Pogoji uporabe za spletno stran Automoli

(različica, veljavna od 15/12/2023)

I. Uvod

 1. Ti Pogoji uporabe določajo pravila za uporabo spletne strani, ki deluje pod imenom “Automoli” na internetnem domenu “www.automoli.pl” (v nadaljevanju “Spletna stran”). Če se ne strinjate s temi Pogoji uporabe ali katero koli njihovo določbo, prosimo, ne uporabljajte Spletne strani.
 2. Spletno mesto upravlja Autoiso sp. z o.o., ki se nahaja na naslovu: ul. Gnieźnieńska 12, 40-142 Katowice (Poljska), vpisana v register podjetnikov, ki ga vodi Okrožno sodišče Katowice-East pod številko KRS 0000840558, z osnovnim kapitalom 8.000 PLN in davčno identifikacijsko številko na Poljskem NIP: PL6342976575. Z nami se lahko obrnete tudi preko kontaktnega obrazca na spletnem mestu ali preko e-poštnega naslova: support@autoiso.pl. V zadevah, povezanih s spletnim mestom in storitvami, ki jih nudimo na njem, komuniciramo predvsem preko e-pošte.
 3. Primarni cilj Spletne strani je, da svojim uporabnikom zagotovi čim več tehničnih, zgodovinskih in drugih podatkov o določenem vozilu v obliki Poročila (glejte II. poglavje Splošnih pogojev uporabe), ki temelji na osnovnih podatkih, ki identificirajo vozilo, ki ga zagotavljajo uporabniki. Poročilo pripravimo na podlagi podatkov iz virov (glejte II. poglavje Splošnih pogojev uporabe) in ga uporabnikom omogočimo preko Spletne strani.
 4. Kljub našim prizadevanjem, da je Poročilo zanesljiv vir znanja o določenem vozilu, ni mogoče v celoti preveriti točnosti podatkov, ki so v njem, glede na trenutno dejansko stanje. Na primer, če so bili podatki v Poročilu zabeleženi z napakami v Virih, lahko Poročilo te napake ponovi in se razlikuje od trenutnega dejanskega stanja. Zato bi morali Poročilo obravnavati le kot pomožno orodje za ocenjevanje zgodovine in stanja določenega vozila, nato pa vedno neposredno preveriti trenutno dejansko stanje vozila in njegovih dokumentov, še posebej pred odločitvijo o nakupu.
 5. Če opazite kakršne koli neskladnosti med poročilom o določenem vozilu in trenutnim dejanskim stanjem tega vozila, bi bili hvaležni, če bi nas o tem obvestili. Podatki iz virov, ki izvirajo od tretjih oseb, so neodvisni od nas, vendar pa v primeru upravičenih dvomov glede natančnosti teh podatkov z dejanskim stanjem, da bi se izognili zavajajočim informacijam, lahko prekinemo zagotavljanje dvomljivih podatkov v poročilih in obvestimo osebo, od katere izvirajo podatki, obdržimo informacije o tej situaciji.
 6. Obseg informacij v Poročilu se lahko razlikuje za vsako vozilo. Možnost pridobitve določenih informacij v določenem času je odvisna od tega, ali so te informacije v tistem trenutku na voljo v Virih. Pred naročilom Poročila lahko preverite, ali je mogoče določen obseg informacij o določenem vozilu preveriti pri nas v Virih.
 7. Poročilo ne vsebuje osebnih podatkov, samo podatke o določenem vozilu.
  Storitve, ki so na voljo na spletnem mestu, so namenjene posameznikom, pravnim osebam in drugim entitetom, ki imajo prebivališče ali sedež znotraj geografskih meja Evrope (zlasti držav Evropskega gospodarskega prostora) in Severne Amerike.
 8. Storitve na spletnem mestu so namenjene izključno osebam, ki so stare vsaj 18 let in imajo polno pravno sposobnost.
 9. Pravila za obdelavo osebnih podatkov in uporabo piškotkov so vsebovana v naši Politiki zasebnosti, ki je na voljo na spletnem mestu.
 10. Za uporabo Spletne strani mora uporabnik uporabljati napravo z dostopom do interneta, z ustrezno nameščenim in nastavljenim spletnim brskalnikom v najnovejši različici in z aktualno programsko opremo za prikazovanje PDF datotek, prav tako mora imeti aktiven e-poštni naslov. Za uporabo določenih funkcionalnosti Spletne strani je potrebna programska oprema Java Script in dovoljenje za uporabo določenih piškotkov. Nismo odgovorni za pomanjkanje dostopa do podatkov, objavljenih na naši Spletni strani, zaradi neizpolnjevanja tehničnih zahtev, navedenih zgoraj, s strani uporabnikove naprave.

