Szolgáltatási feltételek

I. Bevezetés

 1. A jelen Szabályzat meghatározza a “www.automoli.com” internetes doménben “Automoli” néven üzemeltetett honlap használati szabályait (a továbbiakban: “Honlap”). Ha Ön nem járul hozzá a jelen Szabályzat alkalmazásához vagy annak bármilyen rendelkezéséhez, azonnal hagyja el a Honlapot. A cégünk teljes neve: “AutoISO Sp. z o.o.”. Lengyelországi adószámunk (NIP-PL): PL6342976575. A tevékenység folytatásának címe: ul. Gnieźnieńska 12, 40-142 Katowice (Lengyelország). Kapcsolat felvehető velünk a „Kapcsolat” aloldalon található űrlap kitöltése útján vagy a következő e-mail címen: support@autoiso.pl
 2. A cégünk teljes neve: “AutoISO Sp. z o.o.”. Lengyelországi adószámunk (NIP-PL): PL6342976575. A tevékenység folytatásának címe: ul. Gnieźnieńska 12, 40-142 Katowice (Lengyelország). Kapcsolat felvehető velünk a „Kapcsolat” aloldalon található űrlap kitöltése útján vagy a következő e-mail címen: support@autoiso.pl
 3. A Honlap fő célja a meghatározott jármű lehető legtöbb műszaki és történeti adatainak (ld. a Járműadatok definícióját a Szabályzat II. pontjában) a felhasználók rendelkezésére bocsátása az alapfelhasználók által megadott, a járművet azonosító adatok alapján. A Járműadatokat az Adatbázisból (ld. a definíciót a szabályzat II. pontjában) nyerjük. Azon törekvéseink ellenére, hogy a Járműadatok a meghatározott járműre vonatkozó tudás tisztességes forrása legyenek, nem lehetséges az adatok az aktuális tényállással való teljes megegyezésének verifikálása, ezért az adatok továbbíthatják az Adatbázis forráshibáit és eltérhetnek az aktuális tényállástól. Tekintettel a fentiekre a Járműadatokat csupán segédeszközként kell kezelni az adott jármű történetének és állapotának értékeléséhez, majd mindig közvetlenül kell vizsgálni a jármű tényleges állapotát és okmányait, különösen a vásárlásra vonatkozó döntéshozatal előtt. A Járműadatokhoz való hozzáférés díjköteles lehet. A Járműadatok semmiféle személyes adatot nem tartalmaznak. A Járműadatokban foglalt információk fajtája különböző lehet minden jármű esetén. A meghatározott információk megszerzésének lehetősége attól függ, hogy ezek az információk rendelkezésre állnak-e az Adatbázisban. A Járműadatiok generálása előtt lehetőség van annak ellenőrzésére, hogy az Adatbázis tartalmaz-e meghatározott információ fajtát.
 4. A Honlapon rendelkezésre álló szolgáltatások a természetes személyeknek, jogi személyeknek és más olyan szereplőknek rendelkezésére állnak, akiknek a lakóhelye vagy székhelye az Európa (különösen az Európai Gazdasági Térség) és az Észak-Amerika földrajzi határain belül található.
 5. A Honlapon kínált szolgáltatások kizárólag a 18 életévet betöltött személyeknek szólnak.
 6. A személyes adatok kezelésére és a sütiknek (cokies) nevezett fájlok használatára vonatkozó szabályokat a Honlapon található Adatvédelmi Politikánk mutatja be.
 7. A Honlap használatához a felhasználónak szüksége van az internet hozzáféréssel rendelkező berendezésre, a megfelelően telepített és konfigurált, legújabb verziójú internet böngészővel. A Honlap egyes funkcionalitásainak használata céljából Java és Java Script szoftvereket kell alkalmazni és a sütik használatát kell engedélyezni. Nem vállalunk felelősséget a Honlapunkon elhelyezett adatokhoz való hozzáférés elmaradásáért, ha annak oka az, hogy a berendezés a fenti műszaki követelményeknek nem tesz eleget.

