Reglene for Nettstedet

I. Innledning

 1. Disse Reglene for Nettstedet definerer forskriftene for bruk av nettstedet som holdes under navnet «Automoli», på internettdomenet «www.automoli.pl» (heretter kalt «Nettstedet»). Hvis du ikke godtar disse reglene eller noen av deres bestemmelser, vennligst forlat Nettstedet umiddelbart.
 2. Fullstendig nav av selskapet vårt: «AutoISO Sp. z o.o.». Vårt skatteidentifikasjonsnummer i Polen (NIP-PL): PL6342976575. Vår forretningsadresse: ul. Gnieźnieńska 12, 40-142 Katowice (Polen). Du kan kontakte oss ved å fylle ut skjemaet på «Kontakt»- undersiden på Nettstedet eller via e-postadressen: support@autoiso.pl.
 3. Hovedmålet med Nettstedet er å gi brukerne størst mulig mengde tekniske og historiske data for et bestemt kjøretøy (se definisjonen av kjøretøydata i punkt II i Regler for Nettstedet) basert på leverte av brukeren grunnleggende data som identifiserer kjøretøyet. Vi innhenter Kjøretøydataene fra Databasen (se definisjonen i punkt II i Regler for Nettstedet). Til tross for at vi sørger for at kjøretøydataene er en pålitelig kilde til kunnskap om et bestemt kjøretøy, er det ikke mulig å fullstendig verifisere at de er i samsvar med gjeldende tilstand, derfor kan de duplisere kildefeil i Databasen og avvike fra det faktiske forhold. Derfor bør kjøretøydataene kun behandles som et hjelpeverktøy for å vurdere historikken og tilstanden til et kjøretøy, og deretter bør man alltid direkte undersøke den aktuelle faktiske tilstanden til kjøretøyet og dets dokumenter, spesielt før du treffer en beslutning om kjøpet. Tilgang til kjøretøydata kan være betalt. Kjøretøydataene inneholder ingen personopplysninger. Informasjonstypen i Kjøretøydataene kan variere for hvert kjøretøy. Muligheten for å innhente spesifikk informasjon avhenger av om informasjonen er tilgjengelig i Databasen. Før du genererer Kjøretøydata, er det mulig å sjekke om Databasen inneholder en bestemt type informasjon.
 4. Tjenester som er tilgjengelige på Nettstedet er ment for fysiske personer, juridiske personer og andre enheter som har bosted eller sete innenfor de geografiske grensene til Europa (spesielt land i Det europeiske økonomiske området) og Nord-Amerika.
 5. Tjenester på Nettstedet er kun ment for personer over 18 år.
 6. Regler for behandling av personopplysninger av oss og bruk av informasjonskapsler (cookies) er presentert i våre Personvernregler som er tilgjengelige på Nettstedet.
 7. For å bruke Nettstedet, må brukeren bruke en enhet med Internett-tilgang, med en riktig installert og konfigurert nettleser i den siste versjon. For å kunne bruke noen av Nettstedets funksjoner, må man bruke Java og Java Script, samt tillate bruk av informasjonskapsler. Vi er ikke ansvarlige for manglende tilgang til dataene som er lagt ut på Nettstedet vårt som et resultat av at brukerens enhet ikke oppfyller de tekniske kravene som er angitt ovenfor.

II. Definisjoner

I Reglene for Nettstedet har begrep som er angitt nedenfor, følgende betydning:
«Kjøretøydata» betyr et sett med forskjellige typer data om et bestemt kjøretøy som innhentes fra Databasen, er gjort tilgjengelig via Nettstedet i form av en rapport (dataene kan inneholde informasjon om kjøretøyets historikk, tekniske data, tiltak med fokus på kjøretøysikkerhet osv.) Dataene skal kun behandles som et hjelpeverktøy for å evaluere historikken og tilstanden til kjøretøyet, fordi de ikke er fullstendig verifiserte i henhold til kjøretøyets faktiske tilstand.

«Forbruker» betyr enhver fysisk person som handler for formål som er utenfor forretnings- eller yrkesvirksomhet.

«Database» betyr alle kilder for Kjøretøydata som er tilgjengelige for oss, særlig vår egen database og databaser som vi samarbeider med, spesielt National Motor Vehicle Title Information System (NMVTIS, http://www.vehiclehistory.gov/), National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA, http://www.nhtsa.gov/), Vehicle & Operator Services Agency (VOSA, https://www.gov.uk/government/organisations/vehicle-and-operator-services-agency), samt andre databaser som inneholder kjøretøydata.

