Automoli tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi

(versija, kas stājas spēkā 15/12/2023)

I. Introduction

 1. Šie pakalpojumu noteikumi nosaka mājaslapas, kas darbojas nosaukuma “Automoli” ietvaros, lietošanas noteikumus interneta domēnā “www.automoli.com” (turpmāk tekstā – “Mājaslapa”). Ja jūs nepiekrītat šiem pakalpojumu noteikumiem vai jebkurai to nosacījumam, lūdzu, neizmantojiet Mājaslapu.
 2. Mājaslapu pārvalda Autoiso sp. z o.o., kas atrodas: ul. Gnieźnieńska 12, 40-142 Katovice (Polija), iekļauta uzņēmēju reģistrā, ko uztur Katovices Austrumu Rajona tiesa ar numuru KRS 0000840558, ar pamatkapitālu 8 000 PLN un nodokļu identifikācijas numuru Polijā NIP: PL6342976575. Mūs var arī kontaktēt, izmantojot kontaktformu mājaslapā vai e-pasta adresi: support@autoiso.pl. Jautājumos, kas saistīti ar mājaslapu un tajā sniegtajiem pakalpojumiem, mēs galvenokārt sazināmies pa e-pastu.
 3. Mājaslapas galvenais mērķis ir nodrošināt tās lietotājiem pēc iespējas vairāk tehnisku, vēsturisku un citu datu par konkrētu transportlīdzekli pārskata veidā (skatīt Pakalpojumu noteikumu II daļu), pamatojoties uz pamata datiem, kas identificē transportlīdzekli un ko sniedz lietotāji. Mēs sagatavojam pārskatu, pamatojoties uz datiem no Avotiem (skatīt Pakalpojumu noteikumu II daļu) un to pieejamu lietotājiem caur mājaslapu.
 4. Neskatoties uz mūsu centieniem padarīt Ziņojumu par uzticamu zināšanu avotu par konkrētu transportlīdzekli, nav iespējams pilnībā pārbaudīt tajā iekļauto datu precizitāti pret pašreizējo faktisko stāvokli. Piemēram, ja Ziņojumā ierakstītie dati Avotos tika ierakstīti ar kļūdām, Ziņojums var atkārtot šīs kļūdas un atšķirties no pašreizējā faktiskā stāvokļa. Tāpēc Ziņojumu vajadzētu uzskatīt tikai par papildu rīku konkrēta transportlīdzekļa vēstures un stāvokļa novērtēšanai, un tad vienmēr tieši pārbaudīt transportlīdzekļa un tā dokumentu pašreizējo faktisko stāvokli, īpaši pirms lēmuma pieņemšanas to iegādāties.
 5. Ja jūs pamanāt neatbilstības starp ziņojumu par noteiktu transportlīdzekli un tā pašreizējo faktisko stāvokli, mēs būtu pateicīgi, ja jūs mums par to paziņotu. Dati no avotiem, kas nāk no trešajām pusēm, ir neatkarīgi no mums, tomēr, ja ir pamatotas šaubas par šo datu precizitāti ar faktisko stāvokli, lai izvairītos no maldināšanas, mēs varam apturēt šaubīgu datu sniegšanu ziņojumos un paziņot personai, no kuras dati nāk, saglabājot informāciju par šo situāciju.
 6. Ziņojumā iekļautās informācijas apjoms var atšķirties katram transportlīdzeklim. Iespēja iegūt noteiktu informāciju konkrētā laikā ir atkarīga no tā, vai šī informācija ir pieejama Avotos šajā brīdī. Pirms Ziņojuma pasūtīšanas, jūs varat pārbaudīt, vai mēs varam pārbaudīt konkrētu informācijas apjomu par konkrētu transportlīdzekli Avotos.
 7. Ziņojumā nav personīgo datu, tikai dati par konkrētu transportlīdzekli.
  Pakalpojumi, kas pieejami mājaslapā, ir paredzēti fiziskām personām, juridiskām personām un citām entitātēm, kuru dzīvesvietas vai galvenās biroja atrašanās vietas ir Eiropas ģeogrāfiskajās robežās (īpaši Eiropas Ekonomikas zonas valstīs) un Ziemeļamerikā.
 8. Pakalpojumi mājaslapā ir paredzēti tikai personām, kurām ir vismaz 18 gadu un pilnīga tiesībspēja.
 9. Mūsu personīgo datu apstrādes un sīkdatņu lietošanas noteikumi ir atrodami mūsu Privātuma politikā, kas pieejama mūsu Tīmekļa vietnē.
 10. Lai izmantotu mūsu tīmekļa vietni, lietotājam ir jāizmanto ierīce ar interneta piekļuvi, kurā ir pareizi instalēta un konfigurēta jaunākās versijas interneta pārlūkprogramma un aktuāla PDF failu skatīšanas programmatūra, kā arī jābūt aktīvai e-pasta adresei. Lai izmantotu dažas mūsu tīmekļa vietnes funkcijas, ir nepieciešams Java Script programmatūra un atļauja izmantot konkrētas sīkdatnes. Mēs neesam atbildīgi par piekļuves trūkumu datiem, kas publicēti mūsu tīmekļa vietnē, ja lietotāja ierīce neatbilst iepriekš minētajām tehniskajām prasībām.

