Reglementări Website

I. Introducere

 1. Acești Termeni și condiții guvernează folosirea Site-ului/paginii de internet cu denumirea “Automoli”, acesibilă la domeniul “automoli.com” (denumit în continuare “Site-ul”). Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni și condiții sau cu orice parte a acestor Termeni și condiții, nu trebuie să utilizați Site-ul.
 2. Numele complet al firmei noastre este “AutoISO Sp. z o.o.”. Suntem înregistrați în Polonia sub numărul de identificare fiscală (NIP-PL): PL6342976575; afacerea noastră este înregistrată în registrul comercial condus de Judecatoria Katowice-Wschód sub nr. 348800. Adresa noastră este: Str. Gnieźnieńska 12, Cod poștal 40-142, Katowice, Polonia. Ne puteți contacta completând formularul din secțiunea “Contact” sau prin e-mail la adresa support@autoiso.pl.
 3. Obiectivul principal al Site-ului este de a oferi utilizatorilor săi în baza Seriei VIN (numărului de șasiu) cât mai multe date tehnice și istorice posibile (Date Vehicul). Datele sunt preluate din Baza de Date definită mai jos. În ciuda eforturilor noastre de a face Datele Vehiculului o sursă sigură de cunoștințe privind un anumit vehicul, nu este posibilă verificarea completă a acestor date cu starea lor actuală. Prin urmare, Datele Vehiculului pot replica erorile surselor Bazei de Date și pot diferi de starea curentă actualizată a vehiculului. Datorită acestui fapt, Datele Vehiculului ar trebui să fie tratate doar ca instrument auxiliar în evaluarea istoricului și stării unui anumit vehicul, starea actuală și documentele efective ale vehiculului respectiv trebuiesc examinate întotdeauna direct de către persoanele vizate, mai ales înainte de cumpărarea vehiculului. Accesul la Datele Vehiculului poate fi contra cost. Datele Vehiculului nu conțin date personale. Conținutul Datelor Vehiculului variază în funcție de fiecare vehicul și depinde de datele specifice disponibile în Baza de Date. Puteți verifica dacă Baza de Date conține date specifice înainte de a descărca Datele Vehiculului.
 4. Serviciile noastre disponibile pe Site sunt dedicate persoanelor fizice, companiilor și altor entități, care se afla sau locuiesc pe teritoriul Uniunii Europene sau al Statelor Unite ale Americii.
 5. Serviciile de pe Site sunt destinate utilizatorilor care au cel puțin 18 ani.
 6. Regulile privind utilizarea datelor dvs. personale și a modulelor cookie sunt reglementate de politica noastră de confidențialitate disponibilă pe site.
 7. Pentru a utiliza Site-ul trebuie să utilizați un dispozitiv care are acces la Internet și la un browser de Internet, cum ar fi Internet Explorer 9.0 sau un program similar. Pentru a utiliza anumite opțiuni ale Site-ului, poate fi necesar să utilizați modulele cookie sau să utilizați programul Java și Java Script. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru lipsa accesului la datele stocate pe Site datorită neconformității dispozitivului dvs. cu cerințele tehnice specificate mai sus.

II. Definiții

În acești Termeni și condiții:
Date Vehicul” reprezintă diferite tipuri de seturi de date despre vehicule disponibile pe Site extrase din Baza de Date, care privesc informații despre anumite vehicule (acestea pot include informații privind istoricul vehiculului, specificația tehnică, siguranța vehiculului etc.) și care trebuiesc tratate doar ca un instrument auxiliar în evaluarea istoricului și stării unui anumit vehicul, deoarece acestea nu sunt pe deplin verificate în ceea ce privește exactitatea și coerența acestora cu starea curentă actualizată a vehiculului respectiv.

Consumator“ înseamnă orice persoană fizică care acționează în scopuri care nu sunt legate de activitatea sa comercială, de afacerea, sau profesia sa.

