Stik

To spletno mesto je bilo pripravljeno, da vam omogoči stik z našim podjetjem.

OPOMBA: če po opravljenem nakupu niste prejeli e-pošte s poročilom, preverite vašo nezaželeno pošto ali vpišite svoj e-poštni naslov na glavni strani spletne strani v zgornjem desnem kotu.

Če naletite na težave z geslom za našo spletno stran, obiščite:

Obrnite se na službo za pomoč strankam

Správcom vašich údajov je spoločnosť Autoiso Sp. z o.o., KRS číslo: 0000840558, adresa: ul. Gnieźnieńska 12, 40-142 Katowice, Poľsko. Tiež nás môžete kontaktovať e-mailom: support@autoiso.pl.
Môžeme spracúvať vaše údaje, ktoré nám boli poskytnuté počas kontaktu s nami, a ktoré môžu predstavovať osobné údaje, najmä: e-mailovú adresu, telefónne číslo, meno a priezvisko, údaje z sociálnych médií a obsah správ. To robíme na základe našich oprávnených záujmov, s účelom komunikácie s vami, pre ochranu proti nárokom a pre realizáciu nárokov, na obdobie až 6 rokov od roku, v ktorom bola korešpondencia ukončená, alebo kým nepodáte účinný námietku. Poskytnutie týchto údajov je nevyhnutné pre komunikáciu.
Vaše údaje môžeme zverejniť subjektom, s ktorými spolupracujeme a ktoré tieto údaje spracúvajú v našom mene (príjemcovia údajov), aby nám poskytli služby v oblasti: hosting, IT, štatistiky a analýzy, marketing, softvér pre riadenie spoločnosti a databázu kontaktov, elektronickú komunikáciu, účtovníctvo a právne poradenstvo. Údaje môžu byť prenesené mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, iba do krajín alebo subjektov, ktoré zabezpečujú úroveň ochrany osobných údajov zodpovedajúcu predpisom EÚ, najmä uplatňovaním takzvaných štandardných zmluvných doložiek EÚ.
Máte právo na prístup k vašim údajom, požiadať o ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania, namietať proti spracovaniu, previesť ich, ako aj podať sťažnosť Predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov alebo jeho ekvivalentu v inej krajine EÚ.
Viac informácií o spracovaní osobných údajov nami nájdete v našej Politike ochrany súkromia.

Podatki o podjetju

AutoISO Sp. z o.o

ul. Gnieźnieńska 12

40-142 Katowice, Polska

KRS: 0000840558

NIP: PL6342976575

REGON: 386039655