Όροι Χρήσης για την Ιστοσελίδα Automoli

(έκδοση σε ισχύ από 15.12.2023)

I. Εισαγωγή

 1. Οι Όροι Χρήσης ορίζουν τους κανόνες για τη χρήση του ιστοτόπου που λειτουργεί υπό το όνομα “Automoli” στον διαδικτυακό τομέα “www.automoli.com” (εφεξής αναφερόμενο ως ο “Ιστότοπος”). Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους Χρήσης ή οποιαδήποτε από τις διατάξεις τους, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο.
 2. Η ιστοσελίδα λειτουργεί από την Autoiso sp. z o.o. που βρίσκεται στην διεύθυνση: ul. Gnieźnieńska 12, 40-142 Κατοβίτσε (Πολωνία), εγγεγραμμένη στο μητρώο επιχειρηματιών που διατηρείται από το Δικαστήριο της περιφέρειας Κατοβίτσε-Ανατολή με τον αριθμό KRS 0000840558, με μετοχικό κεφάλαιο 8.000 PLN, και αριθμό φορολογικής ταυτότητας στην Πολωνία NIP: PL6342976575. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα ή μέσω της διεύθυνσης email: support@autoiso.pl. Σε θέματα που σχετίζονται με την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτήν, επικοινωνούμε κυρίως μέσω email.
 3. Ο κύριος στόχος του Ιστότοπου είναι να παρέχει στους χρήστες του όσο το δυνατόν περισσότερα τεχνικά, ιστορικά και άλλα δεδομένα για ένα συγκεκριμένο όχημα υπό τη μορφή Εκθέσης (βλ. Ενότητα II των Όρων Παροχής Υπηρεσιών) βασισμένη στα βασικά δεδομένα που προσδιορίζουν το όχημα που παρέχουν οι χρήστες. Προετοιμάζουμε την Έκθεση βασισμένη στα δεδομένα από τις Πηγές (βλ. Ενότητα II των Όρων Παροχής Υπηρεσιών) και την κάνουμε διαθέσιμη στους χρήστες μέσω του Ιστότοπου.
 4. Παρά τις προσπάθειές μας να καταστήσουμε την Έκθεση αξιόπιστη πηγή γνώσης για ένα συγκεκριμένο όχημα, δεν είναι δυνατόν να επαληθεύσουμε πλήρως την ακρίβεια των δεδομένων που περιέχονται σε αυτήν έναντι της τρέχουσας πραγματικής κατάστασης. Για παράδειγμα, εάν τα δεδομένα στην Έκθεση καταγράφηκαν με σφάλματα στις Πηγές, η Έκθεση μπορεί να αναπαράγει αυτά τα σφάλματα και να διαφέρει από την τρέχουσα πραγματική κατάσταση. Επομένως, η Έκθεση πρέπει να θεωρηθεί μόνο ως ένα βοηθητικό εργαλείο για την αξιολόγηση της ιστορίας και της κατάστασης ενός συγκεκριμένου οχήματος, και στη συνέχεια πάντα να εξετάζετε απευθείας την τρέχουσα πραγματική κατάσταση του οχήματος και των εγγράφων του, ειδικά πριν αποφασίσετε να το αγοράσετε.
 5. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανακολουθίες μεταξύ της Έκθεσης για ένα συγκεκριμένο όχημα και της τρέχουσας πραγματικής κατάστασης αυτού του οχήματος, θα εκτιμούσαμε αν μας ενημερώνατε γι’ αυτό. Τα δεδομένα από Πηγές που προέρχονται από τρίτους είναι ανεξάρτητα από εμάς, ωστόσο, σε περίπτωση δικαιολογημένων αμφιβολιών όσον αφορά την ακρίβεια αυτών των δεδομένων με την πραγματική κατάσταση, προκειμένου να αποφευχθεί η παραπλάνηση, ενδέχεται να αναστείλουμε την παροχή αμφισβητούμενων δεδομένων στις Εκθέσεις και να ενημερώσουμε το πρόσωπο από το οποίο προέρχονται τα δεδομένα, διατηρώντας πληροφορίες για αυτήν την κατάσταση.
 6. Το πεδίο των πληροφοριών στην Έκθεση μπορεί να διαφέρει για κάθε όχημα. Η δυνατότητα λήψης συγκεκριμένων πληροφοριών σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή εξαρτάται από το εάν αυτές οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στις Πηγές εκείνη τη στιγμή. Πριν παραγγείλετε μια Έκθεση, μπορείτε να ελέγξετε εάν ένα συγκεκριμένο εύρος πληροφοριών σχετικά με ένα συγκεκριμένο όχημα μπορεί να επαληθευτεί από εμάς στις Πηγές.
 7. Η Έκθεση δεν περιέχει προσωπικά δεδομένα, μόνο δεδομένα σχετικά με ένα συγκεκριμένο όχημα.
  Οι υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στον Ιστότοπο απευθύνονται σε φυσικά πρόσωπα, νομικές οντότητες και άλλα οντότητες που έχουν τόπο διαμονής ή έδρα εντός των γεωγραφικών ορίων της Ευρώπης (ειδικότερα χώρες της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Περιοχής) και της Βόρειας Αμερικής.
 8. Οι υπηρεσίες στην ιστοσελίδα απευθύνονται αποκλειστικά σε άτομα που είναι τουλάχιστον 18 ετών και έχουν πλήρη νομική ικανότητα.
 9. Οι κανόνες για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από εμάς και τη χρήση cookies περιέχονται στην Πολιτική Απορρήτου μας, η οποία είναι διαθέσιμη στην Ιστοσελίδα.
 10. Για να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα, ο χρήστης πρέπει να χρησιμοποιεί μια συσκευή με πρόσβαση στο διαδίκτυο, με σωστά εγκατεστημένο και ρυθμισμένο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο στην πιο πρόσφατη έκδοση και με τρέχον λογισμικό για την προβολή αρχείων PDF, καθώς και να έχει μια ενεργή διεύθυνση email. Για τη χρήση ορισμένων λειτουργιών της Ιστοσελίδας, απαιτείται λογισμικό Java Script και άδεια για τη χρήση συγκεκριμένων cookies. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την έλλειψη πρόσβασης σε δεδομένα που αναρτώνται στην Ιστοσελίδα μας λόγω της μη εκπλήρωσης των τεχνικών απαιτήσεων που αναφέρονται παραπάνω από τη συσκευή του χρήστη.

