Eksempelrapporter

Rapport om kjøretøyets historikk

Rapporten om kjøretøyets historikk gir ekspertkunnskap og tilgang til mye klassifisert informasjon som du ikke finner på Internett. Her finner du blant annet en registrert kjørelengde, samt historie og verdsettelse av eventuelle skader. Dataene som kommer fra mange anerkjente og pålitelige kilder vil vise hendelser som involverer kjøretøyet, og til og med om kjøretøyet ikke er på listen over ettersøkte. Med XXX-rapporten vil du kjøpe et kjøretøy med en velprøvd historikk. Informasjonen om utslippsstandarder som gis i rapporten vil være spesielt nyttig når du vil ha et kjøretøy for å reise til utlandet.

Rapport om kjøretøyet fra USA

Med Rapporten om kjøretøyet fra USA kan du også bekrefte historikk fra USA. Basert på informasjon fra US National Motor Vehicle Title Information System (NMVTIS), vil du motta detaljerte data om kjøretøyet som sjekkes. Hver rapport inneholder informasjon samlet fra forsikringsselskaper, søppelverft og gjenopprettingspunkter. Takket være dette vil du lære detaljert kjøretøyets historikk i USA. Nøyaktig beskrevne titler vil bidra til å spore bruken av kjøretøyet og vise om det ikke skjedde noen uønsket veihendelse som involverte kjøretøyet.

Rapport om kjøretøyet fra Belgia

Vår historikkrapport for kjøretøy fra Belgia vil hjelpe deg å finne raskt ut hva som skjedde med kjøretøyet ditt og hvordan det ble brukt i Belgia. Du vil bekrefte informasjonen fra selgeren ved hjelp av noen få svært viktige punkter i rapporten vår. Disse er bl.a. kjøretøyets status og fullstendighet i Belgia, om den skulle demonteres, og datoen for den siste tekniske inspeksjon. Du vil også lære om utslippsstandardene som er oppfylt og får informasjon om kjørelengde fra de to siste tekniske testene som ble utført i Belgia.

Rapport om kjøretøyet fra Nederland

Historikkrapporten for kjøretøy fra Nederland inneholder svært ønskelige data fra vognkortet som ofte er skjult av selgere. Disse inkluderer for eksempel antall eiere eller måten bilen brukes i Nederland – som flåtebil, TAXI osv. Takket være khistorikkrapporter for kjøretøy fra Nederland vil du også lære tekniske data, forsikringsinformasjon eller opplysninger om inspeksjon etter skaden. Basert på dette vil du verifisere selgerens troverdighet og lære om kjøretøyets historikk før den kom til vårt land. I tillegg vil du motta et GRATIS alternativ for å bekrefte den oppgitte kjørelengden. Du kan gjøre dette gjennom Nationale Auto Pas i Nederland, en stiftelse som forhindrer kjørelengde-svindel.

Vurdering av markedsverdi

Verdsettelsen foretatt av markedseksperter er veldig nyttig for å estimere en adekvat pris på kjøretøyet. Takket være dette vil du vite, hva er den riktige pris på kjøretøyet, og du vil vite hvilket omfang du har til å forhandle med selgeren. Ved å bruke Info-Expert vurderingen av markedsverdi vil du beskytte deg mot bedrageri. Verdsettelsene vi presenterer baserer på mange komponenter og er pålitelige, samt tilpasset omstendigheter i markedet i dag.

Seviceaktiviteter

Samt med den kjøpte historikkrapporten vil du motta en gratis rapport om serviceaktiviteter. Du vil lære av den hva som skulle gjøres med kjøretøyet så langt. Du vil også lære om serviceaktivitetene som vil være nødvendige i nær fremtid. Der vil du også finne et estimat av de sannsynlige kostnadene ved å gjennomføre dem.