III. Lisens til å bruke Nettstedet og materialet som er tilgjengelig på det

 1. Hvis ikke noe annet er angitt, tilhører alle intelektulle rettigheter til Nettstedet og til materialet på Nettstedet oss eller våre lisensgivere.
 2. Spesielt er følgende forbudt:
  1. distribusjon av materialet som er innhentet fra Nettstedet (inkludert distribusjon på et annet nettsted);
  2. salg, utleie, utlån, donasjon, overføring eller underlisensiering i henhold til Nettstedet eller materialet på Nettstedet;
  3. offentlig fremføring av materialet på Nettstedet;
  4. reproduksjon, duplisering, kopiering eller annen bruk av materialene på Nettstedet for kommersielle formål;
  5. endring eller en annen modifisering av materialet på Nettstedet; uten vårt forutgående og uttrykkelige skriftlige samtykke.

IV. Bruk av Nettstedet

 1. Det er forbudt å bruke Nettstedet på noen måte som kan være skadelig for Nettstedet eller som påvirker muligheten til å bruke Nettstedet; samt på annen måte som er illegal, ulovlig, skadelig eller relatert til noe illegalt, ulovlig eller skadelig formål eller aktivitet. Vi forbeholder oss alle rettigheter til all informasjon og materiale, inkludert grafikk og annet materiale som er tilgjengelige på Nettstedet.
 2. Det er forbudt å bruke Nettstedet til å kopiere, bruke, lagre, overføre, sende, publisere eller distribuere materiale som inneholder spionprogramvare, virus, trojansk hest, orm, tastetrykklogger, rootkit eller annen skadelig programvare eller enheter som henviser til dem.
 3. Det er forbudt å samle systematisk eller automatisk inn data fra Nettstedet eller data relatert til Nettstedet (inkludert bruk av følgende teknikker: skraping, kunnskapsfunn i databaser, datautvinning og datahøsting) uten vårt skriftlige samtykke.
 4. Det er forbudt å bruke Nettstedet for å overføre eller sende uønsket kommersiell informasjon.
 5. Det er forbudt å bruke Nettstedet til markedsføringsformål uten vårt skriftlige samtykke.

V. Begrenset tilgang

 1. Tilgang til noen av Nettstedets ressurser er begrenset. Vi har rett til å begrense tilgangen til noen ressurser på Nettstedet eller begrense tilgangen til hele Nettstedet, med forbehold om brukernes rettigheter som følger av tidligere inngåtte avtaler.
 2. Hvis brukeren får fra oss brukernavn (login) eller brukernavn og passord som muliggjør tilgang til ressurser med begrenset tilgang på Nettstedet eller annet innhold eller tjenester med begrenset tilgang, er brukeren forpliktet til å sikre passord og brukernavn slik at det ikke blir avslørt til tredjepart.

VI. Innhold lagt ut av Brukeren

 1. Innholdet som er lagt ut av brukeren på Nettstedet kan ikke være i strid med loven, reglene for sosial sameksistens, Netiquette og andre etablerte skikker eller krenke noen tredjeparters rettigheter, og det kan heller ikke føre til krav eller rettsmidler mot brukeren, oss eller en tredjepart (i hvert tilfelle for hver gjeldende lov).
 2. Det er forbudt å legge ut på Nettstedet et innhold som er eller var gjenstand for noen nåværende eller mulig fremtidig tvist eller lignende prosedyre.
 3. Vi forbeholder oss retten til å endre eller fjerne innhold eller materiale på Nettstedet som ble lagt ut, lagret eller publisert på det.
 4. Med forbehold for bestemmelsene i disse Reglene for Nettstedet og gjeldende lov med hensyn til innhold og annet materiale som er lagt ut på Nettstedet av brukeren, er vi ikke forpliktet til å overvåke innholdet og materialet som er lagt ut eller publisert på Nettstedet.
 5. Alle data som er lagt ut av brukeren på Nettstedet skal også lagres på brukerens egne enheter for å gi ytterligere beskyttelse mot tap av data.

