Automoli veebisaidi teenuse tingimused

(kehtiv versioon alates 15.12.2023)

I. Sissejuhatus

 1. Need teenuse tingimused sätestavad reeglid veebisaidi kasutamiseks, mida haldab nime “Automoli” all interneti domeenis “www.automoli.com” (edaspidi “Veebisait”). Kui te ei nõustu nende teenuse tingimustega või mõne nende sättega, palun ärge kasutage Veebisaiti.
 2. Veebisaiti haldab Autoiso sp. z o.o., mille asukoht on: ul. Gnieźnieńska 12, 40-142 Katowice (Poola), kantud ettevõtjate registrisse, mida haldab Katowice-Easti ringkonnakohus, number KRS 0000840558, aktsiakapitaliga 8 000 PLN ja Poola maksuidentifitseerimisnumbriga NIP: PL6342976575. Võite meiega ühendust võtta ka veebisaidil oleva kontaktvormi kaudu või e-posti aadressil: support@autoiso.pl. Veebisaidiga ja sellel pakutavate teenustega seotud küsimustes suhtleme peamiselt e-posti teel.
 3. Veebisaidi peamine eesmärk on pakkuda kasutajatele võimalikult palju tehnilisi, ajaloolisi ja muid andmeid konkreetse sõiduki kohta Aruande vormis (vt Teenuse tingimuste II jaotis), mis põhineb kasutajate poolt esitatud sõiduki tuvastamise põhiandmetel. Me koostame aruande allikatest (vt Teenuse tingimuste II jaotis) saadud andmete põhjal ja teeme selle kasutajatele veebisaidi kaudu kättesaadavaks.
 4. Vaatamata meie pingutustele muuta Aruanne usaldusväärseks teadmiste allikaks konkreetse sõiduki kohta, ei ole võimalik täielikult kontrollida seal sisalduvate andmete täpsust praeguse tegeliku olukorra suhtes. Näiteks kui Aruandes olevad andmed on Allikates vigadega salvestatud, võib Aruanne neid vigu kopeerida ja erineda praegusest tegelikust olukorrast. Seetõttu tuleks Aruannet käsitleda ainult abivahendina konkreetse sõiduki ajaloo ja seisukorra hindamisel ning seejärel alati otse uurida sõiduki praegust tegelikku olukorda ja selle dokumente, eriti enne otsustamist selle ostmiseks.
 5. Kui märkate mõnda ebakõla antud sõiduki aruandes ja sõiduki tegelikus seisundis, oleksime tänulikud, kui te meid sellest teavitaksite. Kolmandatest isikutest pärit allikatest pärinevad andmed on meist sõltumatud, kuid õigustatud kahtluste korral nende andmete täpsuse suhtes tegeliku seisundiga, võime vältida eksitamist, peatades kahtlase sisuga andmete esitamise aruannetes ja teavitades isikut, kellelt andmed pärinevad, säilitades teavet selle olukorra kohta.
 6. Raportis oleva teabe ulatus võib iga sõiduki puhul erineda. Teatud teabe saamise võimalus antud ajahetkel sõltub sellest, kas see teave on sel hetkel Allikates saadaval. Enne Raporti tellimist saate kontrollida, kas me saame Allikatest kontrollida konkreetse ulatusega teavet antud sõiduki kohta.
 7. Aruanne ei sisalda isikuandmeid, vaid ainult teatud sõiduki kohta käivaid andmeid.
  Veebisaidil saadaolevad teenused on mõeldud isikutele, juriidilistele isikutele ja muudele üksustele, kelle elukoht või peakorter asub Euroopa (eriti Euroopa Majanduspiirkonna riikide) ja Põhja-Ameerika geograafilistes piirides.
 8. Veebisaidil olevad teenused on suunatud ainult isikutele, kes on vähemalt 18-aastased ja kellel on täielik teovõime.
 9. Meie poolt isikuandmete töötlemise ja küpsiste kasutamise eeskirjad on toodud meie privaatsuspoliitikas, mis on kättesaadav veebisaidil.
 10. Veebisaidi kasutamiseks peaks kasutaja kasutama seadet, millel on Interneti-ühendus, korralikult installitud ja konfigureeritud internetibrauser kõige uuemas versioonis ning ajakohane tarkvara PDF-failide kuvamiseks, samuti peaks tal olema aktiivne e-posti aadress. Teatud veebisaidi funktsioonide kasutamiseks on vajalik Java Script tarkvara ja luba kasutada konkreetseid küpsiseid. Me ei vastuta andmetele juurdepääsu puudumise eest meie veebisaidil, kui kasutaja seade ei vasta ülaltoodud tehnilistele nõuetele.

