Uvjeti korištenja za web stranicu Automoli

(verzija važeća od 15. prosinca 2023.)

I. Uvod

 1. Ovi Uvjeti korištenja postavljaju pravila za korištenje web stranice koja se vodi pod imenom “Automoli” na internet domeni “www.automoli.com” (u daljnjem tekstu “Web stranica”). Ako se ne slažete s ovim Uvjetima korištenja ili bilo kojom od njegovih odredbi, molimo vas da ne koristite Web stranicu.
 2. Web stranicu upravlja Autoiso sp. z o.o. sa sjedištem na adresi: ul. Gnieźnieńska 12, 40-142 Katowice (Poljska), upisan u registar poduzetnika koji vodi Okružni sud Katowice-East pod brojem KRS 0000840558, sa temeljnim kapitalom od 8,000 PLN, i poreznim identifikacijskim brojem u Poljskoj NIP: PL6342976575. Također nas možete kontaktirati putem kontakt formulara na web stranici ili putem e-mail adrese: support@autoiso.pl. U pitanjima vezanim za web stranicu i usluge pružene na njoj, primarno komuniciramo putem e-maila.
 3. Primarni cilj Web stranice je pružiti svojim korisnicima što više tehničkih, povijesnih i drugih podataka o određenom vozilu u obliku Izvješća (vidi Odjeljak II Uvjeta korištenja) temeljenog na osnovnim podacima koji identificiraju vozilo koje korisnici pružaju. Izvješće pripremamo na temelju podataka iz Izvora (vidi Odjeljak II Uvjeta korištenja) i činimo ga dostupnim korisnicima putem Web stranice.
 4. Unatoč našim naporima da Izvještaj učinimo pouzdanim izvorom znanja o određenom vozilu, nije moguće u potpunosti provjeriti točnost podataka sadržanih u njemu u odnosu na trenutno stvarno stanje. Na primjer, ako su podaci u Izvještaju zabilježeni s pogreškama u Izvorima, Izvještaj može replicirati te pogreške i razlikovati se od trenutnog stvarnog stanja. Stoga se Izvještaj treba tretirati samo kao pomoćni alat za procjenu povijesti i stanja određenog vozila, a zatim uvijek izravno pregledati trenutno stvarno stanje vozila i njegovih dokumenata, posebno prije donošenja odluke o njegovoj kupnji.
 5. Ako primijetite bilo kakve nesuglasice između Izvještaja o određenom vozilu i trenutnog stvarnog stanja tog vozila, bili bismo zahvalni ako biste nas o tome obavijestili. Podaci iz Izvora koji potječu od trećih strana neovisni su o nama, međutim, u slučaju opravdanih sumnji u točnost ovih podataka s činjeničnim stanjem, kako bi se izbjeglo obmanjivanje, možemo obustaviti pružanje sumnjivih podataka u Izvještajima i obavijestiti osobu od koje podaci potječu, zadržavajući informacije o ovoj situaciji.
 6. Opseg informacija u Izvješću može varirati za svako vozilo. Mogućnost dobivanja određenih informacija u određenom trenutku ovisi o tome jesu li te informacije dostupne u Izvorima u tom trenutku. Prije naručivanja Izvješća, možete provjeriti može li se određeni raspon informacija o određenom vozilu provjeriti od nas u Izvorima.
 7. Izvješće ne sadrži osobne podatke, samo podatke o određenom vozilu.
  Usluge dostupne na web stranici namijenjene su pojedincima, pravnim subjektima i drugim entitetima koji imaju prebivalište ili sjedište unutar geografskih granica Europe (posebno zemlje Europskog gospodarskog prostora) i Sjeverne Amerike.
 8. Usluge na web stranici su isključivo namijenjene osobama koje su najmanje 18 godina stare i imaju punu pravnu sposobnost.
 9. Pravila za obradu osobnih podataka od strane nas i upotrebu kolačića sadržana su u našoj Politici privatnosti dostupnoj na web stranici.
 10. Za korištenje web stranice, korisnik bi trebao koristiti uređaj s pristupom internetu, s pravilno instaliranim i konfiguriranim internet preglednikom u najnovijoj verziji i s trenutnim softverom za prikaz PDF datoteka, kao i imati aktivnu e-mail adresu. Za korištenje određenih funkcionalnosti web stranice, potrebni su Java Script softver i dozvola za korištenje određenih kolačića. Ne preuzimamo odgovornost za nedostatak pristupa podacima objavljenim na našoj web stranici zbog toga što korisnički uređaj ne ispunjava tehničke zahtjeve navedene gore.