Bază de date” înseamnă toate sursele Datelor Vehiculelor disponibile nouă, în special baza noastră de date “Automoli ” și bazele de date asociate cu noi, în special: Sistemul național de informații privind titlul vehiculului (NMVTIS, http://www.vehiclehistory.gov/), Administrația națională pentru siguranța traficului rutier (NHTSA, http://www.nhtsa.gov/), Agenția de servicii pentru vehicule și operatori (VOSA, https://www.gov.uk/government/organisations/vehicle-and-operator-services-agency) și alte baze de date care conțin date despre vehicule.

III. Licență pentru utilizarea Site-ului

 1. În cazul în care nu se specifică altfel, noi sau licențiatorii noștri deținem drepturile de proprietate intelectuală pentru Site și pentru toate materialele prezente pe Site. Sub rezerva licenței de mai jos, toate aceste drepturi de proprietate intelectuală sunt rezervate.
 2. În mod special nu trebuie să faceți următoarele:
  1. republicați materiale de pe Site (inclusiv republicarea pe un alt site web);
  2. să vindeți, să închiriați, să împrumutați, să donați, să transferați sau să sub-licențiați materiale de pe Site;
  3. să afișați public orice material de pe Site;
  4. să reproduceți, să duplicați, să copiați sau să exploatați materialele pe Site în scopuri comerciale;
  5. să redistribuiți materialele de pe Site. doar dacă primiți în acest sens acordul nostru expres, formulat în scris.

IV. Utilizarea Site-ului

 1. Nu trebuie să utilizați Site-ul în niciun mod în care ar putea cauza sau în care poate provoca pagube Site-ului sau în care poate afecta disponibilitatea sau accesibilitatea Site-ului; sau în orice mod ilegal, ilicit, fraudulos sau dăunător sau în legătură cu orice scop sau activitate ilegală, ilicită, frauduloasă sau dăunătoare. Informațiile, graficele și alte materiale disponibile pe Site se supun protecției drepturilor de autor.
 2. Nu trebuie să utilizați Site-ul pentru a copia, stoca, găzdui, transmite, trimite, utiliza, publica sau distribui orice material care constă în (sau este legat de) orice program spion (spyware), virus de calculator, program disimulat (trojan horses), vierme de calculator (worm), logger de taste (keystroke logger), virus rootkit sau oricare alte programe informatice nocive.
 3. Nu trebuie să desfășurați nici o activitate sistematică sau automatizată de colectare a datelor (inclusiv, fără limitare, extragerea, colectarea și recoltarea de date) pe sau în legătură cu Site-ul, fără acordul nostru expres, formulat în scris.
 4. Nu trebuie să utilizați Site-ul pentru a transmite sau a trimite comunicații comerciale nesolicitate.
 5. Nu trebuie să utilizați Site-ul pentru orice fel de scopuri legate de marketing fără acordul nostru expres, formulat în scris.

V. Acces limitat

 1. Accesul la anumite zone ale Site-ului este restricționat. Avem dreptul să restricționăm accesul la alte zone ale Site-ului sau la întregul Site, sub rezerva drepturilor utilizatorilor care rezultă din acordurile încheiate anterior.
 2. Dacă vă punem la dispoziție un nume de utilizator și o parolă pentru a vă permite să accesați zone restricționate ale Site-ului sau al altui conținut sau altor servicii, trebuie să vă asigurați că numele de utilizator și parola rămân confidențiale.

VI. Conținut generat de către utilizatori

 1. Conținutul generat de către dvs. în calitate de utilizator nu trebuie să fie ilegal sau ilicit, nu trebuie să încalce drepturile terților, regulile de existență socială, regulile de comportament online (Netiquette) și nici alte obiceiuri. Acest conținut nu trebuie să poată da naștere unei acțiuni în justiție fie împotriva dvs., fie împotriva noastră sau împotriva terților (în orice caz, în temeiul oricărei legi aplicabile).
 2. Pe Site nu trebuie să încărcați niciun conținut de utilizator care face sau a făcut vreodată scopul unor proceduri judiciare reale sau potențiale sau a altor plângeri similare.
 3. Ne rezervăm dreptul de a edita sau de a șterge orice material încărcat pe Site, stocat pe serverele noastre sau găzduit ori publicat pe Site.
 4. Fără a aduce atingere drepturilor noastre în temeiul acestor Termeni și Condiții și al legii obligatorii în ceea ce privește conținutul utilizatorilor, nu ne angajăm să monitorizăm transmiterea unui astfel de conținut sau publicarea unui astfel de conținut pe Site.
 5. Vă este solicitat să stocați toate datele încărcate pe Site, de asemenea, pe propriile dvs. dispozitive, pentru a preveni pierderea acestora.