II. Definitions

V teh Pogoji uporabe imajo naslednji izrazi pripisane pomeni:

“Potrošnik” pomeni vsako fizično osebo, ki deluje v namene, ki niso povezani z njihovo poslovno ali poklicno dejavnostjo, ter tudi vsako fizično osebo, ki uporablja storitve, ki so na voljo na spletnem mestu, za namene, ki so neposredno povezani z njihovo poslovno dejavnostjo, če za njih nima poklicnega značaja, zlasti izhajajoč iz predmeta njihove poslovne dejavnosti, določene v ustreznem javnem registru.

“Porocilo” pomeni nabor podatkov različnih vrst o določenem vozilu, pridobljenih iz virov glede na trenutno stanje ob pridobivanju teh podatkov, ki jih omogočamo preko spletne strani. Ti podatki lahko vsebujejo informacije o zgodovini vozila, tehničnih podatkih, ukrepih za izboljšanje varnosti vozila itd. Te podatke je treba obravnavati le kot pomožno orodje za ocenjevanje zgodovine in stanja določenega vozila, saj niso v celoti preverjeni za skladnost s trenutnim dejanskim stanjem.

“Viri” pomenijo vse dostopne vire podatkov o vozilih, zlasti našo bazo podatkov in druge nam dostopne baze podatkov, ki jih vzdržujejo tretje osebe, vključno z javnimi bazami podatkov (npr. Nacionalni sistem informacij o naslovih motornih vozil, NMVTIS: http://www.vehiclehistory.gov/; Nacionalna uprava za promet na avtocestah, NHTSA: http://www.nhtsa.gov/; Agencija za storitve vozil in operaterjev, VOSA: https://www.gov.uk/government/organisations/vehicle-and-operator-services-agency), kot tudi druge običajno dostopne vire takšnih podatkov. Viri ne predstavljajo uradnega registra, čeprav lahko nekateri podatki v njih izvirajo iz takšnih registrov.

III. Pravice do vsebine na spletnem mestu

 1. V skladu z drugimi informacijami na spletnem mestu so vse pravice intelektualne lastnine do spletnega mesta in vsebin, ki so na njem na voljo (besedilne, grafične ali druge), vključno z blagovnimi znamkami in drugimi grafičnimi ali besedilnimi elementi, pridržane in pripadajo nam ali našim dajalcem licence.
 2. Zlasti so prepovedane naslednje stvari:
  1. ponovna objava materialov, pridobljenih s spletne strani (vključno z ponovno objavo na drugi spletni strani),
  2. prodaja, najem, posojanje, donacija, prenos ali podlicenciranje glede Spletne strani ali materialov s Spletne strani,
  3. javno deljenje katerega koli materiala s Spletne strani,
  4. reprodukcija, podvajanje, kopiranje ali druga komercialna uporaba materialov s spletne strani, ali
  5. urejanje ali kakršnokoli spreminjanje materialov na spletnem mestu, brez našega predhodnega in izrecnega pisnega soglasja.

IV. Uporaba spletnega mesta

 1. Prepovedano je uporabljati spletno mesto na kakršen koli način, ki bi ga lahko poškodoval ali negativno vplival na sposobnost njegove uporabe ter uporabljati spletno mesto na kakršen koli drug način, ki je nezakonit, nezakonit, škodljiv ali povezan z kakršnim koli nezakonitim, nezakonitim ali škodljivim namenom ali dejavnostjo.
 2. Prepovedano je uporabljati spletno stran za kopiranje, uporabo, shranjevanje, prenos, pošiljanje, objavo ali distribucijo kakršnih koli materialov, ki vsebujejo kakršno koli vohunsko programsko opremo, virus, trojanskega konja, črva, sledilnika tipk, rootkit ali drugo škodljivo programsko opremo ali napravo ali se nanje sklicujejo.
 3. Prepovedano je pridobivanje podatkov s spletne strani, ki jih nismo dali na voljo uporabnikom, kot tudi vsako sistematično ali avtomatsko pridobivanje podatkov s spletne strani ali podatkov, povezanih s spletno stranjo (vključno z uporabo naslednjih tehnik: scraping, data mining, ekstrakcija podatkov in zbiranje podatkov) brez našega pisnega soglasja.
 4. Prepovedano je uporabljati spletno stran za prenos ali pošiljanje nepovabljenih komercialnih informacij.
 5. Prepovedano je uporabljati spletno stran za kakršne koli trženjske namene brez našega pisnega soglasja.
 6. Uporabniki so dolžni posodobiti svoje podatke, ki so jih navedli na spletnem mestu med registracijo, zlasti osebne podatke, vključno z podatki za prijavo in e-poštnim naslovom.

