Kaitseme iga meie veebisaidi “Automoli” kasutaja privaatsust, mis tegutseb interneti domeenis “www.automoli.com” (edaspidi “Veebisait”).
Teie andmete haldur on Autoiso sp. z o.o. registreeritud kontoriga aadressil: ul. Gnieźnieńska 12, 40-142 Katowice (Poola). Kui teil on küsimusi meie privaatsuspoliitika või isikuandmete töötlemise kohta meie poolt, samuti kui soovite esitada juhiseid oma andmete kohta, võtke meiega ühendust e-posti aadressil: support@autoiso.pl või ülalnimetatud registreeritud kontori aadressil.

I. Töödeldud isikuandmed, eesmärgid, õiguslikud alused ja töötlemisperioodid

Me võime koguda, salvestada ja töödelda järgnevaid andmetüüpe:

1) Teave kasutaja arvuti, veebilehe külastuste ja kasutamise kohta (eriti: IP-aadress, brauseri ja operatsioonisüsteemi info, ligikaudne asukoht, viitallikas veebilehele, ja kasutusajalugu), mida me töötleme meie õiguspärase huvi alusel, et tagada saidi korrektne toimimine, kuni nende tegevuste lõpetamiseni või kuni kasutaja efektiivse vastuväite esitamiseni, ja teie nõusoleku alusel, et parandada selle kasutamist, salvestades kasutaja valitud seaded (nagu mõned veebilehe välimuse elemendid, sisselogimisandmed), samuti veebilehe muutmise ja turundustegevuste läbiviimise alusel, analüüsides selle kasutamist kasutajate poolt, kuni nõusoleku tagasivõtmiseni. Nõusoleku saab igal ajal tagasi võtta, valides sellise valiku veebilehe seadetes, kuid see ei mõjuta nõusoleku alusel enne selle tagasivõtmist toimunud töötlemise õiguspärasust. Enamikku neist andmetest pakutakse küpsiste või sarnaste tehnoloogiate kaudu. See ei ole vajalik, välja arvatud andmed, mis on vajalikud veebilehe nõuetekohaseks toimimiseks, seega saate andmete jagamise ulatust muuta, valides sobiva küpsiste seaded veebibrauseris või veebilehe seadetes, kuigi selle tagajärjel võivad mõned veebilehe funktsionaalsused mitte korrektselt toimida;
2) Teave, mis on vajalik veebilehel pakutavate teenuste osutamiseks (eriti: e-posti aadress, parool, ees- ja perekonnanimi, nimi, aadress, maksukohustuslase identifitseerimisnumber, pangakonto number, telefoninumber, meie teenuste kasutamise ajalugu), mida me töötleme järgmistel alustel:
a) lepingud, mis on kirjeldatud veebilehel avaldatud teenuste tingimustes ja ärikoostöö tingimustes, eesmärgiga sõlmida, täita ja lõpetada neid lepinguid, nende sõlmimise ja kehtivuse ajal,
b) meie õiguspärased huvid eesmärgiga sõlmida ülalmainitud lepinguid, kaitsta end nõuete eest ja realiseerida seonduvaid nõudeid, otseturundus, meie teenuste kasutamise analüüs, kuni 6 aastat alates aastast, mil leping täideti või lõpetati, või kuni eduka vastuväite esitamiseni kasutaja poolt, kuid mitte vähem kui kuni lepinguga seotud nõuete täitmiseni ja aegumistähtaja möödumiseni,

c) seaduslikest kohustustest, mis tulenevad Raamatupidamisseadusest (art. 4 lg 2 ja art. 20-21, 71 lg 1), Maksukorralduse seadusest (art. 88 lg 1) ja Käibemaksuseadusest (art. 112-112a) tehingute dokumenteerimiseks ja maksuarvestuseks, nendes aktides näidatud perioodide jooksul (praegu vastavalt Raamatupidamisseaduse art. 74 lg 2, Käibemaksuseaduse art. 112 ja Maksukorralduse seaduse art. 70 § 1, on see periood 5 aastat alates aastast, mis järgneb majandusaastale, millele andmed viitavad).