II. Definitions

Σε αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών, οι ακόλουθοι όροι θα έχουν τις εξής ερμηνείες:

“Καταναλωτής” σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που δρα για σκοπούς που δεν σχετίζονται με την επιχειρηματική ή επαγγελματική του δραστηριότητα, καθώς και οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στην Ιστοσελίδα για σκοπούς που σχετίζονται άμεσα με την επιχειρηματική του δραστηριότητα, εάν αυτή δεν έχει επαγγελματικό χαρακτήρα για αυτούς, ιδιαίτερα προκύπτουν από το αντικείμενο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας που ορίζεται στο σχετικό δημόσιο μητρώο.

“Έκθεση” σημαίνει ένα σύνολο δεδομένων διαφόρων τύπων σχετικά με ένα συγκεκριμένο όχημα που λαμβάνεται από τις Πηγές σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση κατά τη στιγμή λήψης αυτών των δεδομένων, τα οποία καθιστούμε διαθέσιμα μέσω της Ιστοσελίδας. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να περιέχουν πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό του οχήματος, τεχνικά δεδομένα, μέτρα βελτίωσης της ασφάλειας του οχήματος κ.λπ. Αυτά τα δεδομένα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται μόνο ως επιπρόσθετο εργαλείο για την αξιολόγηση του ιστορικού και της κατάστασης ενός δεδομένου οχήματος, καθώς δεν έχουν επαληθευτεί πλήρως για τη συνέπεια με την τρέχουσα πραγματική κατάσταση.

“Πηγές” σημαίνει όλες τις διαθέσιμες πηγές δεδομένων για οχήματα, ειδικότερα τη βάση δεδομένων μας και άλλες βάσεις δεδομένων που είναι διαθέσιμες σε εμάς και διατηρούνται από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων βάσεων δεδομένων (π.χ., National Motor Vehicle Title Information System, NMVTIS: http://www.vehiclehistory.gov/; National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA: http://www.nhtsa.gov/; Vehicle & Operator Services Agency, VOSA: https://www.gov.uk/government/organisations/vehicle-and-operator-services-agency), καθώς και άλλες κοινά διαθέσιμες πηγές τέτοιων δεδομένων. Οι πηγές δεν αποτελούν επίσημο μητρώο, αν και ορισμένα δεδομένα που περιέχονται σε αυτές μπορεί να προέρχονται από τέτοια μητρώα.