II. Definitions

Nendes teenusetingimustes on järgmistel mõistetel neile omistatud tähendused:

“Tarbija” tähendab igat füüsilist isikut, kes tegutseb eesmärkidel, mis ei ole seotud nende äri- või kutsetegevusega, ning samuti igat füüsilist isikut, kes kasutab veebisaidil saadaolevaid teenuseid eesmärkidel, mis on otseselt seotud nende äritegevusega, kui see ei oma nende jaoks kutse iseloomu, eriti tulenevalt nende äritegevuse teemast, mis on määratletud asjakohases avalikus registris.

“Aruanne” tähendab konkreetse sõiduki kohta erinevat tüüpi andmete kogumit, mille oleme saanud allikatest vastavalt andmete saamise hetke praegusele seisundile ja mida me teeme kättesaadavaks veebisaidi kaudu. Need andmed võivad sisaldada teavet sõiduki ajaloo, tehniliste andmete, sõiduki ohutuse parandamise meetmete jne kohta. Neid andmeid tuleks käsitleda ainult abivahendina antud sõiduki ajaloo ja seisundi hindamisel, kuna neid ei ole täielikult kontrollitud vastavuses praeguse tegeliku seisundiga.

“Allikad” tähendab kõiki meile kättesaadavaid sõidukite andmeallikaid, eriti meie andmebaasi ja muid meile kättesaadavaid kolmandate osapoolte poolt hooldatavaid andmebaase, sealhulgas avalikke andmebaase (nt National Motor Vehicle Title Information System, NMVTIS: http://www.vehiclehistory.gov/; National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA: http://www.nhtsa.gov/; Vehicle & Operator Services Agency, VOSA: https://www.gov.uk/government/organisations/vehicle-and-operator-services-agency), samuti muid selliseid andmeid sisaldavaid üldiselt kättesaadavaid allikaid. Allikad ei ole ametlik register, kuigi teatud neis sisalduvad andmed võivad pärineda sellistest registritest.

III. Õigused veebisaidil olevale sisule

 1. Veebisaidil oleva muu teabe kohaselt kuuluvad kõik veebisaidi ja sellel saadaoleva sisu (tekstiline, graafiline või muu) intellektuaalomandi õigused, sealhulgas kaubamärgid ja muud graafilised või verbaalsed elemendid, meile või meie litsentsiandjatele. Kõik õigused on reserveeritud.
 2. Eriti on keelatud järgmised tegevused:
  1. veebisaidilt saadud materjalide avaldamine uuesti (sealhulgas avaldamine teisel veebisaidil),
  2. veebisaidi või selle materjalide müük, rentimine, laenamine, annetamine, üleandmine või alamlitsentsimine,
  3. veebisaidilt pärit materjalide avalik jagamine,
  4. veebisaidilt pärit materjalide reprodutseerimine, dubleerimine, kopeerimine või muu kommertskasutus, või
  5. veebisaidil olevate materjalide muutmine või muul viisil muutmine, ilma et oleksime saanud meie eelnevat ja selgesõnalist kirjalikku nõusolekut.

IV. Acceptable use

 1. On keelatud kasutada veebisaiti viisil, mis võib seda kahjustada või negatiivselt mõjutada selle kasutamise võimalust ning kasutada veebisaiti mis tahes muul viisil, mis on ebaseaduslik, õigusvastane, kahjulik või seotud mis tahes ebaseadusliku, õigusvastase või kahjuliku eesmärgi või tegevusega.
 2. On keelatud kasutada veebisaiti, et kopeerida, kasutada, salvestada, edastada, saata, avaldada või levitada mis tahes materjale, mis sisaldavad või viitavad mis tahes nuhkvarale, viirusele, Trooja hobusele, ussile, klahvivajutuste logijale, juurkomplektile või muule kahjulikule tarkvarale või seadmele.
 3. On keelatud saada veebisaidilt andmeid, mida me pole kasutajatele kättesaadavaks teinud, samuti mis tahes süstemaatiline või automaatne andmete kogumine veebisaidilt või veebisaidiga seotud andmed (sealhulgas kasutades järgmisi tehnikaid: kraapimine, andmekaevandamine, andmete väljavõtmine ja andmete koristamine) ilma meie kirjaliku nõusolekuta.
 4. On keelatud kasutada veebisaiti soovimatu ärilise teabe edastamiseks või saatmiseks.
 5. Veebisaidi kasutamine turunduseesmärkidel on ilma meie kirjaliku nõusolekuta keelatud.
 6. Kasutajad on kohustatud värskendama veebisaidil registreerimisel esitatud andmeid, eriti isikuandmeid, sealhulgas sisselogimisandmeid ja e-posti aadressi.