VII. Procedura de obținere a Datelor Vehiculului și plata

 1. Accesul la anumite zone ale Site-ului și obținerea Datelor Vehiculului sunt taxabile. În acest caz, plata se va face numai prin intermediul furnizorilor de servicii de plată indicați pe Site (cum ar fi PayPal sau PayU) cu ajutorul unui card de credit sau prin alte mijloace furnizate de acesti furnizori.
 2. În cazul în care doriți să obțineți date despre un anumit vehicul, trebuie să ne indicați mai întâi seria VIN (numărul șasiului) sau alte date ale vehiculului (conform cerințelor formularelor de pe Site) pentru a putea verifica dacă posedăm informații cu privire la vehiculul respectiv. Apoi, trebuie să vă înregistrați pe Site și să alegeți una dintre opțiunile de achiziție a Datelor Vehiculului pentru a ne permite să vă furnizăm serviciile noastre. Acordul dintre dvs. și noi privind furnizarea Datelor Vehiculului din Baza de Date va fi considerat încheiat în momentul efectuării plății de către dvs. Acești Termeni și Condiții fac parte din acordul dintre dvs. și noi.
 3. Rețineți că plățile pentru serviciile furnizate pe Site se fac prin intermediul furnizorilor de servicii de plată indicați pe Site (cum ar fi PayPal sau PayU). Astfel plățile efectuate pentru serviciile furnizate pe Site sunt guvernate de termenii și condițiile acelor companii, termeni și condiții ce sunt disponibile pe site-urile respective.
 4. Prețurile Datelor Vehiculului sunt furnizate pe Site și pot avea diverse opțiuni.
 5. Pe Site puteți să comandați abonamente cu un număr stabilit de verificări a datelor vehiculelor valabile anumite perioade de timp. Prețul acestor abonamente (furnizat pe Site) variază și depinde de perioada de timp și de numărul de verificări pentru care se acordă abonamentul.
 6. În cazul în care în timpul perioadei în care aveți dreptul de a utiliza serviciile noastre pe baza abonamentelor Baza de Date nu este disponibilă pentru mai mult de 1 zi, perioada abonamentului în cauză se prelungește în mod corespunzător la cererea utilizatorului acelui abonament cu numărul de zile în care serviciul nu a fost disponibil pentru accesare.
 7. Datele Vehiculului sunt generate automat și, în limitele specificate pe Site, sunt disponibile imediat după încheierea acordului dintre dvs. și noi privind furnizarea Datelor Vehiculului. Orice întârzieri în generarea Datelor Vehiculului apărute datorită unor probleme tehnice cauzate de o terță parte sau în scopul întreținerii Site-ului și al actualizării programului acestuia, nu constituie o încălcare a acordului privind furnizarea Datelor Vehiculului.
 8. Datele despre vehicul achiziționate sunt puse la dispoziție pe site-ul web timp de 30 de zile. După această dată, pot fi eliminate complet de pe site.
 9. Pe Site-ul nostru vă putem oferi servicii suplimentare legate de Datele Vehiculului, în special în ceea ce privește evaluarea automată a vehiculului care face obiectul Datelor Vehiculului. În acest caz, prevederile acestor Termeni și condiții privind serviciile de furnizare a Datelor Vehiculului vor fi aplicate în mod corespunzător, în special în ceea ce privește achiziționarea serviciilor (Secțiunea VII a acestor Termeni și condiții) și domeniul de responsabilitate pentru aceste servicii (Secțiunile de la VIII la X a acestor Termeni și condiții).