II. Definitions

Šajos pakalpojumu noteikumos, sekojošiem terminiem ir piešķirtas šādas nozīmes:

“Patērētājs” ir jebkura fiziska persona, kas rīkojas nesaistīti ar savu biznesa vai profesionālo darbību, kā arī jebkura fiziska persona, kas izmanto pakalpojumus, kas pieejami mājaslapā, tieši saistībā ar savu biznesa darbību, ja tai nav profesionāla rakstura, īpaši izriet no viņu biznesa darbības objekta, kas norādīts attiecīgajā publiskajā reģistrā.

“Ziņojums” nozīmē dažādu datu kopu par konkrētu transportlīdzekli, kas iegūta no Avotiem atbilstoši pašreizējai situācijai brīdī, kad tiek iegūti šie dati, ko mēs pieejamus mūsu Tīmekļa vietnē. Šie dati var saturēt informāciju par transportlīdzekļa vēsturi, tehniskiem datiem, transportlīdzekļa drošības uzlabošanas pasākumiem utt. Šos datus vajadzētu uzskatīt tikai par palīgrīku konkrēta transportlīdzekļa vēstures un stāvokļa novērtēšanai, jo tie nav pilnībā pārbaudīti atbilstībai pašreizējam faktiskajam stāvoklim.

“Avoti” nozīmē visus pieejamos transportlīdzekļu datu avotus, īpaši mūsu datu bāzi un citas mums pieejamās datu bāzes, ko uztur trešās puses, ieskaitot publiskās datu bāzes (piemēram, Nacionālā transportlīdzekļu nosaukumu informācijas sistēma, NMVTIS: http://www.vehiclehistory.gov/; Nacionālā autoceļu satiksmes drošības administrācija, NHTSA: http://www.nhtsa.gov/; Transportlīdzekļu un operatoru pakalpojumu aģentūra, VOSA: https://www.gov.uk/government/organisations/vehicle-and-operator-services-agency), kā arī citi plaši pieejami šādu datu avoti. Avoti nav oficiāls reģistrs, lai gan daži no tiem varētu būt cēlušies no šādiem reģistriem.

III. Tiesības uz saturu mājaslapā

 1. Atkarībā no citās informācijas Mājaslapā, visas intelektuālā īpašuma tiesības uz Mājaslapu un tajā pieejamo saturu (tekstuālu, grafisku vai citu), ieskaitot preču zīmes un citus grafiskus vai verbālus elementus, ir aizsargātas un pieder mums vai mūsu licenču devējiem.
 2. Īpaši ir aizliegts:
  1. materiālu, kas iegūti no mājaslapas, atkārtota publicēšana (ieskaitot atkārtotu publicēšanu citā mājaslapā),
  2. mājaslapas vai tās materiālu pārdošana, izīrēšana, aizdevums, ziedojums, pārsūtīšana vai apakšlicence.
  3. jebkuru Mājaslapas materiālu publiska kopīgošana,
  4. mājaslapas materiālu reprodukcija, dublēšana, kopēšana vai cita komerciāla izmantošana, vai
  5. rediģēt vai citādi modificēt jebkurus materiālus mūsu tīmekļa vietnē, neiegūstot mūsu iepriekšēju un skaidri rakstisku piekrišanu.