II. Definíciók

A jelen Szabályzatban az alábbi meghatározások a következő jelentésekkel bírnak:
Járműadatok” a meghatározott jármúre vonatkozó, az Adatbázisból nyert különböző fajtájú adatok összessége, amit a Honlap közreműködésével riport formájában rendelkezésre bocsátanak (ezek az adatok a jármű történetére, műszaki adataira, a jármű biztonságát javító intézkedésekre stb. vonatkozó információkat tartalmazhatnak) azzal, hogy ezeket az adatokat csupán segédeszközként kell kezelni az adott jármű történetének és állapotának értékelésénél, mivel nem teljesen verifikáltak a jármű aktuális tényleges állapotához képest.

Fogyasztó” minden olyan természetes személyt jelent, aki nem a gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban jár el.

Adatbázis” alatt a Járműadatok számunkra ismert minden forrása értendő, különösen a saját adatbázisunk és azok az adatbázisok, amikkel együttműködünk, különösen National Motor Vehicle Title Information System (NMVTIS, http://www.vehiclehistory.gov/), National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA, http://www.nhtsa.gov/), Vehicle & Operator Services Agency (VOSA, https://www.gov.uk/government/organisations/vehicle-and-operator-services-agency), illetve a járművekre vonatkozó adatokat tartalmazó más adatbázisok.

III. Licenc a Honlap és az azon található anyagok használatára

 1. Egyéb rendelkezések fenntartásával, a Honlap és az azon található minden anyag szellemi tulajdonjoga minket, vegy a licencadóinkat illeti.
 2. Tilosak különösen az alábbiak:
  1. a Honlapról szerzett anyagok forgalmazása (ideértve a más weboldalon történő forgalmazást);
  2. a Honlapra vagy az azon található anyagokra vonatkozó allicenc értékesítése, bérbeadása, kölcsönzése, átadása vagy megadása;
  3. a Honlapról származó bármilyen anyag nyilvános előadása;
  4. a Honlapról származó anyag reprodukálása, sokszorosítása vagy más felhasználása üzleti célokra; vagy
  5. a Honlapon található anyagok változtatása vagy egyéb módon történő módosítása; az előzetes kifejezett írásbeli hozzájárulásunk nélkül.

IV. A Honlap használata

 1. Tilos a Honlap oly módon történő használata, mely a Honlapot bármilyen módon károsítja vagy használatának lehetőségét negatívan befolyásolja; illetve más, illegális, jogellenes, káros módon vagy bármilyen illegális, jogellenes vagy káros céllal vagy intézkedéssel kapcsolatos módon történő használata. Fenntartjuk a Honlapon rendelkezésre álló minden információhoz és anyaghoz való jogot, beleértve a grafikai és egyéb információkat.
 2. Tilos a Honlap használata bármilyen anyag másolása, felhasználása, tárolása, átvitele, küldése, közzététele vagy forgalmazása céljából, ha az anyag bármilyen kémszoftvert, vírust, trójai falovat, bogarat, keystroke loggert, rootkit-ot vagy más kártékony szoftvert vagy berendezést tartalmaz, vagy arra hivatkozik.
 3. Tilos bármilyen fajta rendszeres vagy automatikus adatszerzés a Honlapon található, vagy a Honlappal összefüggő adatok tekintetében (ideértve a következő technikák felhasználását is: scraping, data mining, data extraction és data harvesting) az írásbeli hozzájárulásunk nélkül.
 4. Tilos a Honlap használata a nem rendelt kereskedelmi információ átvitele vagy küldése céljából.
 5. Tilos a Honlap használata bármilyen marketing célra az írásbeli hozzájárulásunk nélkül.

V. Korlátozott hozzáférés

 1. A hozzáférés a Honlap egyes erőforrásaihoz korlátozott. Jogunkban áll a Honlap egyéb erőforrásaihoz való hozzáférést korlátozni, fenntartva a felhasználók korábban megkötött szerződésekből adódó jogait.
 2. Amennyiben a felhasználó tőlünk kapja a Honlapon található korlátozott hozzáférésű erőforrásokhoz szükséges felhasználói nevet vagy felhasználói nevet és jelszót, akkor a felhasználó köteles azok védelméről gondoskodni, hogy ne jussanak semmilyen harmadik személy tudomására.