VIII. Garanții limitate și reclamații de la utilizatori

 1. În conformitate cu acordul dintre dvs. și noi cu privire la furnizarea Datelor Vehiculului, suntem obligați să vă furnizăm acces la datele despre vehicul, date ce sunt disponibile în Baza de Date în momentul solicitării dvs. Baza de date nu este o bază de date oficială, Datele Vehiculului extrase din aceasta sunt doar pentru a vă ajuta și a vă sfătui. Prin urmare, din motive obiective, nu garantăm exactitatea sau actualitatea exactă a Datelor Vehiculului.
 2. Datele Vehiculului sunt oferite numai pe baza datelor pe care le deținem în Baza de Date în momentul solicitării furnizării Datelor Vehiculului. Prin urmare, trebuie să știți că, în cazul în care folosiți oricare dintre serviciile disponibile pe Site, este posibil ca unele dintre informațiile pe care le doriți să nu fie disponibile în Baza de Date, de asemenea, aceste date pot fi neactuale sau inexacte. Nu suntem răspunzători pentru o astfel de lipsă de informații în Datele Vehicului sau pentru lipsa posibilității de a genera Datele Vehicului din cauza lipsei informațiilor solicitate în Baza de Date sau pentru faptul că datele din Datele Vehicului nu sunt actualizate sau nu reflectă starea actuală.
 3. Specificațiile vehiculului prezentate în Datele Vehicului se bazează pe decodarea seriei VIN (care identifică producătorul și descrierea vehiculului). Prin urmare, aceste specificații nu vor prezenta și modificările specifice aduse acestui vehicul pe parcursul folosirii sale.
 4. În cazul utilizatorilor care nu sunt Consumatori, în limitele prevăzute de legislația în vigoare, nu oferim nici o asigurare, nu garantăm calitatea, excludem garanția și nu oferim asigurări privind standardele serviciilor de pe Site și pentru utilizarea acestuia (incluzând, fără limite, toate garanțiile prevăzute în legislația aplicabilă privind calitatea satisfăcătoare, adecvarea scopului său și/sau diligența și competența). În acest caz nu garantăm acuratețea decodării seriei VIN.
 5. Dacă observați orice probleme tehnice la Site sau dacă observați că datele furnizate de noi sunt incomplete ori nu sunt actualizate sau dacă aveți vreo plângere cu privire la Site-ul nostru, trebuie să ne anunțați imediat folosind formularul din secțiunea „Contact” sau la adresa de e-mail menționată mai sus în secțiunea Introducere în Termeni și condiții. Vom facem tot ceea ce este posibil pentru a răspunde la e-mail-ul dvs. în cel mai scurt timp posibil.