Andmete esitamine on lepinguline nõue (pts. a ja b) või seaduslik nõue (pt. c) ja on vajalik veebilehel pakutavate teenuste kasutamisel;

3) Teave, mis on seotud veebilehel infoteenustele tellimisega (e-posti aadress), eriti eesmärgil saata teile elektroonilist uudiskirja, mis sisaldab veebilehe sisuga seotud teavet, sealhulgas turundusmaterjale, kasutaja nõusoleku alusel, nende teenuste toimimise perioodi või kuni nõusoleku tagasivõtmiseni. Selle andmete esitamine ei ole seaduslik või lepinguline nõue, kuid on vajalik tellimuse kasutamiseks;

4) Teave, mis on vajalik suhtlemiseks (eriti e-posti aadress, telefoninumber, ees- ja perekonnanimi, sotsiaalvõrgustike andmed ja kirjavahetuse sisu), mida me töötleme meie õiguspäraste huvide alusel kasutajatega suhtlemise eesmärgil, kaitseks nõuete eest ja seonduvate nõuete realiseerimiseks, kuni 6 aastat alates aastast, mil suhtlus lõppes, või kuni eduka vastuväite esitamiseni kasutaja poolt. Selle andmete esitamine ei ole seaduslik või lepinguline nõue, kuid on vajalik suhtlemiseks.

II. Pliki cookies (ciasteczka)

Veebileht kasutab faile, mida nimetatakse küpsisteks või muudeks sarnasteks tehnoloogiateks, mida ühiselt nimetatakse selles dokumendis “Küpsisteks”. Küpsised sisaldavad teavet, mida veebiserver saadab kasutaja internetibrauserile, mis salvestatakse selles brauseris. Seejärel saadetakse see teave iga kord tagasi serverile, kui brauser avab serverist mõne veebilehe. See võimaldab serveril tuvastada ja jälgida kasutaja brauserit, salvestades erinevat tüüpi selle tegevust lehel ja seejärel analüüsides selliseid saadud andmeid.
Veebileht võib kasutada küpsiseid eelkõige:
– vajalik veebilehe põhifunktsioonide kasutamiseks ja selle nõuetekohaseks toimimiseks;
– võimaldades kasutaja eelistuste salvestamist, sõltuvalt temast ja seadmest, millega ta veebilehte kasutab, mõjutades selle välimust või toimimist, näiteks keele või ligikaudse asukoha osas, ja salvestades kasutaja sisselogimisandmeid;
– võimaldades kasutajate veebilehe kasutamise statistika esitamist ja analüüsimist, et viia sisse parandusi ja teisi muudatusi veebilehel selle põhjal;
– võimaldades turundustegevuste läbiviimist, sealhulgas reklaamide kuvamist kasutaja profiili alusel (vt Privaatsuspoliitika osa III).
Veebileht kasutab istungiküpsiseid, et jälgida veebilehe kasutajaid, samas kui püsiküpsiseid kasutatakse veebilehe külastajate tuvastamiseks. Istungiküpsised kustutatakse kasutaja arvutist, kui tema brauser suletakse. Püsiküpsised jäävad kasutaja arvutisse seni, kuni need kustutatakse või aeguvad.
Kolmandad osapooled, eriti meie reklaamijad või meiega koostööd tegevad makseteenused, võivad samuti kasutada küpsiseid seoses veebilehe kasutajatega nende veebisaitidel kehtestatud tingimuste alusel. Eelkõige kasutame veebilehe kasutajate analüüsimiseks Google Analyticsit, mida pakub Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa), mis, kasutades kasutajate arvutites salvestatud küpsiseid, võimaldab koguda ja analüüsida statistilisi ja muid andmeid veebilehe kasutamise kohta, et saada teavet selle kasutamise kohta, sealhulgas uurides turunduse efektiivsust ja kohandatud reklaamide kuvamist kasutajatele (Google’i privaatsuspoliitika on saadaval aadressil: http://www.google.com/privacypolicy.html).
Küpsiste kasutamine nõuab teie nõusolekut, välja arvatud juhul, kui need on küpsised, mis on vajalikud meie poolt teie taotlusel veebilehe kaudu osutatava teenuse pakkumiseks. Nõusolek küpsiste kasutamiseks meie veebilehel väljendatakse teie poolt veebibrauseri seadetes valitud valikute kaudu. Enamik brausereid võimaldab valida kõigi küpsiste või kolmandate osapoolte küpsiste tagasilükkamise võimaluse. Näiteks Chrome’i brauseris saate valida kõigi küpsiste tagasilükkamise, valides “Seaded” osas “Privaatsus ja turvalisus”, seejärel “Küpsised” ja seal klõpsates lülitil asendis “Blokeeritud”. Kuid kõigi küpsiste tagasilükkamine võib muuta veebisaitide kasutamise keeruliseks või isegi võimatuks, eriti sisselogimisel nendel lehtedel. Lisaks palume teil kinnitada oma nõusolek küpsiste kasutamisele, kui külastate veebilehte. Võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, muutes brauseri seadeid või veebilehel saadaolevaid nõusoleku seadeid või teavitades meid e-posti teel, mis siiski jääb ilma mõjuta nõusoleku alusel enne selle tagasivõtmist teostatud töötlemise õiguspärasusele.