II. Definicije

U ovim Uvjetima pružanja usluge, sljedeći pojmovi imat će značenja koja su im dodijeljena:

“Potrošač” znači bilo koju fizičku osobu koja djeluje u svrhe koje nisu povezane s njihovom poslovnom ili profesionalnom aktivnošću, kao i bilo koju fizičku osobu koja koristi usluge dostupne na web stranici za svrhe izravno povezane s njihovom poslovnom aktivnošću, ako za njih nema profesionalni karakter, posebno proizlazeći iz predmeta njihove poslovne aktivnosti navedene u relevantnom javnom registru.

“Izvještaj” znači skup podataka različitih vrsta o određenom vozilu dobivenih iz Izvora prema trenutnom stanju u vrijeme dobivanja tih podataka, koje činimo dostupnim putem web stranice. Ti podaci mogu sadržavati informacije o povijesti vozila, tehničkim podacima, mjerama za poboljšanje sigurnosti vozila itd. Ovi podaci trebaju se tretirati samo kao pomoćni alat za procjenu povijesti i stanja određenog vozila, jer nisu u potpunosti provjereni za usklađenost s trenutnim stvarnim stanjem.

“Izvori” znače sve dostupne izvore podataka o vozilima, posebno našu bazu podataka i druge baze podataka dostupne nama koje održavaju treće strane, uključujući javne baze podataka (npr. Nacionalni sustav informacija o naslovima motornih vozila, NMVTIS: http://www.vehiclehistory.gov/; Nacionalna uprava za sigurnost prometa na autocestama, NHTSA: http://www.nhtsa.gov/; Agencija za usluge vozila i operatera, VOSA: https://www.gov.uk/government/organisations/vehicle-and-operator-services-agency), kao i druge uobičajeno dostupne izvore takvih podataka. Izvori ne predstavljaju službeni registar, iako određeni podaci unutar njih mogu potjecati iz takvih registara.

III. Prava na sadržaj na web stranici

 1. Uzimajući u obzir ostale informacije na web stranici, sva prava intelektualnog vlasništva na web stranici i sadržajima dostupnim na njoj (tekstualnim, grafičkim ili drugim), uključujući trgovačke marke i druge grafičke ili verbalne elemente, rezervirana su i pripadaju nama ili našim licencijama.
 2. Posebno su zabranjeni sljedeći:
  1. ponovna objava materijala dobivenih s web stranice (uključujući ponovnu objavu na drugoj web stranici),
  2. prodaja, najam, posudba, donacija, prijenos ili podlicenciranje u vezi s web stranicom ili materijalima s web stranice,
  3. javno dijeljenje bilo kojeg materijala s web stranice,
  4. reprodukcija, dupliciranje, kopiranje ili druga komercijalna upotreba materijala s web stranice, ili
  5. uređivanje ili na drugi način izmjena bilo kojeg materijala na web stranici, bez prethodnog i izričitog pismenog odobrenja.

IV. Korištenje web stranice

 1. Zabranjeno je koristiti web stranicu na bilo koji način koji bi mogao oštetiti ili negativno utjecati na sposobnost njene upotrebe, te koristiti web stranicu na bilo koji drugi način koji je nezakonit, protuzakonit, štetan ili povezan s bilo kojom nezakonitom, protuzakonitom ili štetnom svrhom ili aktivnošću.
 2. Zabranjeno je koristiti web stranicu za kopiranje, korištenje, pohranjivanje, prenošenje, slanje, objavljivanje ili distribuciju bilo kakvih materijala koji sadrže bilo kakav spyware, virus, Trojanskog konja, crva, keylogger, rootkit ili bilo koji drugi štetni softver ili uređaj, ili ih referenciraju.
 3. Zabranjeno je pribavljanje podataka s web stranice koji nisu bili dostupni korisnicima od nas, kao i bilo kakvo sustavno ili automatsko prikupljanje podataka s web stranice ili podataka povezanih s web stranicom (uključujući upotrebu sljedećih tehnika: scraping, data mining, ekstrakcija podataka i sakupljanje podataka) bez našeg pisanog pristanka.
 4. Zabranjeno je koristiti web stranicu za prijenos ili slanje neželjenih komercijalnih informacija.
 5. Zabranjeno je koristiti web stranicu za bilo kakve marketinške svrhe bez našeg pismenog pristanka.
 6. Korisnici su obvezni ažurirati svoje podatke navedene na web stranici tijekom registracije, posebno osobne podatke, uključujući podatke za prijavu i e-mail adresu.