III. Δικαιώματα στο Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας

 1. Υπό το πρίσμα των υπόλοιπων πληροφοριών στην Ιστοσελίδα, όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Ιστοσελίδας και των περιεχομένων που είναι διαθέσιμα σε αυτήν (κειμενικά, γραφικά ή άλλα), συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων και άλλων γραφικών ή λεκτικών στοιχείων, είναι επιφυλαγμένα και ανήκουν σε εμάς ή στους αδειοδότες μας.
 2. Συγκεκριμένα, απαγορεύονται τα εξής:
  1. επανέκδοση υλικού που έχει αποκτηθεί από την Ιστοσελίδα (συμπεριλαμβανομένης της επανέκδοσης σε άλλη ιστοσελίδα),
  2. πώληση, ενοικίαση, δανεισμός, δωρεά, μεταβίβαση ή υποάδεια σχετικά με την Ιστοσελίδα ή τα υλικά από την Ιστοσελίδα,
  3. δημόσια κοινοποίηση οποιουδήποτε υλικού από την Ιστοσελίδα,
  4. αναπαραγωγή, διπλότυπο, αντιγραφή ή άλλη εμπορική χρήση των υλικών από την Ιστοσελίδα, ή
  5. επεξεργασία ή άλλη τροποποίηση οποιουδήποτε υλικού στην Ιστοσελίδα, χωρίς την προηγούμενη και ρητή γραπτή συγκατάθεσή μας.

IV. Χρήση της Ιστοσελίδας

 1. Απαγορεύεται η χρήση του Ιστότοπου με οποιονδήποτε τρόπο που μπορεί να τον βλάψει ή να επηρεάσει αρνητικά την ικανότητα χρήσης του και να χρησιμοποιείται ο Ιστότοπος με οποιονδήποτε άλλο τρόπο που είναι παράνομος, παράνομος, επιβλαβής ή σχετικός με οποιονδήποτε παράνομο, παράνομο ή επιβλαβή σκοπό ή δραστηριότητα.
 2. Απαγορεύεται η χρήση της Ιστοσελίδας για την αντιγραφή, χρήση, αποθήκευση, μετάδοση, αποστολή, δημοσίευση ή διανομή οποιουδήποτε υλικού που περιέχει οποιοδήποτε λογισμικό ή συσκευή που είναι επιβλαβής, όπως spyware, ιός, Τροϊκό άλογο, σκουλήκι, καταγραφέας πληκτρολογήσεων, rootkit, ή να αναφέρονται σε αυτά.
 3. Απαγορεύεται η λήψη δεδομένων από την Ιστοσελίδα που δεν έχουν γίνει διαθέσιμα στους χρήστες από εμάς, καθώς και οποιαδήποτε συστηματική ή αυτόματη απόκτηση δεδομένων από την Ιστοσελίδα ή δεδομένα που σχετίζονται με την Ιστοσελίδα (συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων τεχνικών: scraping, data mining, εξαγωγή δεδομένων και συγκομιδή δεδομένων) χωρίς τη γραπτή μας συγκατάθεση.
 4. Απαγορεύεται η χρήση του Ιστότοπου για τη μετάδοση ή αποστολή ανεπιθύμητων εμπορικών πληροφοριών.
 5. Απαγορεύεται η χρήση της Ιστοσελίδας για οποιοδήποτε σκοπό μάρκετινγκ χωρίς τη γραπτή μας συγκατάθεση.
 6. Οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν τα δεδομένα τους που παρέχονται στην Ιστοσελίδα κατά την εγγραφή, ιδιαίτερα τα προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων σύνδεσης και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

V. Περιορισμένη Πρόσβαση στους Πόρους της Ιστοσελίδας

 1. Η πρόσβαση σε μέρη των πόρων του Ιστότοπου είναι περιορισμένη. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε την πρόσβαση σε άλλους πόρους του Ιστότοπου ή να περιορίσουμε την πρόσβαση στον ολόκληρο τον Ιστότοπο, υπό την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των χρηστών που προκύπτουν από προηγουμένως συναφθείσες συμβάσεις.
 2. Εάν ένας χρήστης λαμβάνει από εμάς ένα όνομα χρήστη ή κωδικό πρόσβασης που επιτρέπει την πρόσβαση σε πόρους με περιορισμένη πρόσβαση που βρίσκονται στον Ιστότοπο ή σε άλλο περιεχόμενο ή υπηρεσίες με περιορισμένη πρόσβαση, ο χρήστης έχει την υποχρέωση να ασφαλίσει τον κωδικό πρόσβασης και το όνομα χρήστη ώστε να μην αποκαλυφθεί σε οποιονδήποτε τρίτο.