III. Automaatne otsustusprotsess

Meie poolt töödeldavaid andmeid võivad meie või meie partnerid (andmesaajad) kasutada automaatseks otsustamiseks, sealhulgas profiilide loomiseks, st isiklike andmete kasutamiseks üksikisiku isiklike tegurite, nagu nende eelistuste või huvide hindamiseks, eriti meie teenuste reklaamimiseks veebisaidil või teistel veebisaitidel (meie partnerid, kes osutavad meile reklaamiteenuseid kasutades küpsiseid, võivad automaatselt luua niinimetatud teie eelistuste profiili ja kuvada meie teenuste reklaame teile veebisaitidel, kuna olete neid teenuseid minevikus kasutanud või külastanud meie veebisaiti). Selliste tegevuste läbiviimiseks ei ole vaja nõusolekut, kuna need ei oma teie suhtes õiguslikku mõju ega mõjuta teid olulisel viisil, siiski tehakse profiilide loomine küpsiste abil, mida kasutatakse pärast teie nõusoleku saamist (vt privaatsuspoliitika jaotist II).

IV. Andmesaajad

Meie töötajatel ja kaastöötajatel võib olla juurdepääs kasutaja andmetele, kui see on õigustatud käesolevas Privaatsuspoliitikas määratletud eesmärkide saavutamiseks, tingimusel, et nad on kohustatud neid andmeid korralikult kaitsma.
Võime avalikustada teie andmeid üksustele, kellega koostööd teeme ja kes töötlevad neid andmeid meie nimel (andmesaajad) eesmärgiga osutada meile teenuseid järgmistes valdkondades: majutamine, IT, statistika ja analüütika, turundus, tarkvara ettevõtte juhtimiseks ja kontaktide andmebaas, ning elektrooniline side, internetimaksed, pangandus, raamatupidamine ja õigusalane nõustamine, sõidukite andmete kogumine ja jagamine, sõidukite hindamine. Need üksused võivad kombineerida neile avalikustatud teabega muud teilt saadud või nende teenuste kasutamisel saadud andmed.
Andmeid võib üle kanda väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda, kuid ainult riikidesse või üksustesse, mis pakuvad isikuandmete kaitse taset, mis vastab ELi määrustele, eelkõige neile, mille kohta Euroopa Komisjon on väljastanud asjakohase otsuse või mis kohaldavad nn standardklausleid, mille Euroopa Komisjon on määranud Rakendusotsuses nr 2021/914, 4. juunil 2021.

Lisaks võime andmeid kasutajate kohta edastada avalikele üksustele ainult seadusega nõutud ulatuses.

V. Kasutaja õigused

Veebisaidi kasutajana on teil õigus pääseda ligi oma isikuandmetele, neid parandada, kustutada või nende töötlemist piirata ning esitada vastuväiteid nende töötlemisele, samuti on teil õigus andmete ülekandmisele. Selleks võtke meiega ühendust kontaktvormi kaudu või e-posti teel.
Veebisaidi kasutajana on teil õigus esitada kaebus meie tegevuse kohta teie isikuandmete töötlemisel Poola isikuandmete kaitse büroo (DPO) presidendile või selle samaväärsele mõnele muule ELi liikmesriigile vastavalt teie alaline elukoht, töökoht või väidetava rikkumise koht. Oleme tänulikud, kui annate meile enne kaebuse esitamist teada oma märkused meie tegevuse kohta ja annate seeläbi võimaluse proovida ise asjas selgust saada.

VI. Teie isikuandmete turvalisus

Võtame mõistlikke tehnilisi ja organisatsioonilisi ettevaatusabinõusid, et vältida teie isikuandmete kaotamist, väärkasutamist või muutmist.
Teie poolt meile edastatud kogu isikuinfo salvestatakse meie turvalistel (parooliga kaitstud ja tulemüüriga varustatud) serveritel. Kõik elektroonilised tehingud, mida teete meiega või saate meilt ning tundlik ja/või privaatne andmevahetus, krüpteeritakse SSL-tehnoloogia abil.
Interneti olemuse tõttu on andmeedastus Internetis olemuslikult ebaturvaline. Siiski kasutame erinevaid meetmeid, et tagada teie andmete turvalisus. Kui soovite meile turvalisuse kohta soovitusi anda, julgustame teid võtma meiega ühendust kontaktvormi kaudu või meie e-posti aadressil.
Teie vastutate oma parooli ja kasutaja üksikasjade konfidentsiaalsuse eest ning ei tohi neid teistele isikutele avaldada. Me ei küsi teilt teie parooli (välja arvatud siis, kui logite veebisaidile sisse).

VII. Kolmandate osapoolte veebisaidid

Veebisait sisaldab linke teistele veebisaitidele. Neid opereerivad üksused vastutavad privaatsuspoliitika ja isikuandmete töötlemise tavade eest nendel veebisaitidel.