V. Ograničen pristup resursima web stranice

 1. Pristup dijelovima resursa web stranice je ograničen. Zadržavamo pravo da ograničimo pristup drugim resursima web stranice ili da ograničimo pristup cijeloj web stranici, uzimajući u obzir prava korisnika koji proizlaze iz prethodno sklopljenih ugovora.
 2. Ako korisnik od nas dobije prijavu ili lozinku koja omogućava pristup resursima s ograničenim pristupom na web stranici ili drugim sadržajima ili uslugama s ograničenim pristupom, korisnik je obvezan osigurati lozinku i prijavu tako da se ne otkriju nijednoj trećoj strani.

VI. Sadržaj objavljen na web stranici od strane korisnika

 1. Sadržaj koji korisnik objavljuje na web stranici ne smije biti nezakonit, suprotan pravilima društvenog suživota, netiketi ili drugim uspostavljenim običajima, ne smije kršiti prava trećih strana, niti može izazvati bilo kakav zahtjev ili pravnu radnju protiv korisnika, nas ili bilo koje treće strane (u svakom slučaju, do mjere bilo kojeg primjenjivog zakona).
 2. Zabranjeno je objavljivanje bilo kakvog sadržaja na web stranici koji je predmet bilo kakvog tekućeg ili prijetećeg budućeg sudskog postupka ili sličnih postupaka.
 3. Zadržavamo pravo izmijeniti ili ukloniti bilo koji sadržaj objavljen, pohranjen ili objavljen na web stranici, posebno ako se pokaže da je nezakonit.
 4. U skladu s odredbama ovih Uvjeta korištenja i primjenjivim zakonom, nismo obvezni nadzirati sadržaj koji korisnik objavljuje na web stranici.
 5. Sav sadržaj koji korisnik postavlja na web stranicu također bi trebao biti pohranjen na vlastitim uređajima za dodatnu zaštitu od gubitka.

VII. Pružanje Izvješća i Plaćanja

 1. Pristup određenim resursima web stranice, posebno dobivanje Izvješća, naplaćuje se. U takvim slučajevima, plaćanja se vrše isključivo putem platne usluge navedene na web stranici (kao što su PayPal ili PayU) kreditnom karticom ili na drugi način tamo naveden.
 2. Da biste dobili Izvještaj, prvo morate pružiti osnovne podatke koji identificiraju vozilo (navedene u obrascima na Web stranici), što će nam omogućiti da provjerimo i predstavimo preliminarne informacije o tome postoji li i koji raspon informacija o vozilu možemo provjeriti u Izvorima. Zatim, na temelju preliminarnih informacija koje smo pružili, trebali biste odabrati raspon informacija koje će biti navedene u Izvještaju, način plaćanja i registrirati se ili prijaviti na Web stranicu kako bismo vam mogli pružiti usluge. Ugovor između korisnika i nas o pružanju Izvještaja smatra se zaključenim u trenutku plaćanja korisnika. Ovi Uvjeti pružanja usluge čine dio tog ugovora. Izvještaj je automatski dostupan na Web stranici, odmah nakon uspješnog završetka plaćanja.
 3. Plaćanja za usluge dostupne na web stranici putem naznačenih platnih usluga (kao što su PayPal ili PayU) podliježu uvjetima i odredbama tih usluga dostupnih na njihovim web stranicama.
 4. Cijene naših usluga, posebno Izvještaja i dodatnih usluga, navedene su na web stranici.
 5. Nakon dobivanja Izvješća, PDV račun može se naručiti putem korisničkog računa s pruženim podacima. Korištenje naplatnih usluga tretira se kao prihvaćanje upotrebe elektroničkih računa.
 6. Na web stranici možete naručiti pakete koji omogućuju dobivanje izvještaja za određeni broj vozila, unutar određenog vremena i po određenoj cijeni navedenoj na web stranici. Ako su izvori privremeno nedostupni zbog tehničkih razloga duže od jednog dana tijekom važenja paketa, rok važenja ovog paketa bit će sukladno produžen na zahtjev korisnika.
 7. Za korisnike koji nisu potrošači, kašnjenja u pružanju Izvješća povezana s tehničkim problemima uzrokovanim od strane treće strane, kvarom ili radovima na održavanju, ili ažuriranjem softvera ne predstavljaju kršenje ugovora o pružanju Izvješća.
 8. Kupljeni izvještaji dostupni su na web stranici najmanje 30 dana. Nakon tog razdoblja, mogu biti potpuno uklonjeni s web stranice.