IX. Excluderi și limitări ale responsabilității

 1. Niciunul din acești Termeni și Condiții nu va limita sau exclude răspunderea noastră sau a dvs. pentru fraudă sau denaturare frauduloasă; (b) nu limitează răspunderea noastră sau a dvs. în nici un mod care ar fi contrar legislației în vigoare; sau (c) nu exclude răspunderea noastră sau răspunderea utilizatorului în cazul în care răspunderea nu poate fi exclusă în acest sens, în conformitate cu legea aplicabilă; în special, regulamentele nu exclud răspunderea noastră sau răspunderea utilizatorului pentru daune sau pierderi cauzate de fraudă sau vină intenționată.
 2. Limitările și excluderile de răspundere prevăzute în acești Termeni și condiții:
  1. sunt supuse limitărilor indicate la paragraful 1 de mai sus;
  2. ele se referă la orice răspundere care poate apărea în temeiul Termenilor și Condițiilor sau a Politicii de confidențialitate în legătură cu domeniul de aplicare al Termenilor și Condițiilor și Politicii de confidențialitate, inclusiv răspunderea contractuală, delictuală sau altă răspundere similară;
  3. nu sunt aplicabile Consumatorilor.
 3. În cazul în care nu sunteți Consumator, în măsura posibilă, în conformitate cu legislația în vigoare:
  1. nu vom fi răspunzători pentru niciun fel de pierderi sau daune de orice natură, cu excepția cazului în care aceste pierderi sau pagube au fost cauzate de fraudă sau vină intenționată, în special orice răspundere în temeiul legii garanție (garanție) sau a oricărei alte legi similare este exclusă;
  2. nu vom fi răspunzători față de dvs. pentru niciun tip de pierdere sau corupere a unor date, baze de date sau programe de calculator atât ale noastre, cât și ale dvs.
 4. Nu vom fi răspunzători față de dvs. pentru niciun tip de pierdere rezultată din orice eveniment sau evenimente care nu se află sub controlul nostru într-un mod rezonabil.
 5. Datele Vehiculului sunt furnizate exclusiv utilizatorului care este parte la un contract cu noi privind furnizarea acestui tip de date. Publicarea Datelor Vehiculului de către cumpărătorul acestor date care nu îndeplinește rolul de Consumator, este strict interzisă.
 6. În ceea ce privește datele din Datele Vehiculului care provin din Sistemul național de informații privind titlul vehiculelor (NMVTIS), prin utilizarea Site-ului, acceptați declarația de declinare a responsabilității a NMVTIS, care face parte din acești Termeni și condiții și care este disponibilă la adresa http://vehiclehistory.gov/nmvtis/ și, de asemenea, pe Site. În ceea ce privește datele din Datele Vehiculului care provin din bazele de date ale Agenției naționale pentru siguranța circulației rutiere (NHTSA) sau ale Agenției de servicii pentru vehicule și operatori (VOSA), prin utilizarea acestui Site sunteți de acord cu termenii și condițiile acestor baze de date, cu excepția cazului în care prevederile acestor regulamente se aplică numai utilizatorilor direcți ai acestor site-uri web.

X. Scutirea de obligații

Utilizatorii care nu sunt Consumatori ne exonerează de despăgubiri pentru orice pierderi, daune, prejudicii, costuri, răspunderi și cheltuieli (inclusiv costurile legate de orice procedură și orice sumă de decontare plătită de noi către o terță parte) legată de orice încălcare de către dvs. a acestor Termeni și condiții și sunt obligați să ne ramburseze toate costurile suportate de noi în legătură cu acestea.

XI. Încălcări ale acestor Termeni și condiții

Fără a aduce atingere celorlalte drepturi ale noastre în conformitate cu acești Termeni și condiții, în cazul în care încălcați acești Termeni și condiții în orice mod, putem lua măsurile pe care le considerăm adecvate pentru a face față încălcării, cu scopul de a stopa continuarea încălcării și de a limita mărimea pagubelor cauzate de această încălcare. Aceste măsuri pot include suspendarea accesului la Site, interzicerea accesării Site-ului, blocarea computerelor care utilizează adresa dvs. IP folosită pentru accesarea site-ului, contactarea furnizorului dvs. de servicii de Internet pentru a solicita blocarea accesului la Site și/sau începerea de acțiuni în justiție împotriva dvs.

XII. Modificarea Regulamentului

 1. Actualizarea acestor Termeni și condiții se poate face din timp în timp, prin postarea unei noi versiuni pe Site. În cazul în care ne-ați furnizat datele dvs. personale, inclusiv adresa dvs. de e-mail și dacă serviciile noastre vă sunt furnizate în momentul modificării acestor Termeni și condiții, veți fi notificat(ă) despre fiecare astfel de modificare.
 2. În cazul în care nu sunteți Consumator, modificarea detaliilor noastre de contact nu constituie o modificare a acestor Termeni și condiții.
 3. În cazul în care utilizatorii și-au schimbat adresa de e-mail indicată în timpul înregistrării pe Site, aceștia sunt obligați să actualizeze această adresă.

XIII. Cesiune

Utilizatorii nu pot să transfere, să sub-contracteze sau înstrăineze drepturile și/sau obligațiile care le revin în temeiul acestor Termenii și condiții.

XIV. Anulabilitate

În cazul în care o prevedere a acestor Termeni și condiții este considerată ilegală și/sau inaplicabilă de către orice instanță sau o autoritate competentă, restul prevederilor regulamentului rămân în vigoare. În cazul în care o prevedere ilegală și/sau inaplicabilă ar fi valabilă după ce o parte din ea ar fi ștearsă, această parte va fi considerată eliminată, iar partea rămasă va rămâne în vigoare.

