

III. Geautomatiseerde besluitvorming

De door ons verwerkte gegevens kunnen door ons of onze partners (gegevensontvangers) worden gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, d.w.z. het gebruik van persoonsgegevens om persoonlijke factoren van een individu te beoordelen, zoals hun voorkeuren of interesses, met name voor het adverteren van onze diensten op de website of andere websites (onze partners die advertentiediensten voor ons verzorgen met behulp van cookies, kunnen automatisch een zogenaamd voorkeursprofiel voor u aanmaken en advertenties van onze diensten aan u tonen op websites, omdat u deze diensten in het verleden hebt gebruikt of onze website hebt bezocht). Toestemming is niet vereist voor het uitvoeren van dergelijke activiteiten omdat ze geen juridische gevolgen voor u hebben of u op een vergelijkbare manier aanzienlijk beïnvloeden, echter, profilering wordt uitgevoerd met behulp van cookies, die worden gebruikt na het verkrijgen van uw toestemming (zie sectie II van het Privacybeleid).

IV. Gegevensontvangers

Onze medewerkers en medewerkers kunnen toegang hebben tot gebruikersgegevens als dit gerechtvaardigd is voor de realisatie van de doeleinden die in dit Privacybeleid zijn gedefinieerd, op voorwaarde dat zij verplicht zijn deze gegevens correct te beschermen.
Wij kunnen uw gegevens bekendmaken aan entiteiten waarmee we samenwerken en die deze gegevens namens ons verwerken (gegevensontvangers) voor het doel van het leveren van diensten aan ons op het gebied van: hosting, IT, statistieken en analyse, marketing, software voor bedrijfsbeheer en contactdatabase, en elektronische communicatie, internetbetalingen, bankieren, boekhouding, en juridisch advies, het verzamelen en delen van voertuiggegevens, voertuigtaxatie. Deze entiteiten kunnen de aan hen bekendgemaakte informatie combineren met andere gegevens die van u zijn ontvangen of verkregen tijdens het gebruik van hun diensten.
Gegevens kunnen buiten de Europese Economische Ruimte worden overgedragen, maar alleen naar landen of entiteiten die een niveau van bescherming van persoonsgegevens bieden dat overeenkomt met de EU-regelgeving, in het bijzonder naar die waarvoor de Europese Commissie een passend besluit heeft genomen of die zogenaamde standaardclausules toepassen die zijn gespecificeerd door de Europese Commissie in Uitvoeringsbesluit Nr. 2021/914 van 4 juni 2021.

Daarnaast kunnen we gegevens over gebruikers overdragen aan publieke entiteiten alleen in de mate die vereist is door de toepasselijke wetgeving.

V. Rechten van de gebruiker

Als gebruiker van de website heeft u het recht op toegang tot uw persoonsgegevens, deze te corrigeren, te wissen of de verwerking ervan te beperken, en bezwaar te maken tegen hun verwerking, evenals het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Om dit te doen, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier of per e-mail.
Als gebruiker van de website heeft u het recht om een klacht in te dienen over onze activiteiten bij de verwerking van uw persoonsgegevens bij de President van het Bureau voor de Bescherming van Persoonsgegevens (DPO) in Polen of het equivalent daarvan in een andere EU-lidstaat, in overeenstemming met uw gewone verblijfplaats, werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk. We zouden het op prijs stellen als u ons, voordat u een klacht indient, op de hoogte stelt van uw opmerkingen over onze acties, en ons zo de kans geeft om de kwestie zelf op te helderen.

VI. Beveiliging van uw persoonlijke informatie

We nemen redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen om het verlies, misbruik of wijziging van uw persoonlijke informatie te voorkomen.
We zullen alle persoonlijke informatie die u verstrekt opslaan op onze beveiligde (met wachtwoord- en firewall-beschermde) servers. Alle elektronische transacties die u met ons uitvoert of ontvangt en gevoelige en/of privégegevensuitwisseling zullen worden versleuteld met SSL-technologie.
Vanwege de aard van de gegevensoverdracht via het internet is dit inherent onveilig. We gebruiken echter verschillende maatregelen om uw gegevens te beveiligen. Als u ons aanbevelingen wilt geven met betrekking tot de beveiliging, moedigen we u aan om contact met ons op te nemen via het contactformulier of naar ons e-mailadres.
U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw wachtwoord en gebruikersgegevens en u mag deze niet aan andere personen bekendmaken. We zullen u nooit om uw wachtwoord vragen (behalve wanneer u inlogt op de website).

VII. Websites van derden

De website bevat links naar andere websites. De entiteiten die deze beheren zijn verantwoordelijk voor het privacybeleid en de praktijken van de verwerking van persoonsgegevens op die websites.