VIII. Dodatne usluge

 1. Web stranica također može pružiti besplatne kontinuirane usluge koje dopunjuju pružanje Izvješća, uključujući:
  1. pružanje korisniku računa na web stranici, postavljenog prilikom zaključivanja prvog ugovora o pružanju Izvještaja, kako bi se omogućilo pružanje Izvještaja i olakšalo daljnje korištenje usluga dostupnih na web stranici;
  2. dostava biltena korisniku.
 2. U slučaju dodatnih usluga za pružanje Izvješća:
  1. možemo prestati pružati uslugu s trenutnim učinkom u slučaju kršenja Uvjeta pružanja usluge od strane korisnika (vidi Odjeljak XII Uvjeta pružanja usluge), te u slučaju prestanka našeg poslovanja ili značajne promjene u njegovoj temi, s dvotjednim otkaznim rokom;
  2. Možemo prestati pružati uslugu s trenutačnim učinkom u slučaju primanja povratnih informacija da određena e-mail adresa ne postoji, te u slučaju neaktivnosti korisnika na njegovom računu na web stranici tijekom razdoblja od najmanje jedne godine, uz dvotjednu obavijest.
  3. Korisnik web stranice može se u bilo kojem trenutku odmah odreći ovih usluga. Ako želite izbrisati račun, to možete učiniti obavijestivši nas putem jedne od metoda komunikacije s nama navedenih u odjeljku I.2. Uvjeta korištenja ili koristeći postavke korisničkog računa ako je takva opcija dostupna. Od newslettera se možete odjaviti klikom na poveznicu za odjavu u svakoj poruci newslettera.

IX. Izjave i odricanja od odgovornosti

 1. Na temelju ugovora s korisnikom o pružanju Izvješća, obvezujemo se pružiti podatke o određenom vozilu koji su nam dostupni iz Izvora u tom trenutku. Stoga se može dogoditi da neki očekivani podaci neće biti dostupni u Izvorima. Prema tome, Izvješće predstavlja samo pomoć i smjernice za korisnika. Iz objektivnih razloga, nismo u mogućnosti jamčiti da su podaci u Izvješću potpuni, ažurirani i u potpunosti u skladu s trenutnim stvarnim stanjem vozila.
 2. Ako je specifikacija osnovnih informacija o vozilu sadržana u Izvješću temelji se na dekodiranju podataka iz VIN broja koji je proizvođač dodijelio vozilu, neće pokazati promjene napravljene na specifičnom vozilu nakon njegove proizvodnje.
 3. Za korisnike koji nisu potrošači, u mjeri koju dopušta važeći zakon, ne dajemo izjave (posebno u vezi sa standardima pružanja usluga na web stranici i njihovom korištenju), isključujemo jamstva, ne pružamo jamstva o kvaliteti, i ne jamčimo točnost dekodiranja osnovnih podataka za identifikaciju vozila, posebno broja VIN.