V. Piiratud juurdepääs veebisaidi ressurssidele

 1. Juurdepääs veebisaidi osadele on piiratud. Me jätame endale õiguse piirata juurdepääsu veebisaidi muudele ressurssidele või piirata juurdepääsu kogu veebisaidile, võttes arvesse kasutajate õigusi varasematest lepingutest tulenevalt.
 2. Kui kasutaja saab meilt sisselogimise või parooli, mis võimaldab juurdepääsu veebisaidil asuvatele piiratud juurdepääsuga ressurssidele või muudele piiratud juurdepääsuga sisule või teenustele, on kasutaja kohustatud parooli ja sisselogimist turvaliselt hoidma, et see ei satuks kolmanda osapoole kätte.

VI. Kasutaja poolt veebisaidile postitatud sisu

 1. Kasutaja poolt veebisaidile postitatud sisu ei tohi olla ebaseaduslik, vastuolus sotsiaalse kooselu, netiketi või muude kehtestatud kommetega, ei tohi rikkuda kolmanda osapoole õigusi, ega tohi põhjustada nõudeid või õiguslikke toiminguid kasutaja, meie või ükskõik millise kolmanda osapoole vastu (igal juhul kohaldatava seaduse ulatuses).
 2. Veebisaidil on keelatud postitada sisu, mis on või on olnud mis tahes käimasoleva või tulevase ähvardava kohtu- või sarnase menetluse teema.
 3. Me jätame endale õiguse muuta või eemaldada mis tahes sisu, mis on postitatud, salvestatud või avaldatud veebisaidil, eriti kui selgub, et see on ebaseaduslik.
 4. Vastavalt nendele teenusetingimustele ja kohaldatavale seadusele, ei ole meil kohustust jälgida kasutaja poolt veebisaidil postitatud või avaldatud sisu.
 5. Kõik sisu, mille kasutaja veebisaidile paigutab, tuleks lisakaitseks kadumise vastu hoida ka oma seadmetes.

VII. Aruande esitamine ja maksed

 1. Juurdepääs veebisaidi teatud ressurssidele, eriti aruande saamisele, on tasuline. Sellisel juhul tehakse makseid ainult veebisaidil näidatud makseteenuse kaudu (näiteks PayPal või PayU), kasutades krediitkaarti või seal näidatud muul viisil.
 2. Aruande saamiseks peate esmalt esitama sõiduki tuvastamiseks vajalikud põhiandmed (määratletud veebisaidil olevates vormides), mis võimaldavad meil kontrollida ja esitada esialgset teavet selle kohta, kas ja millises ulatuses saab sõiduki kohta teavet meie allikatest kontrollida. Seejärel peaksite meie poolt esitatud esialgse teabe põhjal valima aruandes esitatava teabe ulatuse, makseviisi ning registreerima või sisse logima veebisaidil, et me saaksime teenuseid osutada. Lepingu sõlmimist kasutaja ja meie vahel aruande esitamiseks peetakse lõppenuks hetkel, kui kasutaja on makse sooritanud. Need teenusetingimused on osa sellest lepingust. Aruanne tehakse veebisaidil automaatselt kättesaadavaks kohe pärast makse edukat sooritamist.
 3. Veebisaidil kättesaadavate teenuste eest tasumine seal näidatud makseteenuste kaudu (nagu PayPal või PayU) allub nende teenuste tingimustele ja tingimustele, mis on saadaval nende veebisaitidel.
 4. Meie teenuste, eriti aruande ja lisateenuste hinnad on loetletud veebisaidil.
 5. Pärast aruande saamist saab kasutaja kontolt tellida käibemaksuarve esitatud andmetega. Tasuliste teenuste kasutamist käsitletakse elektrooniliste arvete kasutamise nõusolekuna.
 6. Veebisaidil saate tellida pakette, mis võimaldavad saada aruandeid kindla arvu sõidukite kohta, kindlaksmääratud aja jooksul ja kindlaksmääratud hinnaga, mis on loetletud veebisaidil. Kui allikad on tehnilistel põhjustel ajutiselt kättesaamatud rohkem kui ühe päeva jooksul paketi kehtivusaja jooksul, pikendatakse selle paketi kehtivusaega vastavalt kasutaja taotlusel.
 7. Mitte-tarbijatest kasutajate jaoks ei kolmanda osapoole põhjustatud tehniliste probleemide, rikke, hooldustööde või tarkvara uuendamisega seotud aruande esitamise viivitused kujuta endast aruande esitamise lepingu rikkumist.
 8. Ostetud aruanded on veebisaidil saadaval vähemalt 30 päeva. Pärast seda perioodi võidakse need veebisaidilt täielikult eemaldada.