VI. Περιεχόμενο που Αναρτάται στην Ιστοσελίδα από τον Χρήστη

 1. Το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στην Ιστοσελίδα από τον χρήστη δεν πρέπει να είναι παράνομο, αντίθετο στους κανόνες της κοινωνικής συνύπαρξης, της netiquette ή άλλων καθιερωμένων συνηθειών, δεν πρέπει να παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων, ούτε μπορεί να δημιουργήσει οποιαδήποτε αξίωση ή νομική δράση εναντίον του χρήστη, εμάς ή οποιουδήποτε τρίτου (σε κάθε περίπτωση, στο μέτρο του οποιουδήποτε εφαρμοστέου νόμου).
 2. Απαγορεύεται η δημοσίευση οποιουδήποτε περιεχομένου στην Ιστοσελίδα που αποτελεί ή έχει αποτελέσει αντικείμενο οποιασδήποτε εκκρεμούς ή απειλούμενης μελλοντικής δίκης ή παρόμοιων διαδικασιών.
 3. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να αφαιρέσουμε οποιοδήποτε περιεχόμενο που έχει αναρτηθεί, αποθηκευτεί ή δημοσιευτεί στην Ιστοσελίδα, ειδικά αν αποδειχθεί ότι είναι παράνομο.
 4. Υπό τους όρους αυτών των Όρων Χρήσης και του εφαρμοστέου δικαίου, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να εποπτεύουμε το περιεχόμενο που δημοσιεύεται ή αναρτάται στην Ιστοσελίδα από τον χρήστη.
 5. Όλο το περιεχόμενο που τοποθετεί ο χρήστης στην Ιστοσελίδα πρέπει επίσης να διατηρείται στις δικές του συσκευές για επιπλέον προστασία από απώλεια.

VII. Παροχή της Έκθεσης και Πληρωμές

 1. Η πρόσβαση σε ορισμένους πόρους του ιστότοπου, ειδικότερα για την απόκτηση ενός Εκθέσεως, είναι επί πληρωμή. Σε τέτοια περίπτωση, οι πληρωμές πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω της υπηρεσίας πληρωμής που αναφέρεται στον ιστότοπο (όπως το PayPal ή το PayU) με χρήση πιστωτικής κάρτας ή με άλλον τρόπο που αναφέρεται εκεί.
 2. Για να λάβετε μια Έκθεση, πρέπει πρώτα να παράσχετε τα βασικά δεδομένα που αναγνωρίζουν το όχημα (που καθορίζονται στις φόρμες στην Ιστοσελίδα), τα οποία θα μας επιτρέψουν να ελέγξουμε και να παρουσιάσουμε προκαταρκτικές πληροφορίες για το εάν και ποιο εύρος πληροφοριών για το όχημα μπορεί να επαληθευτεί από εμάς στις Πηγές. Στη συνέχεια, βάσει των προκαταρκτικών πληροφοριών που παρέχουμε, θα πρέπει να επιλέξετε το εύρος των πληροφοριών που θα παρέχονται στην Έκθεση, τον τρόπο πληρωμής και να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε στην Ιστοσελίδα για να μας επιτρέψετε να παρέχουμε υπηρεσίες. Η σύμβαση μεταξύ του χρήστη και εμάς για την παροχή της Έκθεσης θεωρείται ότι συνάπτεται τη στιγμή της πληρωμής του χρήστη. Αυτοί οι Όροι Υπηρεσίας αποτελούν μέρος αυτής της σύμβασης. Η Έκθεση διατίθεται αυτόματα στην Ιστοσελίδα, αμέσως μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της πληρωμής.
 3. Οι πληρωμές για τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στον Ιστότοπο μέσω των υπηρεσιών πληρωμής που αναφέρονται εκεί (όπως το PayPal ή το PayU) υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στις ιστοσελίδες τους.
 4. Οι τιμές των υπηρεσιών μας, ειδικά της Έκθεσης και των συμπληρωματικών υπηρεσιών, αναγράφονται στην Ιστοσελίδα.
 5. Μετά την απόκτηση της Αναφοράς, μπορεί να παραγγελθεί ένα τιμολόγιο ΦΠΑ μέσω του λογαριασμού του χρήστη με τα παρεχόμενα δεδομένα. Η χρήση των χρεώσιμων υπηρεσιών θεωρείται ως αποδοχή της χρήσης ηλεκτρονικών τιμολογίων.
 6. Στην ιστοσελίδα, μπορείτε να παραγγείλετε πακέτα που επιτρέπουν την λήψη Αναφορών για έναν καθορισμένο αριθμό οχημάτων, εντός ενός καθορισμένου χρονικού διαστήματος και για μια καθορισμένη τιμή που αναγράφεται στην ιστοσελίδα. Εάν οι Πηγές είναι προσωρινά μη διαθέσιμες για τεχνικούς λόγους για μια περίοδο μεγαλύτερη από μία ημέρα κατά τη διάρκεια της ισχύος του πακέτου, η περίοδος ισχύος αυτού του πακέτου θα παραταθεί ανάλογα κατόπιν αιτήματος του χρήστη.
 7. Για τους χρήστες που δεν είναι Καταναλωτές, οι καθυστερήσεις στην παροχή της Έκθεσης που σχετίζονται με τεχνικά προβλήματα που προκαλούνται από τρίτο μέρος, βλάβη, ή εργασίες συντήρησης, ή ενημέρωση λογισμικού δεν αποτελούν παράβαση της σύμβασης παροχής της Έκθεσης.
 8. Οι αγορασμένες αναφορές είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα για τουλάχιστον 30 ημέρες. Μετά από αυτή την περίοδο, μπορεί να αφαιρεθούν εντελώς από την ιστοσελίδα.