IV. Acceptable use

 1. Ir aizliegts izmantot Mājaslapu jebkādā veidā, kas var to bojāt vai negatīvi ietekmēt tās izmantošanas spēju, kā arī izmantot Mājaslapu jebkādā citā veidā, kas ir nelegāls, pretlikumīgs, kaitīgs vai saistīts ar jebkādu nelegālu, pretlikumīgu vai kaitīgu mērķi vai darbību.
 2. Ir aizliegts izmantot Mājaslapu, lai kopētu, izmantotu, glabātu, pārraidītu, sūtītu, publicētu vai izplatītu jebkādus materiālus, kas satur jebkādu spiegu programmatūru, vīrusu, Trojas zirgu, tārpu, taustiņu reģistratoru, rootkit vai citu kaitīgu programmatūru vai ierīci, vai atsaucās uz tiem.
 3. Ir aizliegts iegūt datus no mājaslapas, kurus mēs neesam pieejamus lietotājiem, kā arī jebkāda sistēmiska vai automātiska datu ieguve no mājaslapas vai ar mājaslapu saistīti dati (ieskaitot izmantojot šādas tehnikas: scraping, data mining, datu izvilkšana un datu vākšana) bez mūsu rakstiskas piekrišanas.
 4. Ir aizliegts izmantot Mājaslapu, lai pārraidītu vai nosūtītu nepieprasītu komercinformāciju.
 5. Ir aizliegts izmantot Mājaslapu jebkādiem mārketinga mērķiem bez mūsu rakstiskas piekrišanas.
 6. Lietotājiem ir pienākums atjaunināt savus datus, ko viņi ir snieguši reģistrējoties Mājaslapā, īpaši personiskos datus, tostarp pieteikšanās datus un e-pasta adresi.

V. Ierobežota piekļuve tīmekļa vietnes resursiem

 1. Piekļuve daļai Tīmekļa vietnes resursiem ir ierobežota. Mēs paturam tiesības ierobežot piekļuvi citiem Tīmekļa vietnes resursiem vai ierobežot piekļuvi visai Tīmekļa vietnei, ievērojot lietotāju tiesības, kas izriet no iepriekš noslēgtiem līgumiem.
 2. Ja lietotājs iegūst no mums lietotājvārdu vai paroli, kas ļauj piekļūt mūsu tīmekļa vietnē esošiem ierobežotas piekļuves resursiem vai citiem ierobežotas piekļuves saturam vai pakalpojumiem, lietotājam ir pienākums nodrošināt paroles un lietotājvārda drošību, lai to neizpauž neviens trešais.

VI. Lietotāja vietnē publicētais saturs

 1. Lietotāja vietnē publicētajam saturam nedrīkst būt nelegālam, pretrunāt sociālās līdzāspastāvēšanas, interneta etiķetes vai citiem noteiktiem ieradumiem, nedrīkst pārkāpt trešo personu tiesības, kā arī nedrīkst radīt prasības vai tiesiskas darbības pret lietotāju, mums vai jebkuru trešo personu (katrā gadījumā, ja tas attiecas uz jebkuru piemērojamu likumu).
 2. Ir aizliegts publicēt jebkuru saturu Mājaslapā, kas ir vai ir bijis jebkādu pastāvīgu vai draudošu nākotnes tiesvedību vai līdzīgu procedūru priekšmets.
 3. Mēs paturam tiesības mainīt vai noņemt jebkuru saturu, kas ir publicēts, glabāts vai publicēts mūsu mājaslapā, īpaši, ja tas izrādās pretlikumīgs.
 4. Saskaņā ar šiem Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un attiecīgo likumu, mums nav pienākuma uzraudzīt saturu, ko lietotājs ir ievietojis vai publicējis mūsu Tīmekļa vietnē.
 5. Visu saturu, ko lietotājs ievieto Mājaslapā, ir jāsaglabā arī savās ierīcēs kā papildu aizsardzība pret zaudējumiem.