VI. Felhasználó által elhelyezett tartalom

 1. A Honlapon felhasználó által elhelyezett tartalom nem lehet jogellenes, nem ütközhet a társadalmi együttélés szabályaiba, Netikettbe és más rögzített szokásokba, nem sértheti harmadik személyek bármilyen jogát és nem adhat alapot a felhasználóval, velünk vagy harmadik személlyel (minden esetben, minden irányadó jogszabály tekintetében) szembeni bármilyen igény vagy jogi eszköz érvényesítéséhez.
 2. Tilos a Honlapon bármi olyan tartalmat elhelyezni, mely a folyamatban lévő vagy a jövőben várható vitarendezési vagy hasonló eljárás tárgya, illetve az volt.
 3. Fenntartjuk a jogunkat arra, hogy a Honlapon elhelyezett, tárolt vagy közzétett tartalmat vagy anyagot módosíthassuk vagy törölhessük.
 4. A jelen Szabályzat rendelkezései és a hatályos jogszabályok fenntartása mellett a felhasználó által a Honlapon elhelyezett tartalom tekintetében, nem vagyunk kötelesek a Honlapon elhelyezett vagy közzétett tartalmakat és anyagokat monitorozni.
 5. A felhasználó által a Honlapon elhelyezett minden adatot a felhasználónak saját berendezésein is meg kell őriznie, az adatvesztés elleni kiegészítő védelem céljából.

VII. A Járműadatok rendelkezésre bocsátása és a fizetés

 1. A Honlap egyes erőforrásaihoz való hozzáférés és a Járműadatok generálása díjköteles. Ebben az esetben a fizetés kizárólag a Honlapon megjelölt fizetési szolgáltató (mint pl. PayPal vagy PayU) közreműködésével teljesíthető hitelkártya segítségével vagy más megadott módon.
 2. A Járműadatok megszerzéséhez előbb meg kell adni a járművet azonosító (a Honlapon található űrlapokban meghatározott) alapadatokat azon információ céljából, hogy rendelkezünk-e a konkrét járműre vonatkozó adatokkal. Ezt követően regisztrálni kell a Honlapon és a Járműadatok átvételére vonatkozó egyik opciót kell kiválasztani annak érdekében, hogy lehetővé tegyék számunkra a megjelölt szolgáltatások nyújtását. A Járműadatok rendelkezésre bocsátására vonatkozó, a felhasználó és köztünk megkötött szerződés a felhasználó általi fizetés teljesítésekor megkötöttnek tekintendő. A jelen Szabályzat ezen szerződés részét képezi.
 3. A Honlapon elérhető szolgáltatások kifizetése a Honlapon megjelölt fizetési szolgáltatók (mint pl. PayPal vagy PayU) közreműködésével történik. Erre való tekintettel ezekre a fizetésekre a fizetési szolgáltatók honlapjain megadott szabályzatok érvényesek.
 4. A különböző fajtájú Járműadatok árai a Honlapon szerepelnek.
 5. A Honlapon megrendelhető egy csomag, mely lehetővé teszi meghatározott mennyiségű Járműadatok megszerzését meghatározott időszakban. Az ilyen csomag (a Honlapon megjelölt) ára különböző lehet és a csomag érvényességi idejétől, valamint a vásárolt csomag alapján megszerezhető Járműadatok mennyiségétől függ.
 6. Abban az esetben, ha az Adatbázis több mint egy napig nem érhető el a csomag érvényességi ideje alatt, a csomag felhasználójának kérésére a csomag érvényességi ideje megfelelően meghosszabbításra kerül.
 7. A Járműadatok automatikusan kerülnek generálásra és – a Honlapon megjelölt korlátozások fenntartásával – a Járműadatok rendelkezésre bocsátására vonatkozó, felhasználó és köztünk megkötött szerződés létrejötte után azonnal állnak rendelkezésre. A harmadik személy, üzemzavar vagy karbantartási munkák, illetve szoftverfrissítés miatt bekövetkező késedelem a Járműadatok generálásában nem minősül a Járműadatok rendelkezésre bocsátására vonatkozó szerződés megszegésének.
 8. A vásárolt Járműadatok a Honlapon 30 napig állnak rendelkezésre. Ezen határidő után a Honlapról teljesen törölhetők.
 9. A Honlapon a Jármúadatokkal kapcsolatos kiegészítő szolgáltatások is elérhetők, különösen a Jármúadatok által azonosított jármű automatikus értékbecslése. Ebben az esetben ezekre a szolgáltatásokra a jelen Szabályzat a járműadatok szolgáltatására vonatkozó rendelkezései megfelelően alkalmazhatók, különösen a szolgáltatás vásárlása (a Szabályzat VII. pontja) és a szolgáltatásért vállalt felelősségünk (a Szabályzat VIII.-X. pontja)tekintetében.