VIII. Täiendavad teenused

 1. Veebisait võib pakkuda ka tasuta pidevaid teenuseid, mis täiendavad aruannete esitamist, sealhulgas:
  1. kasutajale veebisaidil konto loomine, mis on seadistatud esimese aruande osutamise lepingu sõlmimise ajal, et aruannet esitada ja hõlbustada veebisaidil saadaolevate teenuste edasist kasutamist;
  2. kasutajale uudiskirja edastamine.
 2. Juhul, kui aruande osutamiseks on vaja täiendavaid teenuseid:
  1. võime lõpetada teenuse osutamise viivitamatult, kui kasutaja rikub teenusetingimusi (vt teenusetingimuste XII jaotist) ning meie tegevuse lõpetamise või selle olulise muutmise korral kahe nädala etteteatamisega;
  2. võime teenuse osutamise koheselt lõpetada, kui saame tagasisidet, et konkreetset e-posti aadressi ei ole olemas, ning juhul, kui kasutaja ei kasuta oma kontot veebisaidil vähemalt ühe aasta jooksul, teatades sellest kaks nädalat ette;
  3. Veebisaidi kasutaja võib neist teenustest igal ajal kohe loobuda. Kui soovite konto kustutada, saab seda teha, teavitades meid ühel meiega suhtlemise viisil, mis on loetletud teenusetingimuste I.2. jaotises või kasutades kasutajakonto seadeid, kui selline võimalus on olemas. Uudiskirjast saate loobuda, klõpsates igas uudiskirja sõnumis loobumislinki.

IX. Avaldused ja vastutusest loobumised

 1. Lepingul kasutajaga Aruande esitamiseks kohustume me andma teavet konkreetse sõiduki kohta, mis on meile sel ajal Allikatest kättesaadav. Seetõttu võib juhtuda, et mõned oodatud andmed ei ole Allikates saadaval. Seega on Aruanne ainult abiks ja juhendiks kasutajale. Objektiivsetel põhjustel ei saa me garanteerida, et Aruandes olevad andmed on täielikud, ajakohased ja täielikult kooskõlas sõiduki praeguse tegeliku seisundiga.
 2. Kui aruandes sisalduva sõiduki põhiandmete kirjeldus põhineb sõidukitootja poolt sõidukile määratud VIN-numbri dekodeerimise andmetel, ei kajasta see sõiduki tootmise järgselt tehtud muudatusi.
 3. Mitte-tarbijatele, seadusega lubatud ulatuses, me ei esita esindusi (eriti veebisaidil teenuste osutamise ja selle kasutamise standardite osas), me välistame garantiid, me ei anna kvaliteedigarantiisid ega taga põhiliste sõidukituvastusandmete, eriti VIN-numbri õiget dekodeerimist.