VII. Levering av Kjøretøydata og betaling

 1. Tilgang til noen ressurser på Nettstedet og generering av Kjøretøydata skal betales. I dette tilfellet utføres betalinger kun av betalingstjenesten som er angitt på Nettstedet (for eksempel PayPal eller PayU) med et kredittkort eller på annen måte som er angitt der.
 2. For å motta Kjøretøydata, må man først oppgi de grunnleggende identifikasjonsdataene for kjøretøyet (spesifisert i skjemaene på Nettstedet) for å finne ut, om vi har data for et bestemt kjøretøy. Du må da registrere deg på Nettstedet og velge et av alternativene for å motta Kjøretøydataene, slik at vi kan levere de angitte tjenestene. Avtalen mellom brukeren og oss om levering av Kjøretøydata fra Databasen anses å være inngått, når brukeren betalte for tjenesten. Disse Reglene for Nettstedet er en del av denne avtalen.
 3. Tilgjengelige på Nettstedet betalinger for tjenester skjer via betalingstjenestene som er angitt på Nettstedet (for eksempel PayPal eller PayU). Derfor er betalingene underlagt reglene for betalingstjenester som er tilgjengelige på disse nettstedene.
 4. Priser for hver type Kjøretøydata er oppført på Nettstedet.
 5. Du kan bestille på Nettstedet pakker som lar deg få en bestemt mengde Kjøretøydata på et bestemt tidspunkt. Prisene på en slik pakke (angitt på Nettstedet) varierer og avhenger av gyldighetsperioden for pakken og mengden av Kjøretøydata som kan fås, basert på den kjøpte pakken.
 6. Hvis Databasen er utilgjengelig i løpet av pakkens gyldighetsperiode i mer enn én dag, utvides gyldighetsperioden for pakken tilsvarende på brukerens forespørsel.
 7. Kjøretøydata genereres automatisk og er, med begrensningene som er angitt på Nettstedet, tilgjengelige umiddelbart etter inngåelsen av avtalen mellom oss og brukeren om levering av Kjøretøydata. Forsinkelser i generering av Kjøretøydataene relatert til tekniske problemer som er forårsaket av en tredjepart, sammenbrudd eller vedlikeholdsarbeid, eller programvareoppdatering utgjør ikke brudd på avtale om levering av Kjøretøydata.
 8. Kjøretøydataene som ble kjøpt er tilgjengelige på Nettstedet i 30 dager. Etter denne datoen kan de bli slettet helt fra Nettstedet.
 9. På Nettstedet kan også tilbys tilleggstjenester relatert til Kjøretøydataene, spesielt tjenesten for automatisk verdsettelse av kjøretøy som Kjøretøydataene gjelder. I dette tilfellet gjelder bestemmelser i disse Reglene for Nettstedet om tjenesten for å gi tilgang til Kjøretøydata, særlig innen kjøp av tjenesten (punkt VII i Reglene for Nettstedet) og omfang av vårt ansvar for denne tjenesten (punkt VIII-X i fReglene for Nettstedet).

VIII. Begrenset garanti og innlevering av klage

 1. Basert på avtalen med brukeren om levering av Kjøretøydata, er vi forpliktet til å gi tilgang til Kjøretøydataene som for øyeblikket er i Databasen. Kjøretøydataene er bare et hjelpemiddel og en veiledning for brukeren, og Ddatabasen er ikke en offisiell database. Derfor, av objektive grunner, er vi ikke i stand til å garantere at Kjøretøydataene er fullstendige, oppdaterte og fullstendig i samsvar med faktisk tilstand.
 2. Vi genererer Kjøretøydata kun basert på datene vi har i Databasen på det tidspunktet Kjøretøydataene blir tilgjengelige. Derfor ved bruk av tjenestene på Nettstedet kan det hende at noen av de forventede dataene ikke vil være tilgjengelige, samt at de oppgitte Kjøretøydataene ikke er oppdaterte. Vi er ikke ansvarlige for dette.
 3. Hvis den grunnleggende spesifikasjonen for kjøretøyinformasjon som finnes i Kjøretøydataene baserer på dekoding av VIN-dataene som er tildelt kjøretøyet av produsenten, vil den ikke vise endringer som er gjort i det bestemte kjøretøyet etter produksjonen.
 4. For brukere som ikke er Forbrukere, innenfor de begrensninger som er fastsatt i gjeldende lov, sikrer vi ingen garantier, vi gir ingen kvalitetssikkerhet, vi ekskluderer garantien og vi gir ikke garantier for standardene for utførelse av tjenester som tilbys på Nettstedet og bruken av Nettstedet (spesielt utelukker vi alle offisielle garantier, vi gir ingen garantier gitt i gjeldende lov angående tilfredsstillende kvalitet, egnethet for formålet eller opprettholdelse av aktsomhet og ferdigheter) og vi ikke garanterer en riktig dekoding av grunnleggende identifikasjonsdata for kjøretøyet, spesielt VIN-nummeret.
 5. I tilfelle tekniske problemer angående Nettstedet eller hvis Kjøretøydataene som er levert av oss er uforenlige med fakta eller utdaterte, samt for å innlevere klager på Nettstedet (offisiell klage), bør du umiddelbart varsle oss eller sende inn en klage ved å bruke skjemaet på undersiden «Kontakt» på Nettstedet, eller ved å sende oss en melding til e-postadressen som er angitt ovenfor i Innledningen til Regler for Nettstedet. Vi prøver å svare så raskt som mulig.