V. Omejen dostop do virov spletnega mesta

 1. Dostop do delov spletnih virov je omejen. Pridržujemo si pravico, da omejimo dostop do drugih virov spletne strani ali omejimo dostop do celotne spletne strani, ob upoštevanju pravic uporabnikov, ki izhajajo iz prej sklenjenih pogodb.
 2. Če uporabnik od nas pridobi prijavo ali geslo, ki omogoča dostop do virov z omejenim dostopom, ki se nahajajo na spletnem mestu, ali do druge vsebine ali storitev z omejenim dostopom, je uporabnik dolžan geslo in prijavo zavarovati, da jih ne razkrije nobeni tretji osebi.

VI. Vsebina, objavljena na spletnem mestu s strani uporabnika

 1. Vsebina, ki jo uporabnik objavi na spletnem mestu, ne sme biti nezakonita, v nasprotju s pravili socialnega sobivanja, netikete ali drugih uveljavljenih običajev, ne sme kršiti pravic tretjih oseb, niti ne sme povzročiti kakršnih koli zahtevkov ali pravnih ukrepov proti uporabniku, nam ali kateri koli tretji osebi (v vsakem primeru, do obsega katerega koli veljavnega zakona).
 2. Prepovedano je objavljati kakršno koli vsebino na spletnem mestu, ki je ali je bila predmet katerega koli tekočega ali grozečega prihodnjega sodnega ali podobnega postopka.
 3. Pridržujemo si pravico do spremembe ali odstranitve katerekoli vsebine, objavljene, shranjene ali objavljene na spletnem mestu, še posebej, če se izkaže, da je nezakonita.
 4. V skladu z določbami teh Pogojev storitve in veljavno zakonodajo nismo dolžni nadzorovati vsebine, ki jo uporabnik objavi ali objavi na spletnem mestu.
 5. Vsa vsebina, ki jo uporabnik postavi na spletno stran, mora biti shranjena tudi na njihovih napravah za dodatno zaščito pred izgubo.

VII. Zagotavljanje poročila in plačila

 1. Dostop do določenih virov Spletne strani, zlasti pridobitev Poročila, je plačljiv. V takem primeru se plačila izvajajo izključno preko plačilne storitve, navedene na Spletni strani (kot so PayPal ali PayU), s kreditno kartico ali na drug način, tam naveden.
 2. Za pridobitev Poročila morate najprej posredovati osnovne podatke, ki identificirajo vozilo (navedene v obrazcih na Spletnem mestu), kar nam bo omogočilo preverjanje in predstavitev preliminarnih informacij o tem, ali in kakšen obseg informacij o vozilu lahko preverimo v Virih. Nato bi morali na podlagi preliminarnih informacij, ki smo jih posredovali, izbrati obseg informacij, ki naj bodo navedene v Poročilu, način plačila in se registrirati ali prijaviti na Spletnem mestu, da bi nam omogočili zagotavljanje storitev. Pogodba med uporabnikom in nami za zagotavljanje Poročila se šteje za sklenjeno v trenutku plačila uporabnika. Ti Pogoji storitve so del te pogodbe. Poročilo je na Spletnem mestu samodejno na voljo takoj po uspešno izvedenem plačilu.
 3. Plačila za storitve, ki so na voljo na spletnem mestu preko tam navedenih plačilnih storitev (kot sta PayPal ali PayU), so predmet pogojev in določil teh storitev, ki so na voljo na njihovih spletnih mestih.
 4. Cene naših storitev, zlasti poročila in dopolnilnih storitev, so navedene na spletnem mestu.
 5. Po pridobitvi Poročila lahko preko uporabniškega računa naročite račun za DDV z navedenimi podatki. Uporaba plačljivih storitev se obravnava kot sprejetje uporabe elektronskih računov.
 6. Na spletnem mestu lahko naročite pakete, ki omogočajo pridobivanje poročil za določeno število vozil, v določenem času in po določeni ceni, navedeni na spletnem mestu. Če so viri začasno nedostopni zaradi tehničnih razlogov za obdobje, daljše od enega dneva med veljavnostjo paketa, se bo ob uporabnikovi zahtevi ustrezno podaljšalo obdobje veljavnosti tega paketa.
 7. Za uporabnike, ki niso potrošniki, zamude pri zagotavljanju Poročila, povezane s tehničnimi težavami, ki jih povzroča tretja oseba, okvara ali vzdrževalna dela, ali posodobitev programske opreme, ne predstavljajo kršitve pogodbe o zagotavljanju Poročila.
 8. Kupljena poročila so na spletnem mestu na voljo najmanj 30 dni. Po tem obdobju se lahko popolnoma odstranijo s spletne strani.