X. Vastutuse piiramine

 1. Nende teenusetingimuste sätete eesmärk ei ole piirata ega välistada meie või kasutaja vastutust seadusega vastuolus olevas ulatuses; eriti ei välista teenusetingimused meie või kasutaja vastutust kahjude eest, mis on põhjustatud tahtliku süü tõttu.
 2. Teenuse tingimustes sätestatud vastutuse välistamised ja piirangud:
  1. on allutatud lõigus 1 ülalnimetatud piirangutele;
  2. kehtivad kõik vastutused, mis võivad teenusetingimuste alusel tekkida nende teemaga seoses, sealhulgas lepinguline vastutus, delikt või muu sarnane vastutus;
  3. ei kehti tarbijate suhtes.
 3. Kasutajatele, kes ei ole tarbijad, vastutame meie võimaluse piires kehtiva seaduse alusel mitte:
  1. igasuguseid kahjusid, eriti saamata jäänud kasumi eest, välja arvatud juhul, kui kahju põhjustas meie tahtlik süütegu;
  2. kasutaja ja meie andmete, andmebaasi või tarkvara kahju või kahjustus.
 4. Me ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad meie kontrolli alt väljuvast sündmusest või sündmustest, välja arvatud juhul, kui seaduse kohustuslikud sätted sätestavad teisiti.
 5. Aruanne on mõeldud ainult kasutajale, kes on lepingu osapool meiega aruande esitamiseks, ja seda ei tohiks avaldada ilma meie eelneva nõusolekuta.
 6. Mitte-tarbijatele, kui aruandes sisalduv teave pärineb Rahvuslikust Mootorsõidukite Pealkirja Teabe Süsteemist (NMVTIS), tähendab veebisaidi kasutamine NMVTIS-i poolt veebisaidil vehiclehistory.bja.ojp.gov näidatud vastutuse piirangute aktsepteerimist ja kui need pärinevad Rahvusliku Maanteeliikluse Ohutuse Administratsiooni (NHTSA) või Sõiduki- ja Operaatoriteenuste Agentuuri (VOSA) andmebaasidest, tähendab veebisaidi kasutamine nende andmebaaside määruste aktsepteerimist.

XI. Hüvitis

Kasutajad, kes ei ole tarbijad, hüvitavad meile kõik kahjud, kahjustused, hüvitised, kulud, kohustused ja kulud (sealhulgas kulud, mis on seotud mis tahes menetlustega ja mis tahes summa, mille me oleme maksnud kolmandale osapoolele kompromissina) seoses kasutaja nende teenuste tingimuste rikkumisega ja on kohustatud hüvitama meile kõik sellega seotud kulud.

XII. Lepingu tingimuste rikkumine

Vastavalt kõigile meie muudele õigustele, mis tulenevad neist teenuse tingimustest, võime kasutaja teenuse tingimuste rikkumise korral võtta selliseid meetmeid, mida peame sobivaks rikkumisele reageerimiseks, edasise rikkumise vältimiseks ja edasise kahju piiramiseks, sealhulgas peatada kasutaja juurdepääs veebisaidile, takistada kasutaja juurdepääsu veebisaidile, blokeerida juurdepääs veebisaidile konkreetse IP-aadressi jaoks, võtta ühendust kasutaja Interneti-teenuse pakkujaga, et blokeerida juurdepääs veebisaidile, lõpetada meid kasutajaga siduvad lepingud ja kustutada tema konto või võtta õiguslikke meetmeid.

XIII. Kolmandate osapoolte õiguste välistamine

Teenuste tingimused määratlevad ainult suhte meie ja veebisaidi kasutajate vahel ning ei anna kolmandatele osapooltele mingeid õigusi ega õigusta neid nõudma mõne selle sätte rakendamist või nõudma nende sätete täitmist. Teenuste tingimuste sätete täitmine ei nõua ühegi kolmanda osapoole nõusolekut.

XIV. Ülesannete delegeerimine

 1. Kasutajad ei tohi oma õigusi ja kohustusi, mis tulenevad meiega sõlmitud lepingust, üle anda, teistega jagada ega muul viisil loobuda, ega võtta kohustusi seoses nende õiguste ja kohustustega.
 2. Mitte-tarbijatest kasutajate jaoks jätab meie ettevõte endale õiguse üle anda lepingust tulenevad õigused ja kohustused kolmandale isikule ilma nende kasutajate nõusolekuta.

XV. Kaebused ja alternatiivne vaidluste lahendamine

 1. Veebisaidiga seotud tehniliste probleemide korral, kui meie poolt esitatud aruanne sisaldab tegeliku olukorraga mittevastavaid või aegunud andmeid, või küsimuste, ettepanekute või kaebuste esitamiseks veebisaidi kohta (kaebused), tuleks kasutada teenusetingimuste I.2. jaotises loetletud meiega suhtlemise viise. Püüame vastata kiiresti, hiljemalt 14 päeva jooksul.
 2. Tarbijatele on võimalus kasutada alternatiivset vaidluste lahendamist. Poolas leiate selle teema kohta üksikasjalikku teavet, sealhulgas nimekirja asutustest, mis sellistes olukordades abi pakuvad, Konkurentsiameti ja tarbijakaitseameti veebisaidilt: https://polubowne.uokik.gov.pl/. On ka võimalus kasutada veebipõhist vaidluste lahendamist läbi ELi institutsioonide poolt pakutava ODR (Online Dispute Resolution) platvormi aadressil: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Siiski on alternatiivse vaidluste lahendamise kasutamine iga osapoole jaoks vabatahtlik.