VII. Ziņojuma sniegšana un maksājumi

 1. Piekļuve noteiktiem mājaslapas resursiem, īpaši ziņojuma iegūšanai, ir maksas. Šādā gadījumā maksājumi tiek veikti izklājot caur mājaslapā norādīto maksājumu pakalpojumu (piemēram, PayPal vai PayU) ar kredītkarti vai citā tur norādītā veidā.
 2. Lai iegūtu Ziņojumu, vispirms jums ir jāsniedz pamata dati, kas identificē transportlīdzekli (norādīti mājaslapas veidlapās), kas ļaus mums pārbaudīt un sniegt sākotnēju informāciju par to, vai un kādu informācijas apjomu par transportlīdzekli mēs varam pārbaudīt Avotos. Pēc tam, pamatojoties uz mūsu sniegto sākotnējo informāciju, jums vajadzētu izvēlēties informācijas apjomu, kas jāiekļauj Ziņojumā, maksājuma metodi un reģistrēties vai ielogoties mājaslapā, lai mēs varētu sniegt pakalpojumus. Līgums starp lietotāju un mums par Ziņojuma sniegšanu tiek uzskatīts par noslēgtu brīdī, kad lietotājs veic maksājumu. Šie Pakalpojumu sniegšanas noteikumi ir daļa no šī līguma. Ziņojums tiek automātiski pieejams mājaslapā tūlīt pēc veiksmīgas maksājuma izpildes.
 3. Maksājumi par pakalpojumiem, kas pieejami mājaslapā, izmantojot tur norādītos maksājumu pakalpojumus (piemēram, PayPal vai PayU), ir pakļauti šo pakalpojumu noteikumiem un nosacījumiem, kas pieejami to mājaslapās.
 4. Mūsu pakalpojumu cenas, īpaši Ziņojuma un papildu pakalpojumu cenas, ir norādītas Mājaslapā.
 5. Pēc Atskaites saņemšanas, PVN rēķinu var pasūtīt, izmantojot lietotāja kontu ar norādītajiem datiem. Maksas pakalpojumu izmantošana tiek uzskatīta par elektronisko rēķinu izmantošanas pieņemšanu.
 6. Mājaslapā jūs varat pasūtīt paketes, kas ļauj iegūt atskaites par noteiktu skaitu transportlīdzekļu, noteiktā laika periodā un par noteiktu cenu, kas norādīta mājaslapā. Ja avoti tehnisku iemeslu dēļ ir pagaidu nav pieejami ilgāk par vienu dienu paketes derīguma laikā, šīs paketes derīguma laiks pēc lietotāja pieprasījuma tiks attiecīgi pagarināts.
 7. Lietotājiem, kas nav Patērētāji, kavējumi Ziņojuma sniegšanā, kas saistīti ar tehniskām problēmām, ko izraisījusi trešā puse, avārija vai apkopes darbi, vai programmatūras atjauninājums, neveido līguma par Ziņojuma sniegšanu pārkāpumu.
 8. Iegādātie ziņojumi tiek pieejami Mājaslapā vismaz 30 dienas. Pēc šī perioda tie var tikt pilnībā noņemti no Mājaslapas.

VIII. Papildu pakalpojumi

 1. Mājaslapa var arī nodrošināt bezmaksas nepārtrauktus pakalpojumus, kas papildina Ziņojumu sniegšanu, tostarp:
  1. nodrošināt lietotājam kontu Mājaslapā, kas izveidots pirmā līguma par Ziņojuma sniegšanu noslēgšanas laikā, lai nodrošinātu Ziņojuma sniegšanu un atvieglotu turpmāku pieejamo pakalpojumu izmantošanu Mājaslapā;
  2. lietotājam piegādāt biļetenu.
 2. Papildu pakalpojumu sniegšanas ziņojuma gadījumā:
  1. mēs varam pārtraukt pakalpojuma sniegšanu ar tūlītēju iedarbību gadījumā, ja lietotājs pārkāpj Pakalpojuma noteikumus (skatīt Pakalpojuma noteikumu XII sadaļu), un gadījumā, ja mēs pārtraucam savu darbību vai tās temats būtiski mainās, ar divu nedēļu paziņojumu;
  2. mēs varam nekavējoties pārtraukt pakalpojuma sniegšanu, ja saņemam atgriezenisko saiti, ka konkrētā e-pasta adrese nepastāv, un gadījumā, ja lietotājs savā kontā Tīmekļa vietnē vismaz vienu gadu neveic nekādas darbības, par to brīdinot divas nedēļas iepriekš;
  3. Tīmekļa vietnes lietotājs var jebkurā laikā atteikties no šiem pakalpojumiem ar tūlītēju iedarbību. Ja vēlaties dzēst kontu, to var izdarīt, paziņojot mums caur kādu no komunikācijas metodēm ar mums, kas norādītas Pakalpojumu noteikumu I.2. sadaļā, vai izmantojot lietotāja konta iestatījumus, ja tāda iespēja ir pieejama. No biļetena varat atteikties, noklikšķinot uz atteikšanās saites katrā biļetena ziņojumā.