IX. Ansvarsfraskrivelse

 1. Ikke noen bestemmelse i disse Reglene for Nettstedet skal begrense eller ekskludere vårt eller brukerens ansvar på noen ulovlig måte; spesielt utelukker ikke Reglene for Nettstedet vårt eller brukerens ansvar for skader forårsaket av forsettlig forsømmelse.
 2. Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrensning fatsatt i Reglene for Nettstedet:
  1. er underlagt begrensningene angitt i pkt. 1 ovenfor;
  2. forholder seg til ethvert ansvar som kunne oppstå på grunnlag av Regler for Nettstedet eller Personvernregler i forbindelse med omfanget av Reglene for Nettstedet og Personvernreglene, inkludert kontraktsmessig, erstatningsansvar eller lignende ansvar;
  3. gjelder ikke Forbrukere.
 3. For brukere som ikke er Forbrukere, så langt det er mulig i henhold til gjeldende lov:
  1. vi tar ikke ansvar for skader av noe slag, med mindre skaden er forårsaket av vår forsettlige feil. Garantien og ethvert ansvar som følge av institusjoner som ligner på garantien, utelukkes herved;
  2. vi tar ikke ansvar for tap eller skade på data, database eller programvare, hverken vår eller brukerens.
 4. Vi er ikke ansvarlige for skader som følge av hendelsen eller hendelser som er utenfor vår kontroll.
 5. Kjøretøydata blir kun gjort tilgjengelig for brukeren som er part i avtalen med oss om levering av disse dataene, og skal ikke offentliggjøres uten vårt forutgående samtykke.
 6. I tilfelle når informasjonen i Kjøretøydataene kommer fra National Motor Vehicle Title Information System (NMVTIS), ved å bruke Nettstedet godtar du ansvarsbegrensninger angitt av NMVTIS som utgjør bestemmelsene i disse Reglene for Nettstedet og er tilgjengelige på http://vehiclehistory.gov/nmvtis/ og på Nettstedet. Hvis informasjonen i Kjøretøydataene kommer fra databasene til National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) eller Vehicle & Operator Services Agency (VOSA), ved å bruke Nettstedet godtar du reglene i disse databasene, med mindre bestemmelsene i disse reglene gjelder bare for direkte brukere av databasene.

X. Frigjøring fra forpliktelser

Brukere som ikke er Forbrukere frigjør oss fra erstatning for tap, skader, kompensajsoner, kostnader, ansvar og utgifter (inkludert kostnader knyttet til enhver prosedyre og eventuelle oppgjørsbeløp som vi betaler til en tredjepart) relatert til brukerens brudd på Reglene for Nettstedet, og er forpliktet til å refundere oss alle kostnader som påløper oss i denne forbindelse.

XI. Brudd på Reglene

Med forbehold for alle våre andre rettigheter i henhold til Reglene for Nettstedet, i tilfelle at brukeren bryter på noen måte disse Reglene, kan vi ta slike tiltak som vi anser passende for å svare på bruddet og for å stoppe videre brudd og begrense ytterligere skader, inkludert suspensjon av brukerens tilgang til Nettstedet, å hindre brukeren i å få tilgang til Nettstedet, blokkere tilgang til Nettstedet for en gitt IP-adresse, kontakte brukerens internettleverandør for å blokkere tilgangen til Nettstedet eller vi kan føre saken til retten.

XII. Endring av bestemmelser i Reglene for Nettstedet

 1. Reglene kan endres ved å plassere deres nye versjonen på Nettstedet. Hvis brukeren gir oss sine personopplysninger, spesielt en e-postadresse, og vi leverer tjenester til brukeren under endringen av Reglene, vil vi informere brukeren om eventuelle endringer i Reglene for Nettstedet via e-post.
 2. For brukere som ikke er Forbrukere betyr ikke endringen av kontaktinformasjonen vår endring i henhold til Reglene.
 3. Hvis e-postadressen som er angitt under registreringen endres, er brukerne forpliktet til å oppdatere adressen på Nettstedet.