VIII. Συμπληρωματικές Υπηρεσίες

 1. Ο ιστότοπος μπορεί επίσης να παρέχει δωρεάν συνεχείς υπηρεσίες που συμπληρώνουν την παροχή Αναφορών, συμπεριλαμβανομένων:
  1. παρέχοντας στον χρήστη έναν λογαριασμό στον Ιστότοπο, ο οποίος δημιουργείται κατά τη σύναψη της πρώτης σύμβασης για την παροχή ενός Αναφοράς, προκειμένου να παρέχεται η Αναφορά και να διευκολύνεται η περαιτέρω χρήση των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στον Ιστότοπο;
  2. παράδοση ενός ενημερωτικού δελτίου στον χρήστη.
 2. Στην περίπτωση πρόσθετων υπηρεσιών για την παροχή της Έκθεσης:
  1. μπορούμε να σταματήσουμε να παρέχουμε την υπηρεσία με άμεση ισχύ σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης από τον χρήστη (βλ. Ενότητα XII των Όρων Χρήσης), και σε περίπτωση τερματισμού της λειτουργίας μας ή σημαντικής αλλαγής στο αντικείμενό τους, με δύο εβδομάδες προειδοποίησης.
  2. μπορούμε να διακόψουμε την παροχή της υπηρεσίας με άμεση ισχύ σε περίπτωση που λάβουμε ανατροφοδότηση ότι μια συγκεκριμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν υπάρχει, και σε περίπτωση αδράνειας του χρήστη στο λογαριασμό του στον Ιστότοπο για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός έτους, με προειδοποίηση δύο εβδομάδων,
  3. Ο χρήστης του ιστοτόπου μπορεί να παραιτηθεί από αυτές τις υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή με άμεση ισχύ. Εάν επιθυμείτε να διαγράψετε έναν λογαριασμό, αυτό μπορεί να γίνει ενημερώνοντάς μας μέσω μίας από τις μεθόδους επικοινωνίας μαζί μας που αναφέρονται στην Ενότητα I.2. των Όρων Υπηρεσίας ή χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις του λογαριασμού του χρήστη εάν υπάρχει τέτοια επιλογή. Μπορείτε να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο διαγραφής σε κάθε μήνυμα του ενημερωτικού δελτίου.

IX. Δηλώσεις και Αποποιήσεις

 1. Βάσει της σύμβασης με τον χρήστη για την παροχή της Έκθεσης, δεσμευόμαστε να παρέχουμε δεδομένα για ένα συγκεκριμένο όχημα που είναι διαθέσιμο σε εμάς από τις Πηγές εκείνη τη στιγμή. Επομένως, είναι δυνατόν να μην είναι διαθέσιμα κάποια αναμενόμενα δεδομένα στις Πηγές. Ως εκ τούτου, η Έκθεση αποτελεί μόνο βοήθεια και κατευθυντήριες γραμμές για τον χρήστη. Για αντικειμενικούς λόγους, δεν είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε ότι τα δεδομένα στην Έκθεση είναι πλήρη, ενημερωμένα και πλήρως συμφωνούν με την τρέχουσα πραγματική κατάσταση του οχήματος.
 2. Εάν η προδιαγραφή των βασικών πληροφοριών για το όχημα που περιέχονται στην Έκθεση βασίζεται στην αποκωδικοποίηση δεδομένων από τον αριθμό VIN που έχει ανατεθεί στο όχημα από τον κατασκευαστή, δεν θα εμφανίζει αλλαγές που έχουν γίνει στο συγκεκριμένο όχημα μετά την παραγωγή του.
 3. Για χρήστες που δεν είναι Καταναλωτές, στον βαθμό που προβλέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, δεν πραγματοποιούμε εκπροσωπήσεις (ιδιαίτερα σχετικά με τα πρότυπα παροχής υπηρεσιών στον Ιστότοπο και τη χρήση του), αποκλείουμε εγγυήσεις, δεν παρέχουμε εγγυήσεις ποιότητας και δεν εγγυόμαστε την ορθότητα της αποκωδικοποίησης των βασικών δεδομένων αναγνώρισης οχημάτων, ιδιαίτερα του αριθμού VIN.