X. Ograničenje odgovornosti

 1. Svrha odredbi ovih Uvjeta korištenja nije ograničiti ili isključiti našu ili korisnikovu odgovornost na bilo koji način suprotno zakonu; posebno, Uvjeti korištenja ne isključuju našu ili korisnikovu odgovornost za štetu uzrokovanu namjernom greškom.
 2. Izuzeća i ograničenja odgovornosti navedena u Uvjetima pružanja usluge:
  1. podložni su ograničenjima navedenim u stavku 1 gore;
  2. primjenjuju se na svu odgovornost koja može proizaći iz Uvjeta pružanja usluge u vezi s njihovom predmetnom materijom, uključujući ugovornu odgovornost, delikt ili drugu sličnu odgovornost;
  3. ne primjenjuje se na Potrošače.
 3. Za korisnike koji nisu Potrošači, u mjeri u kojoj je to moguće unutar primjenjivog zakona, ne snosimo odgovornost za:
  1. štete bilo koje vrste, posebno za izgubljenu dobit, osim ako šteta nije uzrokovana našom namjernom krivnjom;
  2. gubitak ili oštećenje bilo kojih podataka, baze podataka ili softvera, kako naših tako i korisnikovih.
 4. Nismo odgovorni za bilo kakvu štetu koja proizlazi iz događaja ili događaja koji su izvan naše kontrole, osim ako nije drugačije propisano obveznim odredbama zakona.
 5. Izvještaj se pruža isključivo korisniku koji je stranka ugovora s nama za pružanje Izvještaja i ne smije se javno objaviti bez našeg prethodnog pristanka.
 6. Za korisnike koji nisu potrošači, ako informacije sadržane u Izvješću dolaze iz Nacionalnog sustava informacija o naslovima motornih vozila (NMVTIS), korištenje web stranice znači prihvaćanje ograničenja odgovornosti koje NMVTIS navodi na web stranici na vehiclehistory.bja.ojp.gov, a ako dolaze iz baza podataka Nacionalne uprave za sigurnost prometa na autocestama (NHTSA) ili Agencije za vozila i operatere (VOSA), korištenje web stranice znači prihvaćanje propisa ovih baza podataka.

XI. Odšteta

Korisnici koji nisu potrošači obeštećuju nas za sve gubitke, štete, naknade, troškove, obveze i izdatke (uključujući troškove povezane s bilo kojim postupkom i bilo koji iznos koji smo platili trećoj strani kao nagodbu) povezane s bilo kojim kršenjem ovih Uvjeta usluge od strane korisnika, i obvezni su nam nadoknaditi sve troškove koje smo imali u vezi s tim.

XII. Kršenje uvjeta ugovora

Sukladno svim našim ostalim pravima koja proizlaze iz ovih Uvjeta pružanja usluga, ako korisnik na bilo koji način prekrši Uvjete pružanja usluga, možemo poduzeti takve radnje za koje smatramo da su prikladne kao odgovor na prekršaj, kako bismo spriječili daljnje kršenje i ograničili daljnju štetu, uključujući suspenziju korisnikovog pristupa web stranici, sprječavanje korisnikovog pristupa web stranici, blokiranje pristupa web stranici za određenu IP adresu, kontaktiranje korisnikovog pružatelja internetskih usluga kako bi blokirao pristup web stranici, raskidanje ugovora koji nas vežu s korisnikom i brisanje njegovog računa, ili poduzimanje pravnih radnji.

XIII. Isključenje prava trećih strana

Uvjeti korištenja definiraju samo odnos između nas i korisnika web stranice i ne pružaju nikakva prava trećim stranama niti im daju pravo da se pozivaju na bilo koju od njegovih odredbi ili zahtijevaju izvršenje tih odredbi. Izvršenje odredbi Uvjeta korištenja ne zahtijeva pristanak bilo koje treće strane.

XIV. Prijenos

 1. Korisnici ne smiju prenijeti, dijeliti s drugima ili na bilo koji drugi način raspolagati svojim pravima i obvezama koje proizlaze iz ugovora koji nas veže s njima, niti preuzimati obveze u vezi s tim pravima i obvezama.
 2. Za korisnike koji nisu potrošači, zadržavamo pravo prenijeti prava i obveze proizašle iz ugovora koji nas veže s njima na treću stranu bez pristanka tih korisnika.

XV. Prigovori i alternativno rješavanje sporova

 1. U slučaju tehničkih problema povezanih s web stranicom, ili ako izvještaj koji smo vam pružili sadrži podatke koji nisu u skladu s činjeničnim stanjem ili su zastarjeli, ili za postavljanje pitanja, prijedloga ili pritužbi u vezi s web stranicom (pritužbe), treba koristiti jedan od načina komunikacije s nama navedenih u Odjeljku I.2. Uvjeta korištenja. Trudimo se odgovoriti pravovremeno, najkasnije unutar 14 dana.
 2. Za potrošače postoji mogućnost korištenja alternativnog rješavanja sporova. U Poljskoj, detaljne informacije o ovoj temi, uključujući popis entiteta koji pružaju pomoć u takvim situacijama, mogu se pronaći na web stranici Ureda za zaštitu konkurencije i potrošača: https://polubowne.uokik.gov.pl/. Postoji i mogućnost korištenja online rješavanja sporova putem ODR (Online Dispute Resolution) platforme koju pružaju institucije EU na: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Međutim, korištenje alternativnog rješavanja sporova je dobrovoljno za svaku stranu.

