Kontakt

Ova web stranica zamišljena je da vam omogući kontakt są našom firmom.

PAZNJA: ukoliko nakon kupovine niste dobili mail są izveštajem, molimo vidite u SPAM-u ili upisite svoju email adresu na glavnoj stranici servisa u desnom gornjem uglu .

Ako imate bilo kakvih problema sa lozinkom za našu veb stranicu, posetite stranicu:

Kontakt są službom za korisnike

Administrator vaših podataka je AutoISO Sp. z o.o. (ul. Gnieźnieńska 12, 40-142 Katowice, Polska, support@autoiso.pl).
Možemo obrađivati vaše podatke (posebno: adresu e-pošte, ime i sadržaj poruke) na osnovu naših legitimnih interesa: u cilju da komuniciramo sa vama, da zaštitimo od potraživanja i realizacije potraživanja u periodu do 6 godina, računajući od godine, u kojoj je prestala korespondencija ili su bili postavljeni efektivni prigovori.
Možemo otkriti Vaše podatke subjektima sa kojima sarađujemo i koji obrađuju dotične podatke u naše ime (primaoci podataka), koji obavljaju delatnosti iz oblasti informatike, hostinga, marketinga, internet pretraživača, društvenih mreža, pravnih usluga. Podaci mogu biti prosleđeni van Evropskog ekonomskog prostora, isključivo u zemlje ili subjektima koji mogu obezbediti nivo zaštite ličnih podataka koji se podudara sa EU regulativama.
Imate pravo na pristup svojim podacima o ličnosti, pravo tražiti da se isiti isprave, izbrišu ili pravo na ograničenje obrade, imate takođe pravo da podnesete prigovor protiv obrade podataka, prenošenja istih te pravo da uložite žalbu Predsedniku Ureda za zaštitu podataka o ličnosti ili drugoj ustanovi za zaštitu podataka o ličnosti u drugoj državi članici EU.
Za više informacija pročitajte našu Politiku privatnosti.

Podaci o preduzeću

AutoISO Sp. z o.o

ul. Gnieźnieńska 12

40-142 Katowice, Polska

KRS: 0000840558

NIP: PL6342976575

REGON: 386039655