XIII. Overføring

Brukere kan ikke overføre, dele med andre eller på annen måte avhende sine rettigheter og forpliktelser i henhold til Reglene, samt pådra seg forpliktelser angående disse rettighetene og forpliktelsene.

XIV. Separasjonsbestemmelse

Hvis noen bestemmelse i Reglene blir anerkjent av domstolen eller annen kompetent myndighet som ugyldig eller ineffektiv, skal de gjenværende bestemmelsene i Reglene for Nettstedet forbli bindende. Hvis den ugyldige eller ineffektive bestemmelsen vil være gyldig etter at en del av den er fjernet, vil den delen bli ansett som slettet, og resten av bestemmelsen vil bli ansett som bindende.

XV. Utelukkelse av tredjeparts rettigheter

Reglene for Nettstedet definerer kun forholdet mellom oss og brukerne av Nettstedet og gir ikke noen rettigheter til tredjeparter eller gir dem rett til å stole på noen av dets bestemmelser eller å kreve implementering av disse bestemmelsene. Gjennomføringen av bestemmelsene i Reglene for Nettstedet krever ikke samtykke fra noen tredjepart.

XVI. Avtalens omfang

Reglene for Nettstedet utgjør, sammen med våre Personvernreglene og tjenesteprisene som er angitt på Nettstedeten, en avtale mellom oss og brukeren angående bruk av Nettstedet og de erstatter alle tidligere regler angående bruken av Nettstedet.

XVII. Forbrukertilgang til NMVTIS - informasjonssystem - ansvarsfraskrivelse

 1. The National Motor Vehicle Title Information (NMVTIS) er et elektronisk system som inneholder informasjon om utvalgte motorvogner som er registrert i USAs territorium. NMVTIS ble opprettet med den hensikt å gi pålitelig informasjon om lovlig status og historie på motorkjøretøyer, men den inneholder ikke detaljerte data om historikk, service og reparasjon av kjøretøy.
 2. I samsvar med føderal lov i USA, er alle stater, forsikringsselskaper, samt vrakplasser og stasjoner for gjenvinning av deler fra gamle biler pålagt å rapportere og sende passende data til NMVTIS. Imidlertid har noen stater ennå ikke implementert en prosedyre for å sende inn data til NMVTIS og derfor dekker ikke dataressursen som er samlet inn i NMVTIS-systemet alle biler som er registrert i USAs territorium. Foreløpig er det ikke noe enhetlig NMVTIS-rapporteringssystem for alle stater; noen stater gir informasjon i sanntid (når lovlig tittel overføres som et resultat av en transaksjon), mens andre stater gir informasjon med en forsinkelse på 24 timer eller til og med flere dager.
 3. I tilfelle forsikringsselskapet (eller en annen passende enhet) aldri har funnet en «totalskade » på kjøretøyet, eller kjøretøyet ikke er blitt merket av et statlig kjøretøyregistreringsbyrå, kan det hende at NMVTIS ikke inkluderer tidligere data om materielle skader for et kjøretøy. I et annet tilfelle kan det også skje at forsikringsselskapet blir pålagt å rapportere «totalskade» selv om kjøretøyet ikke regnes som «egnet for deler» eller «skrap» i sin registreringsstatus.