VIII. Dodatne storitve

 1. Spletna stran lahko ponuja tudi brezplačne stalne storitve, ki dopolnjujejo zagotavljanje poročil, vključno z:
  1. zagotavljanje uporabniku računa na spletnem mestu, ki je bil ustanovljen ob sklenitvi prve pogodbe za zagotavljanje poročila, z namenom zagotavljanja poročila in olajšanja nadaljnje uporabe storitev, ki so na voljo na spletnem mestu;
  2. dostava glasila uporabniku.
 2. V primeru dodatnih storitev za zagotavljanje Poročila:
  1. lahko prenehamo z zagotavljanjem storitve z takojšnjim učinkom v primeru kršitve Pogojev uporabe s strani uporabnika (glejte oddelek XII Pogojev uporabe) in v primeru prenehanja našega poslovanja ali bistvene spremembe njegove teme, z dvotedenskim odpovednim rokom;
  2. v primeru prejema povratne informacije, da določen e-poštni naslov ne obstaja, in v primeru neaktivnosti uporabnika na njegovem računu na spletnem mestu v obdobju najmanj enega leta lahko s takojšnjim učinkom prenehamo opravljati storitev, o čemer uporabnika obvestimo dva tedna vnaprej;
  3. Uporabnik spletnega mesta se lahko kadarkoli in takoj odloči za odstop od teh storitev. Če želite izbrisati račun, to lahko storite tako, da nas obvestite preko ene od komunikacijskih metod z nami, navedenih v oddelku I.2. Splošnih pogojev poslovanja ali z uporabo nastavitev uporabniškega računa, če je ta možnost na voljo. Od e-novic se lahko odjavite s klikom na povezavo za odjavo v vsakem sporočilu e-novic.

IX. Izjave in zavrnitve odgovornosti

 1. Na podlagi pogodbe z uporabnikom o zagotavljanju Poročila se zavezujemo, da bomo zagotovili podatke o določenem vozilu, ki so nam na voljo iz Viri v tistem času. Zato se lahko zgodi, da nekateri pričakovani podatki ne bodo na voljo v Viri. Posledično Poročilo predstavlja le pomoč in smernice za uporabnika. Iz objektivnih razlogov ne moremo zagotoviti, da so podatki v Poročilu popolni, ažurni in v popolnem skladu z trenutnim dejanskim stanjem vozila.
 2. Če je specifikacija osnovnih informacij o vozilu, ki so vsebovane v poročilu, temelji na dekodiranju podatkov iz VIN številke, ki jo je proizvajalec dodelil vozilu, ne bo prikazala sprememb, ki so bile narejene v specifičnem vozilu po njegovi proizvodnji.
 3. Za uporabnike, ki niso potrošniki, v obsegu, ki ga določa veljavna zakonodaja, ne dajemo nobenih izjav (zlasti glede standardov izvajanja storitev na spletnem mestu in njegove uporabe), izključujemo garancije, ne zagotavljamo kakovostnih jamstev in ne jamčimo za pravilnost dekodiranja osnovnih podatkov za identifikacijo vozila, zlasti številke VIN.