VIII. Korlátozott nyilatkozatok és megerősítések, valamint a reklamációk bejelentése

 1. A Járműadatok rendelkezésre bocsátására vonatkozó, a felhasználóval megkötött szerződés alapján kötelességünk az Adatbázisban adott pillanatban található Jármúadatokhoz való hozzáférést biztosítani. A Járműadatok a felhasználó számára csupán segélyt és útmutatót jelentenek, az Adatbázis pedig nem egy hivatalos adatbázis. Erre való tekintettel, objektív okoknál fogva nem áll módunkban garantálni, hogy a Járműadatok teljesek, aktuálisak és teljesen megfelelnek a tényállásnak.
 2. A Járműadatokat kizárólag azon adatok alapján generáljuk, melyekkel az Adatbázisban rendelkezünk a Járműadatokra vonatkozó megbízás pillanatában. Ezért a Honlapon szereplő szolgáltatások igénybevétele során előfordulhat, hogy egyes elvárt adatok nem állnak rendelkezésre, és a rendelkezésre bocsátott Járműadatok nem aktuálisak. A fentiekért nem vállalunk felelősséget.
 3. Amennyiben a Járműadatokban foglalt, a járműre vonatkozó alapinformációk specifikációja a gyártó által a járműhöz hozzárendelt VIN szám dekódolásán alapszik, akkor az nem fogja kimutatni a gyártás után a meghatározott járműben végrehajtott módosításokat.
 4. Fogyasztónak nem minősülő felhasználók esetén az irányadó jogszabályban megengedett mértékben nem nyújtunk semmilyen megerősítést, nem vállalunk minőségi garanciát, kizárjuk a szavatosságot és nem nyilatkozunk a Honlapon szereplő szolgáltatásoknak és a Honlap használatának standardjairól (különösen kizárunk mindenféle garanciát, nem nyilatkozunk az irányadó jogszabályban meghatározott biztosításokról a kielégítő minőség, célra való alkalmasság vagy kellő gondosság és képesség betartása tekintetében) és nem garantáljuk a járművet azonosító alapadatok – különösen a VIN szám – helyes dekódolását.
 5. A Honlappal összefüggő műszaki probléma felmerülése esetén, illetve ha az általunk rendelkezésre bocsátott Járműadatok nem felelnek meg a tényállásnak vagy nem aktuálisak, valamint a Honlapra vonatkozó panasz (reklamáció) bejelentése céljából kérjük, azonnal értesítsen bennünket vagy jelentse be a panaszt a Honlap „Kapcsolat” c. aloldalán található űrlap segítségével, vagy a Szabályzat bevezető részében megadott e-mail címre küldött üzenet útján. Arra törekedünk, hogy haladéktalanul válaszoljunk.

IX. A felelősség kizárása

 1. A jelen Szabályzat egyik rendelkezése se nem korlátozza, se nem zárja ki a mi vagy a felhasználó felelősségét bármilyen jogsértő módon; különösen a Szabályzat nem zárja ki a mi vagy a felhasználó felelősségét szándékosan okozott kárért.
 2. A felelősség jelen Szabályzatban meghatározott kizárása és korlátozása:
  1. a fenti 1. bekezdés szerinti korlátozások hatálya alá tartozik;
  2. minden olyan felelősségre vonatkozik, mely a Szabályzat vagy az Adatvédelmi Politika alapján jőhet létre a Szabályzat és az Adatvédelmi Politika tárgykörével kapcsolatban, ideértve a szerződéses, deliktuális vagy hasonló felelősséget;
  3. nem vonatkozik Fogyasztókra
 3. Fogyasztónak nem minősülő felhasználók esetén, az irányadó jog által megengedett maximális mértékben:
  1. nem vállalunk felelősséget bármilyen fajtájú károkért, kivéve ha a kár a szándékos cselekvésünkre vezethető vissza. Ezennel a szavatosság vagy az ahhoz hasonló intézményekből eredő bármilyen felelősség kizárt;
  2. nem vállalunk felelőséget a saját vagy felhasználói adatok, adatbázis vagy szoftverek bármilyen elvesztéséért vagy sérüléséért.
 4. Nem vállalunk felelősséget bármilyen kárért, mely olyan eseménnyel vagy eseményekkel kapcsolatban következett be, amit nem áll módunkban befolyásolni.
 5. A Járműadatokat kizárólag a velünk e tárgyban szerződött fél rendelkezésére bocsátjuk, azok előzetes hozzájárulásunk nélkül nem hozhatók nyilvánosságra.
 6. Abban az esetben, ha a Járműadatokban szereplő információk a National Motor Vehicle Title Information System (NMVTIS) adatbázisból származnak, a Honlap használata az NMVTIS által megjelölt felelősség korlátozások elfogadását jelenti, melyek a jelen Szabályzat rendelkezéseit képezik és a következő címen: http://vehiclehistory.gov/nmvtis/, illetve a Honlapon állnak rendelkezésre. Abban az esetben, ha a Járműadatokban szereplő információk a National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) vagy Vehicle & Operator Services Agency (VOSA) adatbázisból származnak, a Honlap használata ezen adatbázisok szabályzatainak elfogadását jelenti, kivéve ha ezen szabályzatok rendelkezései kizárólag az adott weboldalak közvetlen felhasználóira nézve érvényesek.