X. Περιορισμός Ευθύνης

 1. Ο σκοπός των διατάξεων αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών δεν είναι να περιορίσει ή να αποκλείσει την ευθύνη μας ή του χρήστη με οποιονδήποτε τρόπο αντίθετο προς το νόμο. Ειδικότερα, οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών δεν αποκλείουν την ευθύνη μας ή του χρήστη για ζημιές που προκαλούνται από εσκεμμένη ενοχή.
 2. Οι αποκλεισμοί και περιορισμοί ευθύνης που παρέχονται στους Όρους Υπηρεσίας:
  1. υπόκεινται στους περιορισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παραπάνω;
  2. εφαρμόζονται σε κάθε ευθύνη που μπορεί να προκύψει βάσει των Όρων Χρήσης σε σχέση με το αντικείμενό τους, συμπεριλαμβανομένης της συμβατικής ευθύνης, της ευθύνης από παράπτωμα ή άλλης παρόμοιας ευθύνης;
  3. δεν εφαρμόζονται στους Καταναλωτές.
 3. Για τους χρήστες που δεν είναι Καταναλωτές, στον βαθμό που είναι δυνατόν εντός του ισχύοντος νόμου, δεν είμαστε υπεύθυνοι για:
  1. ζημίες οποιουδήποτε είδους, ειδικά για χαμένα κέρδη, εκτός αν η ζημία προκλήθηκε από την εσκεμμένη μας ενοχή;
  2. απώλεια ή ζημιά σε οποιαδήποτε δεδομένα, βάση δεδομένων ή λογισμικό, τόσο δικά μας όσο και του χρήστη.
 4. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά προκύπτει από γεγονός ή γεγονότα που εκτελούνται εκτός του ελέγχου μας, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τις υποχρεωτικές διατάξεις του νόμου.
 5. Η Έκθεση παρέχεται αποκλειστικά στον χρήστη που είναι μέρος της σύμβασης μαζί μας για την παροχή της Έκθεσης και δεν πρέπει να γίνει δημόσια χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή μας.
 6. Για τους χρήστες που δεν είναι Καταναλωτές, εάν οι πληροφορίες που περιέχονται στην Έκθεση προέρχονται από το National Motor Vehicle Title Information System (NMVTIS), η χρήση του Ιστότοπου σημαίνει την αποδοχή των περιορισμών ευθύνης που έχουν δηλωθεί από το NMVTIS στον ιστότοπο vehiclehistory.bja.ojp.gov, και εάν προέρχονται από τις βάσεις δεδομένων της National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ή της Vehicle & Operator Services Agency (VOSA), η χρήση του Ιστότοπου σημαίνει την αποδοχή των κανονισμών αυτών των βάσεων δεδομένων.

XI. Αποζημίωση

Οι χρήστες που δεν είναι Καταναλωτές μας απαλλάσσουν από την αποζημίωση για όλες τις απώλειες, ζημιές, αποζημιώσεις, κόστη, ευθύνες και δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων των κόστων που σχετίζονται με οποιαδήποτε διαδικασία και οποιοδήποτε ποσό που πληρώσαμε σε τρίτο ως διακανονισμό) που σχετίζονται με οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των Όρων Υπηρεσιών από τον χρήστη, και είναι υποχρεωμένοι να μας αποζημιώσουν για όλα τα κόστη που έχουμε επωμιστεί σε σχέση με αυτό.

