Контакт

Тази страница е подготвена, за да Ви позволи да се свържете с нашата фирма.

ЗАБЕЛЕЖКА: ако след покупката не сте получили е-mail със справката, проверете спама или въведете своя е-mail адреса си на главната страница на уебсайта в горния десен ъгъл.

Ако имате някакви проблеми с паролата на нашия уебсайт, моля, посетете страница:

Свържете се с офиса за обслужване на клиенти

Администратор на вашите данни е AutoISO Sp. z o.o. (ul. Gnieźnieńska 12, 40-142 Katowice, Polska, support@autoiso.pl).
Можем да обработваме Вашите данни (по-специално: e-mail адрес, име и фамилия, както и съдържание на съобщението) въз основа на нашите законни интереси: да комуникираме с Вас, да се защитаваме срещу искове и реализираме искове за период до 6 години, считано от годината, през която кореспонденцията е приключила, или е подадена ефективна жалба.
Можем да предоставяме данните Ви на субекти, с които си сътрудничим и които обработват тези данни от наше име (получател на данни), извършващи дейност в областта на: информатиката, хостинга, статистиката, маркетинга, интернет търсачките, социалните мрежи, правни услуги.. Данните могат да се прехвърлят извън Европейското икономическо пространство, само на държави или организации, осигуряващи ниво на защита на личните данни, съответстващо на разпоредбите на ЕС.
Имате право на достъп до данните, които се отнасят до Вас, както и да поискате тяхното поправяне, изтриване или ограничаване на обработката им, да възразите срещу обработката им, да ги прехвърлите, както и да подадете жалба до председателя на Службата за защита на личните данни в Полша или нейния еквивалент в друга държава от ЕС.
Повече информация ще намерите в нашата Политика за поверителност.

Фирмени данни

AutoISO Sp. z o.o

ul. Gnieźnieńska 12

40-142 Katowice, Polska

ЕИК: 0000840558

Данъчен номер: PL6342976575

БУЛСТАТ: 386039655