Παραδείγματα αναφορών

Αναφορά ιστορικού οχήματος

Η έκθεση ιστορικού οχήματος προσφέρει ειδίκευση και πρόσβαση σε πολλές μη δημόσιες πληροφορίες που δεν μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο. Θα βρείτε πληροφορίες όπως οι καταγεγραμμένοι χιλιόμετροι και η ιστορία και εκτίμηση τυχόν ζημιών. Οι πληροφορίες προέρχονται από πολλές αναγνωρισμένες και αξιόπιστες πηγές και θα αποκαλύψουν γεγονότα με τη συμμετοχή του οχήματος και ακόμη θα σας ενημερώσουν αν το όχημα δεν είναι αναζητούμενο. Με μια αναφορά Automoli, μπορείτε να αγοράσετε ένα όχημα με έλεγχο στο ιστορικό του. Οι πληροφορίες που παρέχονται στην αναφορά σχετικά με τα πρότυπα εκπομπών καυσαερίων θα είναι χρήσιμες ειδικά αν αναζητάτε ένα όχημα για ταξίδια στο εξωτερικό.

Αναφορά οχήματος από το Ηνωμένο Βασίλειο

Η έκθεση για οχήματα από το Ηνωμένο Βασίλειο περιλαμβάνει πολλά ενδιαφέροντα δεδομένα σχετικά με το ιστορικό του οχήματος. Μέσω της εκθέσεως μας, μπορείτε να διαπιστώσετε αν το όχημα ήταν τεχνικά λειτουργικό και επιτρεπόμενο στους δρόμους του Ηνωμένου Βασιλείου, να επαληθεύσετε τον αριθμό των ιδιοκτητών και να ελέγξετε αν δεν ήταν προορισμένο για απόσυρση. Οι πηγές μας παρουσιάζουν δεδομένα από τις κυβερνητικές βάσεις δεδομένων οχημάτων του Ηνωμένου Βασιλείου.  

Αναφορά οχήματος από τις ΗΠΑ

Μέσω της εκθέσεως οχήματος από τις ΗΠΑ μπορείτε επίσης να ελέγξετε το ιστορικό του από τις ΗΠΑ. Με βάση τις πληροφορίες από το Εθνικό Σύστημα Πληροφόρησης Αριθμήσεων Οχημάτων των ΗΠΑ (NMVTIS), θα λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες για το συγκεκριμένο όχημα. Κάθε αναφορά περιλαμβάνει πληροφορίες που συνοψίζονται από ασφαλιστικές εταιρείες, χώρους αποκομιδής και ανακύκλωσης. Έτσι, μπορείτε να γνωρίσετε λεπτομερώς το ιστορικό του οχήματος στις ΗΠΑ. Οι περιγραφές τίτλων θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε πώς χρησιμοποιήθηκε το όχημα και αν υπήρξε οποιοδήποτε ατύχημα με το όχημα.

Αναφορά ιστορικού οχήματος από το Βέλγιο:

Η έκθεση ιστορικού οχήματος από το Βέλγιο θα σας βοηθήσει να γρήγορα διαπιστώσετε την ιστορία και τον τρόπο χρήσης του οχήματος στο Βέλγιο. Μπορείτε να επαληθεύσετε τις πληροφορίες που παρέχει ο πωλητής με τη βοήθεια σημαντικών σημείων που περιλαμβάνονται στην αναφορά μας. Θα μπορέσετε να ελέγξετε την κατάσταση και την ολοκληρότητα του οχήματος στο Βέλγιο, αν ήταν προορισμένο για αποσυναρμολόγηση και την ημερομηνία τελευταίας τεχνικής επιθεώρησης. Θα γνωρίσετε επίσης τα πρότυπα εκπομπής καυσαερίων που πληροί και πληροφορίες σχετικά με την απόσταση που διανύθηκε στις δύο τελευταίες τεχνικές επιθεωρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Βέλγιο.

Αναφορά ιστορικού οχήματος από την Ολλανδία:

Η έκθεση ιστορικού οχήματος από την Ολλανδία περιλαμβάνει σημαντικά δεδομένα από την κάρτα του οχήματος, τα οποία συχνά κρύβονται από τους πωλητές. Περιλαμβάνει πληροφορίες όπως ο αριθμός ιδιοκτητών και ο τρόπος χρήσης του οχήματος στην Ολλανδία, όπως flota, ταξί κ.λπ. Μέσω της εκθέσεως ιστορικού οχήματος από την Ολλανδία θα έχετε πρόσβαση σε τεχνικά δεδομένα, πληροφορίες ασφάλισης και πληροφορίες σχετικά με επιθεωρήσεις μετά από ατύχημα. Επιπλέον, Η έκθεση σας παρέχει ΔΩΡΕΑΝ τη δυνατότητα επαλήθευσης της δηλωθείσας απόστασης μέσω του Nationale Auto Pas από την Ολλανδία – ίδρυμα που αποτρέπει την παραποίηση της απόστασης.

Αξιολόγηση αγοραίας αξίας:

Η αξιολόγηση της αγοραίας αξίας του οχήματος από ειδικούς αγοράς μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για να εκτιμήσετε την κατάλληλη τιμή του οχήματος. Μέσω αυτής, μπορείτε να απαλλαγείτε από αμφιβολίες σχετικά με την κατάλληλη αξία του οχήματος και να γνωρίζετε ποιο εύρος διαπραγματεύσεων έχετε με τον πωλητή. Οι παρουσιαζόμενες από εμάς εκτιμήσεις βασίζονται σε πολλούς παράγοντες και είναι αξιόπιστες, προσαρμοσμένες στις παρούσες συνθήκες της αγοράς.

Σέρβις εργασίες:

Η έκθεση των σέρβις εργασιών παρέχεται δωρεάν με την αγορά της εκθέσεως ιστορικού οχήματος. Θα μάθετε ποιες εργασίες έχουν γίνει στο όχημα μέχρι σήμερα και ποιες εργασίες θα είναι απαραίτητες στο εγγύς μέλλον. Θα βρείτε επίσης μια εκτίμηση του πιθανού κόστους για την εκτέλεση αυτών των εργασιών.