Контакт

Тази страница е подготвена, за да Ви позволи да се свържете с нашата фирма.

ЗАБЕЛЕЖКА: ако след покупката не сте получили е-mail със справката, проверете спама или въведете своя е-mail адреса си на главната страница на уебсайта в горния десен ъгъл.

Ако имате някакви проблеми с паролата на нашия уебсайт, моля, посетете страница:

Свържете се с офиса за обслужване на клиенти

Администратор на вашите данни е Autoiso Sp. z o.o., с KRS номер: 0000840558, адрес: ul. Gnieźnieńska 12, 40-142 Катовице, Полша. Можете също така да се свържете с нас по имейл на: support@autoiso.pl.
Можем да обработваме вашите данни, предоставени на нас по време на контакт с нас, които могат да представляват лични данни, в частност: имейл адрес, телефонен номер, име и фамилия, данни от социални медии и съдържанието на съобщения. Ние правим това въз основа на нашите законни интереси, с цел комуникация с вас, за защита срещу претенции и за осъществяване на претенции, за период до 6 години от годината, в която кореспонденцията е приключила, или докато не представите ефективна възражение. Предоставянето на тези данни е необходимо за комуникация.
Можем да разкриваме вашите данни на субекти, с които си сътрудничим и които обработват тези данни от наше име (получатели на данни), с цел предоставяне на услуги в областта на: хостинг, ИТ, статистика и анализи, маркетинг, софтуер за управление на компанията и база данни за контакти, електронна комуникация, счетоводство и правни консултации. Данните могат да бъдат прехвърлени извън Европейското икономическо пространство, само към държави или субекти, които осигуряват ниво на защита на личните данни, съответстващо на регулациите на ЕС, в частност прилагайки така наречените стандартни договорни клаузи на ЕС.
Имате право на достъп до вашите данни, поискане за тяхната корекция, изтриване или ограничение на обработката, да възразите срещу обработката, да ги прехвърлите, както и да подадете жалба до Президента на Управлението за защита на личните данни или неговия еквивалент в друга държава членка на ЕС.
Можете да намерите повече информация за обработката на лични данни от наша страна в нашата Политика за поверителност.

Фирмени данни

AutoISO Sp. z o.o

ul. Gnieźnieńska 12

40-142 Katowice, Polska

ЕИК: 0000840558

Данъчен номер: PL6342976575

БУЛСТАТ: 386039655