IX. Paziņojumi un atrunas

 1. Pamatojoties uz līgumu ar lietotāju par Ziņojuma sniegšanu, mēs apņemamies sniegt datus par konkrētu transportlīdzekli, kas mums ir pieejami no Avotiem tajā laikā. Tāpēc var gadīties, ka daži gaidītie dati Avotos nebūs pieejami. Tādēļ Ziņojums ir tikai palīdzība un norādījumi lietotājam. Objektīvu iemeslu dēļ mēs nevaram garantēt, ka Ziņojuma dati ir pilnīgi, aktuāli un pilnībā atbilstoši transportlīdzekļa pašreizējai faktiskajai situācijai.
 2. Ja Ziņojumā ietvertā pamatinformācija par transportlīdzekli balstās uz ražotāja transportlīdzeklim piešķirtā VIN numura dekodēšanas datiem, tā neparādīs izmaiņas, kas veiktas konkrētā transportlīdzeklī pēc tā ražošanas.
 3. Lietotājiem, kas nav patērētāji, līdz mērā, kādu nosaka attiecīgie likumi, mēs neizsakām nekādas garantijas (īpaši attiecībā uz pakalpojumu sniegšanas standartiem mūsu tīmekļa vietnē un tās izmantošanu), mēs izslēdzam garantijas, nepiedāvājam kvalitātes garantijas un negarantējam pamata transportlīdzekļa identifikācijas datu, īpaši VIN numura, pareizu dekodēšanu.

X. Atbildības ierobežošana

 1. Šo Lietošanas noteikumu mērķis nav nekādā veidā ierobežot vai izslēgt mūsu vai lietotāja atbildību pretlikumīgā veidā; jo īpaši Lietošanas noteikumi neizslēdz mūsu vai lietotāja atbildību par kaitējumu, ko izraisījusi apzināta kļūda.
 2. Pakalpojumu noteikumu ietvaros paredzētie atbildības ierobežojumi un izņēmumi:
  1. ir pakļauti ierobežojumiem, kas norādīti 1. punktā iepriekš;
  2. attiecas uz visu atbildību, kas var rasties saskaņā ar Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem saistībā ar to priekšmetu, ieskaitot līgumsaistības, deliktu vai citu līdzīgu atbildību;
  3. neattiecas uz Patērētājiem.
 3. Lietotājiem, kas nav Patērētāji, cik vien iespējams saskaņā ar piemērojamo likumu, mēs neesam atbildīgi par:
  1. jebkāda veida zaudējumi, īpaši par zaudētajiem peļņas līdzekļiem, ja vien kaitējums nav radīts mūsu apzinātas vainas dēļ;
  2. zaudējumi vai bojājumi jebkādiem datiem, datu bāzēm vai programmatūrai, gan mūsu, gan lietotāja.
 4. Mēs neesam atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies no notikuma vai notikumiem, kas ir ārpus mūsu kontroles, ja vien likuma obligātās normas nenosaka citādi.
 5. Ziņojums tiek sniegts ekskluzīvi lietotājam, kurš ir līguma ar mums par ziņojuma sniegšanu puse, un to nedrīkst publiskot bez mūsu iepriekšējas piekrišanas.
 6. Lietotājiem, kas nav patērētāji, ja ziņojumā ietvertā informācija nāk no Nacionālās motorizēto transportlīdzekļu nosaukuma informācijas sistēmas (NMVTIS), mājaslapas izmantošana nozīmē atbildības ierobežojumu pieņemšanu, kas norādīti NMVTIS mājaslapā vehiclehistory.bja.ojp.gov, un, ja tie nāk no Nacionālās autoceļu satiksmes drošības administrācijas (NHTSA) vai Transportlīdzekļu un operatoru pakalpojumu aģentūras (VOSA) datu bāzēm, mājaslapas izmantošana nozīmē šo datu bāžu noteikumu pieņemšanu.