XV. Excluderea drepturilor terților

Acești Termeni și condiții sunt în beneficiul dvs. și al nostru și nu sunt destinați pentru beneficiul niciunei părți terțe și nici nu dau dreptul părților terțe de a invoca oricare dintre prevederile acestora sau de a solicita punerea în aplicare a acestor dispoziții. Exercitarea drepturilor noastre și a dvs. în legătură cu acești Termeni și condiții nu este supusă consimțământului unei terțe părți.

XVI. Întregul acord

Acești Termeni si Condiții, împreună cu Politica de confidențialitate și prețurile prezente pe Site constituie întregul acord între dumneavoastră și noi în legătură cu utilizarea de către dvs. a Site-ului, și în același timp înlocuiesc toate acordurile anterioare în ceea ce privește utilizarea de către dvs. a Site-ului.

XVII. Accesul consumatorilor la sistemul informațional NMVTIS - declarație de declinare a responsabilității

 1. Sistemul național de informații privind titlul vehiculului (NMVTIS) este un sistem electronic care conține informații privind autovehiculele selectate ce au fost înmatriculate pe teritoriul Statelor Unite ale Americii. NMVTIS a fost creat cu intenția de a furniza informații fiabile cu privire la titlul juridic și istoricul autovehiculelor, acesta nu conține date detaliate privind istoricul, întreținerea și repararea autovehiculelor.
 2. Toate statele, societățile de asigurari auto și centrele de reciclare și salvare al mașinilor uzate sunt obligate de legea federală din SUA de a raporta periodic informații către NMVTIS. Cu toate acestea, NMVTIS nu conține informații despre toate autovehiculele din Statele Unite, deoarece unele state încă nu furnizează către sistem datele lor despre vehicule. În prezent, datele furnizate către NMVTIS de către state sunt furnizate într-o varietate de intervale de timp; unele state raportează și actualizează datele NMVTIS în „timp real” (după cum apar tranzacțiile), alte state trimit actualizări mai puțin frecvent, de exemplu o dată la 24 de ore sau la un anumit interval de zile.
 3. Informațiile privind daunele semnificative anterioare ale vehiculelor pot să nu fie incluse în sistem dacă vehiculul nu a fost niciodată clasat de o societate de asigurări (sau de o altă entitate adecvată) ca fiind o „daună totală” sau marcat de o agenție de stat. În schimb, o societate de asigurări poate să fie obligată să raporteze un anumit vehicul ca „daună totală” chiar dacă vehiculul nu a fost marcat în statul de înregistrare ca fiind „destinat pentru piese” sau „reciclare”.

XVIII. Informațiile din NMVTIS

 1. Informațiile din NMVTIS includ:
  1. Informații de la agențiile de stat responsabile cu înregistrarea și evidența vehiculelor.
  2. Informații despre automobile, autobuze, camioane, motociclete, vehicule de agrement, rulote și tractoare. NMVTIS nu include în prezent informații despre vehicule comerciale dacă aceste vehicule nu sunt incluse în baza de date primară pentru înregistrări auto a statului respectiv (în unele state, aceste vehicule sunt gestionate de o agenție de stat separată), totuși aceste vehicule pot aparea în viitor în această baza de date.
  3. Informații cu privire la „categoriile“ acordate de agențiile de stat implicate în procesul de înregistrare al vehiculelor. Tipurile de categorii și definițiile acestora variază de la stat la stat, cu toate acestea, poate fi o sursă valoroasă de informații despre starea actuală a vehiculului și a istoriei sale de service și de utilizare.
  4. Cea mai recentă citire a kilometrajului ce apare în baza de date a statului unde este înregistrat vehiculul.
  5. Informații din partea companiilor de asigurări și a reciclatorilor auto, inclusiv a stațiilor de reciclare și salvare, care sunt solicitate prin lege să fie raportate în sistem, începând cu 31 martie 2009. Această informație va include dacă vehiculul a fost declarat a fi o „daună totală” de către o companie de asigurare.
  6. Informații de la stațiile de reciclare și de salvare care primesc un vehicul tranzacționat prin cadrul Programului de asistență pentru consumatori pentru reciclare și salvare din 2009 (CARS).
 2. Informațiile privind daunele semnificative anterioare ale vehiculelor pot să nu fie incluse în sistem dacă vehiculul nu a fost niciodată clasat de o societate de asigurări (sau de o altă entitate adecvată) ca fiind o „daună totală” sau marcat de o agenție de stat. În schimb, o societate de asigurări poate să fie obligată să raporteze un anumit vehicul ca „daună totală” chiar dacă vehiculul nu a fost marcat în statul de înregistrare ca fiind „destinat pentru piese” sau „reciclare”.
 3. Este recomandat să vizitați www.vehiclehistory.gov pentru detalii despre cum trebuie să interpretați informațiile din sistem și despre semnificația diferitelor etichete aplicate vehiculelor de către agențiile de stat participante responsabile cu înscriere autovehiculelor.