X. Omejitev odgovornosti

 1. Namen določb teh Pogojev uporabe ni omejiti ali izključiti naše ali uporabnikove odgovornosti na kakršen koli način, ki je v nasprotju z zakonom; zlasti Pogoji uporabe ne izključujejo naše ali uporabnikove odgovornosti za škodo, povzročeno z namernim prekrškom.
 2. Izključitve in omejitve odgovornosti, določene v Pogoji uporabe:
  1. so podvrženi omejitvam, navedenim v odstavku 1 zgoraj;
  2. veljajo za vso odgovornost, ki bi lahko nastala na podlagi Pogojev storitve v zvezi z njihovo vsebino, vključno s pogodbeno odgovornostjo, odškodninsko odgovornostjo ali drugo podobno odgovornostjo;
  3. ne veljajo za potrošnike.
 3. Za uporabnike, ki niso potrošniki, v največji možni meri v skladu z veljavno zakonodajo, ne prevzemamo odgovornosti za:
  1. odškodnine za kakršno koli škodo, zlasti za izgubljeni dobiček, razen če je škodo povzročila naša namerna napaka;
  2. izguba ali poškodba katerekoli podatkov, podatkovne baze ali programske opreme, tako naše kot uporabnikove.
 4. Nismo odgovorni za nobeno škodo, ki izhaja iz dogodka ali dogodkov, ki so izven našega nadzora, razen če to drugače določajo obvezne določbe zakona.
 5. Poročilo je izključno na voljo uporabniku, ki je pogodbena stranka z nami za zagotavljanje poročila in ga brez našega predhodnega soglasja ne sme javno objaviti.
 6. Za uporabnike, ki niso potrošniki, če so informacije v poročilu pridobljene iz Nacionalnega sistema informacij o naslovih motornih vozil (NMVTIS), pomeni uporaba spletne strani sprejemanje omejitev odgovornosti, ki jih NMVTIS navaja na spletni strani vehiclehistory.bja.ojp.gov, in če prihajajo iz podatkovnih baz Nacionalne uprave za promet na avtocestah (NHTSA) ali Agencije za vozila in operaterje (VOSA), pomeni uporaba spletne strani sprejemanje predpisov teh podatkovnih baz.

XI. Odškodnina

Uporabniki, ki niso potrošniki, nas odškodnjujejo za vse izgube, škode, odškodnine, stroške, obveznosti in izdatke (vključno s stroški, povezanimi z vsemi postopki, in katero koli znesek, ki smo ga plačali tretji osebi kot poravnavo) v zvezi z vsako kršitvijo teh Pogojev storitev s strani uporabnika in so dolžni povrniti vse stroške, ki smo jih imeli v zvezi s tem.

XII. Kršitve pogodbenih pogojev

Ob upoštevanju vseh naših drugih pravic, ki izhajajo iz teh Pogojev storitve, lahko, če uporabnik krši Pogoje storitve na kakršen koli način, sprejmemo takšne ukrepe, za katere menimo, da so primerni za odziv na kršitev, za preprečevanje nadaljnje kršitve in omejevanje nadaljnje škode, vključno z začasno prekinitev uporabnikovega dostopa do Spletne strani, preprečevanjem uporabnikovega dostopa do Spletne strani, blokiranjem dostopa do Spletne strani za določen IP naslov, obrnem na uporabnikovega ponudnika internetnih storitev, da blokira dostop do Spletne strani, prekinitvijo pogodb, ki nas zavezujejo z uporabnikom in brisanjem njegovega računa, ali sprožitvijo pravnih postopkov.

XIII. Izključitev pravic tretjih oseb

Pogoji storitve določajo samo razmerje med nami in uporabniki spletnega mesta in ne zagotavljajo nobenih pravic tretjim osebam ali jim ne dajejo pravice do uveljavljanja katere koli njegove določbe ali zahteve za izvajanje teh določb. Izvajanje določb Pogojev storitve ne zahteva soglasja nobene tretje osebe.

XIV. Prenos

 1. Uporabniki ne smejo prenesti, deliti z drugimi ali kako drugače razpolagati s svojimi pravicami in obveznostmi, ki izhajajo iz pogodbe, ki nas zavezuje z njimi, niti prevzeti obveznosti glede teh pravic in obveznosti.
 2. Za uporabnike, ki niso potrošniki, si pridržujemo pravico, da brez njihovega soglasja prenesemo pravice in obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe, ki nas zavezuje z njimi, na tretjo osebo.

XV. Pritožbe in alternativno reševanje sporov

 1. V primeru tehničnih težav, povezanih z spletnim mestom, ali če poročilo, ki ga zagotavljamo, vsebuje podatke, ki niso skladni z dejanskim stanjem ali so zastareli, ali za predložitev vprašanj, predlogov ali pritožb glede spletnega mesta (pritožbe), je treba uporabiti enega od komunikacijskih metod z nami, navedenih v oddelku I.2. Splošnih pogojev. Prizadevamo si, da odgovorimo pravočasno, najkasneje v 14 dneh.
 2. Za potrošnike je možnost uporabe alternativnega reševanja sporov. Na Poljskem so podrobne informacije o tej temi, vključno s seznamom entitet, ki nudijo pomoč v takšnih situacijah, na voljo na spletni strani Urada za konkurenco in varstvo potrošnikov: https://polubowne.uokik.gov.pl/. Možna je tudi uporaba spletnega reševanja sporov preko platforme ODR (Online Dispute Resolution), ki jo zagotavljajo institucije EU na: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Vendar je uporaba alternativnega reševanja sporov prostovoljna za vsako stranko.