XI. Indemnizācija

Lietotāji, kas nav Patērētāji, aizsargā mūs no kompensācijas par visiem zaudējumiem, bojājumiem, kompensācijām, izmaksām, saistībām un izdevumiem (ieskaitot izmaksas, kas saistītas ar jebkādiem tiesas procesiem un jebkuru summu, ko mēs esam samaksājuši trešajai pusei kā izlīgumu) saistībā ar jebkādu šo Pakalpojumu noteikumu pārkāpumu no lietotāja puses, un ir saistīti mums atmaksāt visas izmaksas, ko mēs esam radījuši saistībā ar to.

XII. Līguma noteikumu pārkāpumi

Atbilstoši visiem mūsu citiem tiesību pieprasījumiem, kas izriet no šiem Pakalpojumu noteikumiem, ja lietotājs pārkāpj Pakalpojumu noteikumus jebkādā veidā, mēs varam veikt tādus pasākumus, kā mēs uzskatām par atbilstošiem, lai reaģētu uz pārkāpumu, novērstu tālāku pārkāpumu un ierobežotu tālāku kaitējumu, ieskaitot lietotāja piekļuves apturēšanu mājaslapai, lietotāja piekļuves novēršanu mājaslapai, piekļuves bloķēšanu mājaslapai no noteiktas IP adreses, sazināšanos ar lietotāja interneta pakalpojumu sniedzēju, lai bloķētu piekļuvi mājaslapai, mūsu ar lietotāju saistošo līgumu izbeigšanu un viņa konta dzēšanu, vai tiesisku darbību uzsākšanu.

XIII. Trešo personu tiesību izslēgšana

Pakalpojumu noteikumi nosaka tikai attiecības starp mums un mājaslapas lietotājiem un netiek piešķirtas tiesības trešajām personām vai tiesības viņiem paļauties uz jebkuru no tā noteikumiem vai pieprasīt šo noteikumu izpildi. Pakalpojumu noteikumu izpildei nav nepieciešama jebkuras trešās personas piekrišana.

XIV. Uzdevums

 1. Lietotāji nedrīkst pārnest, dalīties ar citiem vai citādi rīkoties ar saviem tiesību un pienākumu radīšanās līgumu, kas mūs saista ar viņiem, nedz uzņemties saistības attiecībā uz šīm tiesībām un pienākumiem.
 2. Lietotājiem, kas nav Patērētāji, mēs paturam tiesības bez šo lietotāju piekrišanas nodot trešajai personai tiesības un pienākumus, kas izriet no mūsu ar viņiem noslēgtā līguma.

XV. Sūdzības un alternatīva strīdu risināšana

 1. Gadījumā, ja mājaslapā ir tehniskas problēmas, vai ja mūsu sniegtajā pārskatā ir dati, kas neatbilst faktiskajam stāvoklim vai ir novecojuši, vai lai iesniegtu jautājumus, ieteikumus vai sūdzības par mājaslapu (sūdzības), ir jāizmanto viena no mūsu saziņas metodēm, kas norādīta Pakalpojumu noteikumu I.2. sadaļā. Mēs cenšamies atbildēt ātri, ne vēlāk kā 14 dienu laikā.
 2. Patērētājiem ir iespēja izmantot alternatīvu strīdu risināšanu. Polijā detalizēta informācija par šo tematu, ieskaitot uzņēmumu sarakstu, kas sniedz palīdzību šādās situācijās, ir pieejama Konkurences un patērētāju aizsardzības biroja mājaslapā: https://polubowne.uokik.gov.pl/. Ir arī iespēja izmantot tiešsaistes strīdu risināšanu, izmantojot ES institūciju piedāvāto ODR (Online Dispute Resolution) platformu: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Tomēr alternatīvas strīdu risināšanas izmantošana ir brīvprātīga katram pusēm.