XVI. Primjenjivo pravo i nadležnost

 1. Ovi Uvjeti korištenja podliježu poljskom pravu, a u opsegu koji nije reguliran Uvjetima korištenja, primjenjuju se odredbe Građanskog zakonika od 23. travnja 1964., Zakona o pravima potrošača od 30. svibnja 2014. (u odnosu na potrošače) i Zakona o pružanju usluga elektroničkim putem od 18. srpnja 2002.
 2. Za korisnike koji nisu potrošači i za korisnike koji su potrošači čije je mjesto prebivališta u Poljskoj na dan sklapanja ugovora o pružanju Izvještaja, svi sporovi vezani za ove Uvjete pružanja usluge ili Politiku privatnosti podliježu isključivoj nadležnosti poljskih sudova.

XVII. Odvojivost

Ako se bilo koja odredba ovih Uvjeta pružanja usluge smatra nevažećom ili neprovedivom od strane suda ili druge nadležne vlasti, preostale odredbe Uvjeta pružanja usluge ostaju obvezujuće. Ako bi nevažeća ili neprovediva odredba bila važeća nakon što se njen dio ukloni, taj će se dio smatrati izbrisanim, a ostatak odredbe smatrat će se važećim i provedivim.

XVIII. Izmjena Uvjeta pružanja usluge

 1. Uvjeti korištenja mogu se izmijeniti iz valjanih razloga, koji uključuju: usklađivanje s trenutno važećim zakonima, značajne promjene u kupovnoj moći novca, značajne promjene u razini minimalnih ili prosječnih plaća, nepredviđeni i neovisni događaji izvan kontrole stranaka (kao što su rat, nemiri, prirodne katastrofe, epidemije), značajne promjene u prirodi ili načinu vođenja našeg poslovanja i pružanja usluga na web mjestu, promjene u postupku kupnje usluga na web mjestu, promjene u dostupnim metodama plaćanja, i promjene u sigurnosti web mjesta i njegovih korisnika.
 2. Promjene se vrše objavljivanjem Uvjeta pružanja usluga u njihovom novom obliku na web stranici i odmah obavještavajući korisnike koji koriste naše usluge pružene putem web stranice i koji su nam dali svoju e-mail adresu. Uvjeti pružanja usluga u njihovom novom obliku stupaju na snagu 14 dana nakon objave na web stranici i primjenjuju se samo na ugovore sklopljene nakon njihovog stupanja na snagu i na kontinuirane usluge (poput održavanja korisničkog računa, newslettera). Unutar 14 dana od primanja obavijesti o promjeni Uvjeta pružanja usluga, korisnik može otkazati usluge koje pružamo s trenutnim učinkom obavještavajući nas putem e-maila ili klikom na poveznicu navedenu u e-mailu s obavijesti o promjeni koja omogućuje otkazivanje usluga.
 3. Za korisnike koji nisu potrošači, promjena naših kontaktnih podataka ne predstavlja promjenu ovih Uvjeta pružanja usluge.

XIX. Pravo na povlačenje ugovora

 1. Zakonsko pravo na povlačenje iz ugovora nije dostupno korisnicima koji nisu Potrošači.
 2. Zakonsko pravo na povlačenje iz ugovora nije dostupno korisnicima koji su Potrošači jer Izvještaj predstavlja digitalni sadržaj koji nije isporučen na materijalnom mediju, za koji Potrošač mora platiti cijenu, a pružanje Izvještaja započinje samo uz prethodnu suglasnost Potrošača i nakon što je Potrošač obaviješten o gubitku ovog prava kao rezultat davanja takve suglasnosti i priznavanja toga, a zatim primanja potvrde od nas u tom pogledu (kao što je opisano u članku 38(1)(13) Zakona o pravima potrošača od 30. svibnja 2014.).

Pravilnik koji vrijedi do 14. prosinca 2023. – preuzmite PDF