XVIII. Dataressurs i NMVTIS-systemet

 1. Dataressursen i NMVTIS-systemet omfatter:
  1. Informasjon fra statlige myndigheter som er involvert i registreringsprosessen for lovilig satus på kjøretøyet.
  2. Informasjon om personbiler, busser, lastebiler, motorsykler, fritidskjøretøy, bobiler (hus på hjul) og traktorer. Foreløpig omfatter NMVTIS-databasen ikke kommersielle kjøretøy med mindre disse kjøretøyene er inkludert i det opprinnelige statlige register over lovlig status på kjøretøy (i noen stater behandles data for ovennevnte kjøretøykategori av separate statlige etater), likevel kan NMVTIS-systemet utvides med å inkludere disse dataene i fremtiden.
  3. Informasjon om «kategori» tildelt av statlige etater som deltar i registreringsprosessen for kjøretøyets lovlige status. Kategoritypene og deres definisjoner varierer fra stat til stat, men kan være en verdifull kilde til informasjon om kjøretøyets nåværende tilstand og dets historikk om service og bruk.
  4. Oppdatert kjørelengde som ble arkivert i registret over juridiske titler på kjøretøy
  5. Informasjon levert fra forsikringsselskaper og gjenvinningsstasjoner for kjøretøy, inkludert vrakplasser og stasjoner for gjenvinning av deler fra gamle biler, er lovlig forpliktet til å rapportere relevante data til systemet fra 31. mars 2009. Ovennevnte data inkluderer informasjon om en mulig avgjørelse fra forsikringsselskapet om «totalskade» på bilen.
  6. Informasjon gitt av vrakplasser og stasjoner for gjenvinning av deler fra skadede biler som mottar «kontanter for vrak» (engelsk: cash for cluncers) i oppgjør innen programmet introdusert av lov om støtte for resirkulering av motorvogner fra 2009 (eng. Consumer Assistance to Recycle and Save Act of 2009 (CARS)).
 2. I tilfelle at forsikringsselskapet (eller en annen passende enhet) aldri har funnet en «totalskade» på kjøretøyet, eller kjøretøyet ikke er blitt merket av et statlig registreringsbyrå for lovlig status på kjøretøy, kan NMVTIS-systemet ikke inkludere dataene om tidligere materielle skader på kjøretøyet. Tvert imot, et forsikringsselskap kan være pålagt å rapportere en «totalskade, selv om kjøretøyet ikke ble ansett som «egnet for deler eller vrak» i dets registreringsstaten.
 3. Detaljert informasjon om tolkningen av NMVTIS-data og forklaringer på merkingene som er tildelt kjøretøy av statlige etater som deltar i registreringsprosessen for lovlig status, er tilgjengelig på www.vehiclehistory.gov.

XIX. Gjeldende lov og jurisdiksjon

 1. Reglene for Nettstedet er underlagt polsk lovgivning, og i den utstrekning det ikke er regulert i Reglene, gjelder lov av 23. april 1964, sivilrett, lov av 30. mai 2014 om forbrukerrettigheter (i henhold til Forbrukere) og lov av 18. juli 2002 om levering av tjenester elektronisk.
 2. Når det gjelder brukere som ikke er Forbrukere, vil alle tvister som oppstår basert på Reglene for Nettstedet være kun underlagt polske domstoles jurisdiksjon.
 3. For brukere som er Forbrukere med bosted i Polen på datoen for inngåelse av avtalen om levering av Kjøretøydata, skal alle tvister knyttet til disse Reglene eller Personvernreglene kun være underlagt polsk jurisdiksjon.

XX. Tilbaketrekking fra avtalen

 1. Brukere som er Forbrukere og som kjøper en pakke med Kjøretøydata til bruk innen en spesifisert tidsperiode, har rett til å trekke seg fra avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn, men kun, hvis de ikke har begynt å bruke tjenestene våre, dvs. ikke har innhentet Kjøretøydata via Nettstedet. Fristen for tibaketrekking fra avtalen vil utløpe etter 14 dager fra avtalens inngåelse. For å utøve retten til å trekke deg fra kontrakten, vennligst informer oss på e-postadressen eller på postadressen som er angitt ovenfor i Inneldningen til Reglene for Nettstedet om din beslutning om tilbaketrekking av avtalen ved en entydig uttalelse (f.eks. et brev sendt med posten eller e-post). Du kan også bruke skjemaet «Kontakt» på Nettstedet eller lovbestemte tilbaketrekningsskjemaet som ikke er obligatorisk og som vi gir via e-post på forespørsel. For å holde fristen for å trekke seg fra avtalen, er det nok å sende informasjon om utøvelsen av retten til å trekke seg fra avtalen før fristen for å trekke seg fra avtalen.
 2. Hvis du begynner å bruke tjenester på Nettstedet før utløpet av fristen for å utøve retten til å trekke seg fra avtalen, vil det bety at du tapte retten til tilbaketrekking, noe som brukeren erkjenner ved å godta disse Reglene.
 3. I tilfelle av en effektiv tilbaketrekning fra avtalen som binder oss, vil vi tilbakebetale alle mottatte betalinger umiddelbart, og uansett senest 14 dager fra den dagen vi ble informert om beslutningen om å utøve retten til tilbaketrekking fra avtalen. Vi vil refundere betalingen ved hjelp av de samme betalingsmetodene som ble brukt i den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet; under alle omstendigheter er det ingen gebyrer knyttet til denne returen.