XII. Παραβιάσεις των Όρων της Σύμβασης

Υπόκειται σε όλα τα άλλα δικαιώματά μας που προκύπτουν από αυτούς τους Όρους Υπηρεσιών, εάν ένας χρήστης παραβιάζει τους Όρους Υπηρεσιών με οποιονδήποτε τρόπο, μπορούμε να λάβουμε τέτοιες ενέργειες όπως θεωρούμε κατάλληλες για να αντιδράσουμε στην παραβίαση, για να αποτρέψουμε περαιτέρω παραβίαση και να περιορίσουμε περαιτέρω ζημιά, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής της πρόσβασης του χρήστη στην Ιστοσελίδα, της αποτροπής της πρόσβασης του χρήστη στην Ιστοσελίδα, του αποκλεισμού της πρόσβασης στην Ιστοσελίδα για μια συγκεκριμένη διεύθυνση IP, της επαφής με τον πάροχο Internet του χρήστη για να αποκλείσει την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, της λήξης των συμβάσεων που μας δεσμεύουν με τον χρήστη και της διαγραφής του λογαριασμού του, ή της ανάληψης νομικής δράσης.

XIII. Αποκλεισμός Δικαιωμάτων Τρίτων

Οι Όροι Χρήσης καθορίζουν μόνο τη σχέση μεταξύ εμάς και των χρηστών της Ιστοσελίδας και δεν παρέχουν κανένα δικαίωμα σε τρίτους ή τους δίνουν το δικαίωμα να επικαλούνται οποιαδήποτε από τις διατάξεις της ή να απαιτούν την εκτέλεση αυτών των διατάξεων. Η εκτέλεση των διατάξεων των Όρων Χρήσης δεν απαιτεί τη συγκατάθεση κανενός τρίτου.

XIV. Ανάθεση

 1. Οι χρήστες δεν μπορούν να μεταβιβάσουν, να μοιραστούν με άλλους, ή να διαθέσουν με άλλον τρόπο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους που προκύπτουν από τη σύμβαση που μας δεσμεύει με αυτούς, ούτε να αναλάβουν υποχρεώσεις σχετικά με αυτά τα δικαιώματα και υποχρεώσεις.
 2. Για τους χρήστες που δεν είναι Καταναλωτές, διατηρούμε το δικαίωμα να μεταβιβάσουμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη σύμβαση που μας δένει με αυτούς σε τρίτο χωρίς τη συγκατάθεση αυτών των χρηστών.

XV. Παράπονα και Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

 1. Σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων σχετικά με την Ιστοσελίδα, ή εάν η Αναφορά που παρέχουμε περιέχει δεδομένα ασυμβίβαστα με την πραγματική κατάσταση ή είναι παλιά, ή για να υποβάλετε ερωτήσεις, προτάσεις, ή παράπονα σχετικά με την Ιστοσελίδα (παράπονα), θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μία από τις μεθόδους επικοινωνίας μαζί μας που αναφέρονται στο Τμήμα I.2. των Όρων Χρήσης. Προσπαθούμε να απαντήσουμε άμεσα, το αργότερο εντός 14 ημερών.
 2. Για τους καταναλωτές, υπάρχει η δυνατότητα χρήσης εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Στην Πολωνία, λεπτομερείς πληροφορίες για αυτό το θέμα, συμπεριλαμβανομένης μιας λίστας οντοτήτων που παρέχουν βοήθεια σε τέτοιες καταστάσεις, μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα του Γραφείου Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών: https://polubowne.uokik.gov.pl/. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα χρήσης online επίλυσης διαφορών μέσω της πλατφόρμας ODR (Online Dispute Resolution) που παρέχεται από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Ωστόσο, η χρήση εναλλακτικής επίλυσης διαφορών είναι εθελοντική για κάθε μέρος.

XVI. Ισχύον Δίκαιο και Δικαιοδοσία

 1. Οι Όροι Χρήσης υπόκεινται στον Πολωνικό νόμο και στο πλαίσιο που δεν ρυθμίζεται στους Όρους Χρήσης, ισχύουν οι διατάξεις του Πολιτικού Κώδικα της 23ης Απριλίου 1964, του Νόμου για τα Δικαιώματα των Καταναλωτών της 30ης Μαΐου 2014 (σε σχέση με τους Καταναλωτές) και του Νόμου για την Παροχή Υπηρεσιών μέσω Ηλεκτρονικών Μέσων της 18ης Ιουλίου 2002.
 2. Για χρήστες που δεν είναι Καταναλωτές και για χρήστες που είναι Καταναλωτές και ο τόπος διαμονής τους βρίσκεται στην Πολωνία την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης παροχής της Έκθεσης, οποιεσδήποτε διαφορές σχετικά με αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών ή την Πολιτική Απορρήτου θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των πολωνικών δικαστηρίων.