XVI. Veljavno pravo in pristojnost

 1. Ti Pogoji storitve so podvrženi poljskemu pravu, in v obsegu, ki ni urejen v Pogojih storitve, se uporabljajo določbe Civilnega zakonika z dne 23. aprila 1964, Zakona o pravicah potrošnikov z dne 30. maja 2014 (v zvezi s potrošniki) in Zakona o zagotavljanju storitev po elektronski poti z dne 18. julija 2002.
 2. Za uporabnike, ki niso potrošniki, in za uporabnike, ki so potrošniki in katerih prebivališče je na dan sklenitve pogodbe o zagotavljanju poročila v Poljski, so za vse spore, povezane s temi Pogoji storitve ali Pravilnikom o zasebnosti, izključno pristojna poljska sodišča.

XVII. Ločljivost

Če je katera koli določba teh Pogojev storitve s strani sodišča ali druge pristojne oblasti razglašena za neveljavno ali neizvršljivo, ostale določbe Pogojev storitve ostanejo zavezujoče. Če bi bila neveljavna ali neizvršljiva določba veljavna po odstranitvi njenega dela, se bo ta del štel za izbrisano, preostanek določbe pa bo veljal za veljaven in izvršljiv.

XVIII. Sprememba pogojev storitve

 1. Pogoji storitve se lahko spremenijo iz veljavnih razlogov, ki vključujejo: skladnost z trenutno veljavnimi zakoni, pomembne spremembe v kupni moči denarja, pomembne spremembe v ravni minimalnih ali povprečnih plač, nepredvideni in neodvisni dogodki, ki so izven nadzora strank (kot so vojna, nemiri, naravne katastrofe, epidemije), pomembne spremembe v naravi ali načinu vodenja našega poslovanja in zagotavljanja storitev na spletnem mestu, spremembe v postopku nakupa storitev na spletnem mestu, spremembe v razpoložljivih načinih plačila in spremembe v varnosti spletnega mesta in njegovih uporabnikov.
 2. Spremembe se izvedejo z objavo Pogojev storitve v njihovi novi obliki na spletnem mestu in z takojšnjim obveščanjem uporabnikov, ki uporabljajo naše storitve, ki so na voljo preko spletnega mesta in so nam posredovali svoj e-poštni naslov. Pogoji storitve v njihovi novi obliki začnejo veljati 14 dni po objavi na spletnem mestu in se uporabljajo samo za pogodbe, sklenjene po njihovi uveljavitvi, in za stalne storitve (kot je vzdrževanje uporabniškega računa, bilten). V roku 14 dni po prejemu obvestila o spremembi Pogojev storitve lahko uporabnik prekliče storitve, ki jih nudimo, z takojšnjim učinkom, tako da nas obvesti preko e-pošte ali s klikom na povezavo, ki je navedena v e-pošti z obvestilom o spremembi, ki omogoča preklic storitev.
 3. Za uporabnike, ki niso potrošniki, sprememba naših kontaktnih podatkov ne predstavlja spremembe teh Pogojev storitve.

XIX. Pravica do odstopa od pogodbe

 1. Zakonska pravica do odstopa od pogodbe ni na voljo uporabnikom, ki niso potrošniki.
 2. Zakonska pravica do odstopa od pogodbe za uporabnike, ki so potrošniki, ni na voljo, ker Poročilo predstavlja digitalno vsebino, ki ni dostavljena na oprijemljivem mediju, za katero je potrošnik dolžan plačati ceno, in dobava Poročila se začne le s predhodnim soglasjem potrošnika in potem, ko je bil potrošnik obveščen o izgubi te pravice kot posledica dajanja takšnega soglasja in priznavanja tega, nato pa prejema od nas potrditev v zvezi s tem (kot je opisano v členu 38(1)(13) Zakona o pravicah potrošnikov z dne 30. maja 2014).

Predpisi, veljavni do 14.12.2023 – prenesi PDF