X. Felmentés a kötelezettségek alól

A Fogyasztónak nem minősülő felhasználók ezennel felmentenek bennünket a jelen Szabályzat felhasználó általi megsértésével kapcsolatos bármilyen veszteség, kár, kártérítés, felelősség és kiadások (ideértve bármilyen eljárásokkal kapcsolatos költségeket és az egyezség címén bármilyen harmadik személynek kifizetett összegeket) kompenzálása alól és kötelesek azzal kapcsolatban általunk viselt költségeket számunkra megtéríteni.

XI. A Szabályzat megsértése

A jelen Szabályzatból eredő bármilyen egyéb jogosultságunk fenntartásával a jelen Szabályzat felhasználó általi bármilyen megsértése esetén saját belátásunk szerinti intézkedéseket hozhatunk a megsértésre való reakció céljából, a további megsértés megakadályozása és további kár korlátozása értekében, ideértve a felhasználó a Honlaphoz való hozzáférésének felfüggesztését, a Honlaphoz való hozzáférésének megakadályozását, a Honlaphoz való hozzáférésének letiltását adott IP cím számára, az internetes szolgáltatóval való kapcsolatfelvételt a Honlaphoz való hozzáférés letiltása céljából vagy az ügy bírósági útra való terelését.

XII. A Szabályzat rendelkezéseinek módosítása

 1. A Szabályzat új verziójának a Honlapon történő elhelyezésével módosítható. Abban az esetben, ha a felhasználó a személyes adatait, különösen az e-mail címét rendelkezésünkre bocsátja, és a jelen Szabályzat módosítása során szolgáltatásokat nyújtunk számára, e-mail útján értesítjük a jelen Szabályzat bármilyen változásáról.
 2. Fogyasztónak nem minősülő felhasználók esetén az elérhetőségi adatainknak változása nem minősül a jelen Szabályzat módosításának.
 3. A regisztráláskor megadott e-mail cím változása esetén a felhasználók kötelesek azt a Honlapon aktualizálni.

XIII. Átruházás

A felhasználó nem ruházhatja át, nem bocsáthatja más rendelkezésére vagy egyéb módon nem rendelkezhet a jelen Szabályzatból eredő jogival és kötelességeivel, továbbá nem vállalhat kötelezettséget ezen jogok és kötelességek vonatkozásában.

XIV. Elválaszthatósági záradék

Abban az esetben, ha a jelen Szabályzat bármely rendelkezését a bíróság vagy más illetékes szerv érvénytelennek vagy eredménytelennek nyilvánítja, a Szabályzat többi rendelkezései változatlanul érvényesek. Ha az érvénytelen vagy eredménytelen rendelkezés egy részének eltávolítása után az adott rendelkezés érvényes lenne, akkor ez a rész törlöttnek tekintendő, a rendelkezés többi része pedig érvényesnek minősül.

XV. Harmadik személyek jogainak kizárása

A Szabályzat kizárólag a közöttünk és a Honlap felhasználói között fennálló viszonyt határozza meg és semmilyen jogosultságot nem helyez kilátásba harmadik személyek részére, illetve nem jogosítja fel őket arra, hogy bármilyen rendelkezésre hivatkozzanak vagy annak végrehajtását kérjék. A Szabályzat rendelkezéseinek végrehajtásához semmilyen harmadik személy hozzájárulása nem szükséges.