XVII. Διαχωριστικότητα

Εάν οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών κριθεί άκυρη ή μη εκτελέσιμη από δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή, οι υπόλοιπες διατάξεις των Όρων Παροχής Υπηρεσιών παραμένουν δεσμευτικές. Εάν η άκυρη ή μη εκτελέσιμη διάταξη θα ήταν έγκυρη μετά την αφαίρεση ενός τμήματός της, αυτό το τμήμα θα θεωρείται διαγραμμένο, και το υπόλοιπο της διάταξης θα θεωρείται έγκυρο και εκτελέσιμο.

XVIII. Τροποποίηση των Όρων Παροχής Υπηρεσιών

 1. Οι Όροι Χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν για έγκυρους λόγους, που περιλαμβάνουν: την συμμόρφωση με τους επί του παρόντος ισχύοντες νόμους, σημαντικές αλλαγές στην αγοραστική δύναμη του χρήματος, σημαντικές αλλαγές στο επίπεδο των ελάχιστων ή μέσων μισθών, απρόβλεπτα και ανεξάρτητα γεγονότα που είναι εκτός του ελέγχου των μερών (όπως πόλεμος, εξεγέρσεις, φυσικές καταστροφές, επιδημίες), σημαντικές αλλαγές στη φύση ή τον τρόπο διεξαγωγής των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων και παροχής υπηρεσιών στον Ιστότοπο, αλλαγές στη διαδικασία αγοράς υπηρεσιών στον Ιστότοπο, αλλαγές στις διαθέσιμες μεθόδους πληρωμής, και αλλαγές στην ασφάλεια του Ιστότοπου και των χρηστών του.
 2. Οι αλλαγές γίνονται με τη δημοσίευση των Όρων Χρήσης στη νέα τους διατύπωση στην Ιστοσελίδα και με την άμεση ενημέρωση των χρηστών που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας και μας έχουν δώσει την ηλεκτρονική τους διεύθυνση. Οι Όροι Χρήσης στη νέα τους διατύπωση τίθενται σε ισχύ 14 ημέρες μετά τη δημοσίευση στην Ιστοσελίδα και θα ισχύουν μόνο για συμβάσεις που συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος τους και για συνεχείς υπηρεσίες (όπως η διατήρηση λογαριασμού χρήστη, ενημερωτικό δελτίο). Εντός 14 ημερών από την παραλαβή της ειδοποίησης για την αλλαγή των Όρων Χρήσης, ο χρήστης μπορεί να ακυρώσει τις υπηρεσίες που παρέχουμε με άμεση ισχύ, ενημερώνοντάς μας μέσω email ή κάνοντας κλικ σε έναν σύνδεσμο που παρέχεται στο email με την ειδοποίηση αλλαγής που επιτρέπει την ακύρωση των υπηρεσιών.
 3. Για τους χρήστες που δεν είναι Καταναλωτές, μια αλλαγή στα στοιχεία επικοινωνίας μας δεν αποτελεί αλλαγή σε αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών.

XIX. Δικαίωμα Απόσυρσης από τη Σύμβαση

 1. Το νόμιμο δικαίωμα απόσυρσης από τη σύμβαση δεν είναι διαθέσιμο σε χρήστες που δεν είναι Καταναλωτές.
 2. Το νόμιμο δικαίωμα απόσυρσης από τη σύμβαση δεν είναι διαθέσιμο σε χρήστες που είναι Καταναλωτές επειδή η Έκθεση αποτελεί ψηφιακό περιεχόμενο που δεν παρέχεται σε απτό μέσο, για το οποίο ο Καταναλωτής απαιτείται να πληρώσει τιμή, και η παροχή της Έκθεσης ξεκινά μόνο με την προηγούμενη συγκατάθεση του Καταναλωτή και αφού ο Καταναλωτής έχει ενημερωθεί για την απώλεια αυτού του δικαιώματος ως αποτέλεσμα της δίνοντας τέτοια συγκατάθεση και αναγνωρίζοντας αυτό, και στη συνέχεια λαμβάνοντας επιβεβαίωση από εμάς σε αυτό το πλαίσιο (όπως περιγράφεται στο Άρθρο 38(1)(13) του Νόμου για τα Δικαιώματα των Καταναλωτών της 30ης Μαΐου 2014).

Κανονισμοί που ισχύουν μέχρι τις 14.12.2023 – download PDF