XIX. Legea aplicabilă și Jurisdicția

 1. Acești Termeni și Condiții vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legislația din Polonia; în limitele domeniului de aplicare care nu este reglementat de acești Termeni și condiții, Codul civil polonez din 23 aprilie 1964, Legea cu privire la drepturile consumatorilor din 30 mai 2014 (în ceea ce privește Consumatorii) și Legea cu privire la serviciile oferite prin mijloace electronice de comunicare din data de 18 iulie, 2002 se aplică în special.
 2. În cazul în care nu sunteți un Consumator, acești Termeni și condiții vor fi supuși jurisdicției exclusive a instanțelor din Polonia.
 3. În cazul în care sunteți un Consumator și domiciliul dvs. se află pe teritoriul Poloniei la data încheierii acordului dintre dumneavoastră și noi privind furnizarea de date despre vehiculul căutat, orice litigii legate de acești Termeni și Condiții sau Politica noastră de confidențialitate este supusă exclusiv competenței instanțelor din Polonia.

XX. Dreptul de retragere din contract

 1. Utilizatorii care sunt Consumatori și care au achiziționat un abonament cu un umăr specific de verificări valabil pentru o anumită perioadă de timp, numai dacă nu au început să utilizeze serviciile noastre, și anume nu au obținut date despre vehicule (Date Vehicule) prin intermediul Site-ului, au dreptul să se retragă din contract în termen de 14 zile fără a prezenta un motiv anume. Termenul limită de retragere din contract expiră după 14 zile de la data încheierii contractului. Pentru a vă putea exercita dreptul de a vă retragere din contract, vă rugăm să ne informați prin intermediul unei declarații clare (de exemplu, o scrisoare trimisă prin poștă sau prin e-mail) trimise pe adresa de e-mail sau pe adresa poștală indicată mai sus, în Introducerea Regulamentului. Puteți folosi formularul de retragere disponibil pe pagina de „Contact”, dar acest lucru nu este obligatoriu. Pentru a respecta termenul limită de retragere a contractului, este suficient să trimiteți cererea privind exercitarea dreptului de retragere din contract înainte ca termenul limită de retragere a contractului să expire.
 2. Dacă începeți să utilizați serviciile disponibile pe Site-ul nostru înainte de termenul limită în care vă puteți exercita dreptul de retragere din contract, veți pierde acest drept. Prin acceptarea acestor Termeni și condiții, luați la cunostință și acceptați posibilitatea pierderii dreptului de retragere din contract.
 3. Dacă vă veți retrage din contract, vom fi obligați să vă restituim cu promptitudine toate plățile pe care le-am primit de la dvs., cel târziu în termen de 14 zile de la data primirii notificării privind revocarea acestui acord/retragerea dvs. din contract. Pentru această rambursare vom folosi aceleași mijloace de plată pe care le-ați utilizat în tranzacția inițială, cu excepția cazului în care în mod expres au fost convenite cu dumneavoastră alte modalități de rambursare; în nici un caz nu veți fi taxat cu comisioane pentru această rambursare.