XVI. Piemērojamais likums un jurisdikcija

 1. Šie pakalpojumu sniegšanas noteikumi ir pakļauti Polijas likumdošanai, un tajā mērā, cik tas nav regulēts Pakalpojumu sniegšanas noteikumos, piemērojas Civillikuma noteikumi no 1964. gada 23. aprīļa, Patērētāju tiesību likums no 2014. gada 30. maija (attiecībā uz patērētājiem) un Elektronisko pakalpojumu sniegšanas likums no 2002. gada 18. jūlija.
 2. Lietotājiem, kas nav Patērētāji, un lietotājiem, kas ir Patērētāji un kuru dzīvesvieta Polijā ir noslēgšanas dienā līgumu par Ziņojuma sniegšanu, jebkuri strīdi, kas saistīti ar šiem Pakalpojumu noteikumiem vai Privātuma politiku, ir ekskluzīvi Polijas tiesu jurisdikcijā.

XVII. Atsevišķība

Ja kāds no šiem Pakalpojumu noteikumiem tiek uzskatīts par nederīgu vai neizpildāmu tiesas vai citu kompetentu iestādi, pārējie Pakalpojumu noteikumi paliek saistoši. Ja nederīgā vai neizpildāmā noteikuma daļa būtu derīga pēc tās daļas noņemšanas, tā daļa tiks uzskatīta par dzēstu, un pārējā noteikuma daļa tiks uzskatīta par derīgu un izpildāmu.

XVIII. Pakalpojumu noteikumu grozījums

 1. Pakalpojumu noteikumi var tikt grozīti pamatotu iemeslu dēļ, kas ietver: atbilstību pašlaik spēkā esošajiem likumiem, būtiskas izmaiņas naudas pirktspējā, būtiskas izmaiņas minimālajā vai vidējā algu līmenī, neparedzēti un neatkarīgi notikumi, kas ir ārpus pušu kontroles (piemēram, karš, nemieri, dabas katastrofas, epidēmijas), būtiskas izmaiņas mūsu biznesa darbības veidā vai veidā un pakalpojumu sniegšanā mājaslapā, izmaiņas pakalpojumu iegādes kārtībā mājaslapā, izmaiņas pieejamajās maksājumu metodēs, kā arī izmaiņas mājaslapas un tās lietotāju drošībā.
 2. Izmaiņas tiek veiktas, publicējot Pakalpojumu noteikumus to jaunajā redakcijā Mājaslapā un nekavējoties informējot lietotājus, kuri izmanto mūsu pakalpojumus, kas tiek sniegti caur Mājaslapu un kuri ir mums snieguši savu e-pasta adresi. Pakalpojumu noteikumi to jaunajā redakcijā stājas spēkā 14 dienas pēc to publicēšanas Mājaslapā un tie tiks piemēroti tikai līgumiem, kas noslēgti pēc to stāšanās spēkā, un nepārtrauktām pakalpojumiem (piemēram, lietotāja konta uzturēšana, biļetens). 14 dienu laikā pēc paziņojuma par izmaiņām Pakalpojumu noteikumos saņemšanas, lietotājs var atcelt mūsu sniegtos pakalpojumus ar tūlītēju iedarbību, mums paziņojot pa e-pastu vai noklikšķinot uz saitē, kas ir norādīta e-pasta ziņojumā ar paziņojumu par izmaiņām, kas ļauj atcelt pakalpojumus.
 3. Lietotājiem, kuri nav Patērētāji, mūsu kontaktinformācijas maiņa neuzskatāma par šo Pakalpojumu sniegšanas noteikumu izmaiņu.

XIX. Atkāpšanās tiesības no līguma

 1. Statutārā tiesība atkāpties no līguma nav pieejama lietotājiem, kuri nav Patērētāji.
 2. Statutārā tiesība atkāpties no līguma nav pieejama lietotājiem, kuri ir Patērētāji, jo Ziņojums ir digitāls saturs, kas nav piegādāts uz taustāma nesēja, par kuru Patērētājam ir jāmaksā cena, un Ziņojuma sniegšana tiek uzsākta tikai ar iepriekšēju Patērētāja piekrišanu un pēc tam, kad Patērētājs ir informēts par šīs tiesības zaudēšanu, dodot šādu piekrišanu un atzīstot to, un pēc tam saņemot apstiprinājumu no mums šajā jautājumā (kā aprakstīts 2014. gada 30. maija Patērētāju tiesību likuma 38. panta 1. punkta 13. punktā).

Noteikumi ir spēkā līdz 14.12.2023. – lejupielādēt PDF