XVI. A szerződés terjedelme

A jelen Szabályzat, ideértve az Adatvédelmi Politikánkat és a Honlapon megadott szolgáltatási árakat, a Honlap használatára vonatkozó, közöttünk és a felhasználó között megkötött szerződést képez és a Honlap használatára vonatkozó minden korábbi szabályozás helyébe lép.

XVII. Fogyasztói hozzáférés az NMVTIS információs rendszerhez – a felelősség kizárása

 1. Az Országos Információs Adatbázis a Járművek Jogcímeiről (The National Motor Vehicle Title Information System, NMVTIS) egy elektronikus rendszer, mely az Északamerikai Egyesült Államok területén forgalomba helyezett, kiválasztott járművekre vonatkozó információkat tartalmaz. NMVTIS azzal a céllal jött létre, hogy a gépjárművek jogcímére és történetére vonatkozó hiteles információkat szolgáltassa, azonban nem tartalmaz a járművek történetére, szervizelésére és javítására vonatkozó részletes információkat.
 2. Az USA területén hatályos szövetségi jogszabályok alapján minden állam, biztosító társaság, valamint autóbontó és a sérült gépkocsikból alkatrészek visszanyerésével foglalkozó helyek kötelesek a megfelelő adatokat az NMVTIS felé bejelenteni és továbbítani. Azonban egyes államok még nem vezették be az adatok NMVTIS felé történő továbbítására vonatkozó eljárást, ezért az NMVTIS rendszerben összegyűjtött adatállomány nem foglal magában az Északamerikai Egyesült Államok területén forgalomba helyezett minden gépjárművet. Jelenleg nem létezik az NMVTIS felé történő információ továbbítás egységes rendszere; egyes államok az információt valós időben szolgáltatják (a jogcím megkötött ügylet eredményeként történő átszállásának pillanatában), miközben más államok az információt 24 óra vagy akár néhány nap késéssel adják át.
 3. Abban az esetben, ha az adott jármű vonatkozásában a biztosító társaság (vagy más illetékes szervezet) soha nem állapította meg a „totálkárt” vagy az adott jármű nem került megjelölésre a járművek jogcímeit jegyző állami ügynökség által, előfordulhat, hogy az NMVTIS rendszer nem tartalmaz adatot a jármű korábbi lényeges sérüléseiről. Más esetben a biztosító társaság kötelezhető arra, hogy a „totálkárt” akkor is bejelentse, ha a jármű forgalomba helyezése során nem minősült az “alkatrészek visszanyerésére” vagy “selejtezésre” soroltnak.

XVIII. Adatok terjedelme az NMVTIS rendszerben

 1. Adatok terjedelme az NMVTIS rendszerben
  1. A jármű jogcímének regisztrálási folyamatában résztvevő állami ügynökségek által átadott információk.
  2. Személygépkocsikra, tehergépkocsikra, motorkerékpárokra, rekreációs járművekre, camperekre (lakókocsik) és traktorokra vonatkozó információk. Lehetséges, hogy jelenleg az NMVTIS rendszerben összegyűjtött adatállomány nem foglalja magában a kereskedelmi célokra használt járműveket, ha ezeket a járműveket nem vették figyelembe a járművek jogcímeinek nyilvántartását képező eredeti állami adatbázisban (egyes államokban a fenti járműkategóriára vonatkozó adatokat külön állami ügynökségek kezelik) azzal, hogy a jövőben az NMVTIS rendszer az említett adatokkal bővíthető.
  3. A jármű jogcímének regisztrálási folyamatában résztvevő állami ügynökségek által hozzárendelt „kategóriákra” vonatkozó információk. A kategóriák fajtái és definíciói eltérőek az egyes államokban, azonban a jármű aktuális állapotára, szervizelésének és használatának történetére vonatkozó információk értékes forrását képezhetik.
  4. A járműnek a jogcímek állami nyilvántartásába bejelentett aktuális futásteljesítménye.
  5. A biztosító társaságok és a jármű újrahasznosító üzemek által átadott információk, ideértve az autóbontókat és a sérült járművekből alkatrészek visszanyerésével foglalkozó helyeket, melyek 2009. március 31-től jogilag kötelesek a megfelelő adatokat a rendszerbe bejelenteni. A fenti adatok magukban foglalják a biztosító általi „totálkár” megállapítását.
  6. A Gépjárművek Újrahasznosításáról szóló, 2009-i törvény (ang. Consumer Assistance to Recycle and Save Act of 2009 (CARS)) által bevezetett Program keretében „készpénz a roncsért” (ang. cash for cluncers) elv alapján elszámoló autóbontók és a sérült járművekből alkatrészek visszanyerésével foglalkozó helyek által szolgáltatott információk.
 2. Abban az esetben, ha az adott jármű vonatkozásában a biztosító társaság (vagy más illetékes szervezet) soha nem állapította meg a „totálkárt” vagy az adott jármű nem került megjelölésre a járművek jogcímeit jegyző állami ügynökség által, előfordulhat, hogy az NMVTIS rendszer nem tartalmaz adatot a jármű korábbi lényeges sérüléseiről. Másrészt, a biztosító társaság kötelezhető arra, hogy a „totálkárt” akkor is bejelentse, ha a jármű forgalomba helyezése során nem minősült az “alkatrészek visszanyerésére” vagy “selejtezésre” soroltnak.
 3. Az NMVTIS rendszerben található adatok értelmezésére vonatkozó részletes információk az alábbi weboldalon állnak rendelkezésre: www.vehiclehistory.gov.