XVI. Kohaldatav õigus ja jurisdiktsioon

 1. Need teenuse osutamise tingimused alluvad Poola seadusele ja ulatuses, mida ei reguleerita teenuse osutamise tingimustes, kohalduvad 23. aprilli 1964. aasta tsiviilkoodeksi, 30. mai 2014. aasta tarbijaõiguste seaduse (seoses tarbijatega) ja 18. juuli 2002. aasta elektrooniliste teenuste osutamise seaduse sätted.
 2. Kasutajatele, kes ei ole tarbijad, ja kasutajatele, kes on tarbijad ja kelle elukoht on lepingu sõlmimise kuupäeval Poolas, kuuluvad kõik vaidlused, mis on seotud nende teenusetingimuste või privaatsuspoliitikaga, ainuõiguslikult Poola kohtute pädevusse.

XVII. Eraldatavus

Kui mõni neist teenusetingimustest on kohtu või muu pädeva asutuse poolt kehtetuks või täitmiseks kohustuslikuks tunnistatud, jäävad teenusetingimuste ülejäänud sätted siduvaks. Kui kehtetuks või täitmiseks kohustuslikuks tunnistatud sätte osa eemaldamise korral oleks see kehtiv, loetakse see osa kustutatuks ja ülejäänud sätet kehtivaks ja täitmiseks kohustuslikuks.

XVIII. Teenuse tingimuste muutmine

 1. Teenuste tingimusi võib muuta kehtivatel põhjustel, sealhulgas: vastavus kehtivatele seadustele, raha ostujõu olulised muutused, miinimum- või keskmise palga taseme olulised muutused, osapoolte kontrolli alt väljuvad ettenägematud ja sõltumatud sündmused (näiteks sõda, mässud, loodusõnnetused, epideemiad), meie äritegevuse olemuse või viisi olulised muutused ja teenuste osutamine veebisaidil, teenuste ostmise korra muutused veebisaidil, saadaolevate makseviiside muutused ning veebisaidi ja selle kasutajate turvalisuse muutused.
 2. Muudatusi tehakse, avaldades teenuse tingimused nende uues sõnastuses veebisaidil ja teavitades viivitamatult kasutajaid, kes kasutavad meie veebisaidi kaudu pakutavaid teenuseid ja on meile oma e-posti aadressi andnud. Teenuse tingimused nende uues sõnastuses jõustuvad 14 päeva pärast avaldamist veebisaidil ja kehtivad ainult pärast nende jõustumist sõlmitud lepingutele ja pidevatele teenustele (näiteks kasutajakonto haldamine, uudiskiri). 14 päeva jooksul pärast teenuse tingimuste muutmise teate saamist võib kasutaja meie pakutavad teenused viivitamatult tühistada, teavitades meid e-posti teel või klõpsates e-posti teel saadetud muudatuste teates olevale lingile, mis võimaldab teenused tühistada.
 3. Mitte-tarbijatest kasutajate jaoks ei meie kontaktandmete muutmine kujuta endast teenuse tingimuste muutmist.

XIX. Lepingu taganemisõigus

 1. Seaduslik õigus lepingust taganeda ei ole saadaval kasutajatele, kes ei ole tarbijad.
 2. Seaduslik õigus lepingust taganeda ei ole tarbijatele, kes on tarbijad, kuna aruanne on digitaalne sisu, mida ei tarnita füüsilisel kandjal, mille eest tarbija peab maksma hinda, ja aruande esitamine algatatakse ainult tarbija eelneva nõusolekuga ja pärast seda, kui tarbija on teavitatud selle õiguse kaotamisest sellise nõusoleku andmise tulemusena ja tunnustab seda ning saab seejärel meilt sellekohase kinnituse (nagu on kirjeldatud 30. mai 2014. aasta tarbijaõiguste seaduse artiklis 38(1)(13)).

Määrused kehtivad kuni 14.12.2023 – PDF allalaadimine