XIX. Irányadó jog és joghatóság

 1. A jelen Szabályzat a lengyel jogszabályok hatálya alá tartozik, a Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben pedig különösen az 1964. április 23-án kelt Polgári Törvénykönyvről szóló törvény, 2014. május 30-án kelt, a fogyasztói jogokról szóló törvény (Fogyasztók vonatkozásában) és a 2002. július 18-án kelt, a szolgáltatások elektronikus úton történő nyújtásáról szóló törvény az irányadó.
 2. Fogyasztónak nem minősülő felhasználók esetén a Szabályzat alapján kialakult bármilyen jogvitában kizárólagos joghatósággal a lengyel bíróságok rendelkeznek.
 3. Fogyasztónak minősülő, a Járműadatok rendelkezésre bocsátására vonatkozó szerződés megkötésekor lengyelországi lakóhellyel rendelkező felhasználók esetén, a jelen Szabályzattal vagy Adatvédelmi Politikával kapcsolatos bármilyen jogvítában kizárólagos joghatósággal a lengyel bíróságok rendelkeznek.

XX. Szerződéstől való elállás joga

 1. Fogyasztónak minősülő felhasználó, aki meghatározott időszakban felhasználható Járműadatok csomagot vásárolt, kizárólag abban az esetben, ha még nem vette igénybe a szolgáltatásainkat, azaz a Honlapon keresztül semmilyen Járműadatot nem szerzett, indokolás nélkül elállhat a szerződéstől 14 napon belül. A szerződéstől való elállás határideje a szerződéskötést követő 14-ik napon jár le. A szerződéstől való elállás jogának gyakorlásához a szerződéstől való elállásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozat (pl. posta vagy e-mail útján küldött irat) szükséges, melyet a Szabályzat bevezető részében megadott e-mail címre vagy levelező címre kell megküldeni. Felhasználható a Honlap „Kapcsolat” c. aloldalán található űrlap vagy a szerződéstől való elállásra vonatkozó, nem kötelező törvényes űrlap is, amit kérésre e-mail útján bocsátunk rendelkezésre. A szerződéstől való elállás határidejének betartásához elég a szerződéstől való elállás jogának gyakorlására vonatkozó információt ezen határidő lejárta előtt megküldeni.
 2. A Honlapon rendelkezésre álló szolgáltatások igénybevételének megkezdése a szerződéstől való elállásra vonatkozó határidő letelte előtt, az említett jog elvesztését jelenti, amit a felhasználó a jelen Szabályzat elfogadásával tudomásul vesz.
 3. A megkötött szerződéstől való elállás esetén minden érkezett befizetést haladéktalanul, de nem később mint 14 napon belül attól a naptól számítva térítünk vissza, amelyen értesültünk a szerződéstől való elállásra vonatkozó jog gyakorlásáról. A befizetés visszatérítését azonos fizetési módok segítségével hajtjuk végre, amilyenek az eredeti tranzakcióban kerültek felhasználásra, kivéve ha a felhasználó kifejezetten hozzájárult más megoldáshoz; minden esetben a visszatérítéssel kapcsolatban semmilyen más díj nem merül fel.