Mes saugome kiekvieno mūsų, veikiančios pavadinimu „Automoli“ ir interneto domene „www.automoli.com“ (toliau – „Svetainė“), svetainės naudotojo privatumą.
Jūsų duomenų tvarkytojas yra „Autoiso sp. z o.o.“, kurios registruota buveinė yra: ul. Gnieźnieńska 12, 40-142 Katowice (Lenkija). Jei turite klausimų dėl mūsų privatumo politikos ar asmeninių duomenų tvarkymo mūsų įmonėje, taip pat jei norėtumėte pateikti nurodymus dėl savo duomenų, prašome susisiekti su mumis el. paštu: support@autoiso.pl arba nurodytu registruotos buveinės adresu.

I. Tvarkomi asmens duomenys, tikslai, teisiniai pagrindai ir tvarkymo laikotarpiai

Mes galime rinkti, saugoti ir tvarkyti šiuos duomenų tipus:

1) Informacija apie naudotojo kompiuterį, apsilankymus ir naudojimąsi Svetaine (ypač: IP adresas, naršyklės ir operacinės sistemos informacija, apytikslė vieta, šaltinis, nukreipiantis į Svetainę, ir naudojimosi istorija), kurią mes tvarkome remdamiesi mūsų teisėtais interesais užtikrinti tinkamą svetainės veikimą, iki šių veiklų pabaigos arba iki veiksmingo naudotojo prieštaravimo, ir remdamiesi jūsų sutikimu pagerinti jos naudojimą išsaugant naudotojo pasirinktus nustatymus (pvz., kai kurie Svetainės išvaizdos elementai, prisijungimo duomenys), taip pat keičiant Svetainę ir vykdant rinkodaros veiklas remiantis analize, kaip naudotojai naudojasi ja, iki sutikimo atšaukimo. Sutikimą galite bet kada atšaukti pasirinkdami tokį variantą Svetainės nustatymuose, tačiau tai nepaveiks teisėtumo tvarkymo pagal sutikimą iki jo atšaukimo. Didžioji dalis šių duomenų teikiama per slapukus ar panašias technologijas. Tai nebūtina, išskyrus duomenis, būtinus tinkamam Svetainės veikimui, todėl galite keisti duomenų dalijimosi mastą pasirinkdami tinkamus slapukų nustatymus naršyklėje arba Svetainės nustatymuose, nors dėl to gali neveikti kai kurios Svetainės funkcijos;
2) Informacija, būtina teikti paslaugas, prieinamas Svetainėje (ypač: el. pašto adresas, slaptažodis, vardas ir pavardė, pavadinimas, adresas, mokesčių identifikavimo numeris, banko sąskaitos numeris, telefono numeris, mūsų paslaugų naudojimosi istorija), kurią mes tvarkome remdamiesi:
a) sutartimis, aprašytomis paslaugų teikimo sąlygose, paskelbtose Svetainėje, ir verslo bendradarbiavimo sąlygomis, prieinamomis Svetainėje, siekiant sudaryti, vykdyti ir nutraukti šias sutartis, jų sudarymo ir galiojimo laikotarpiui,
b) mūsų teisėtais interesais siekiant sudaryti aukščiau minėtas sutartis, apsaugoti nuo pretenzijų ir realizuoti susijusius reikalavimus, tiesioginės rinkodaros, mūsų paslaugų naudojimosi analizės tikslais, iki 6 metų nuo metų, kai sutartis buvo įvykdyta ar nutraukta, arba iki sėkmingo naudotojo prieštaravimo, bet ne mažiau kaip iki sutarčiai susijusių reikalavimų įgyvendinimo ir pretenzijų senaties termino pabaigos,

c) teisinių įsipareigojimų, kylančių iš Buhalterijos įstatymo (4 str. 2 d. ir 20–21, 71 str. 1 d.), Mokesčių tvarkos įstatymo (88 str. 1 d.) ir PVM įstatymo (112–112a str.), dokumentuoti sandorius ir mokesčių apskaičiavimus, šiuose aktuose nurodytais laikotarpiais (šiuo metu pagal Buhalterijos įstatymo 74 str. 2 d., PVM įstatymo 112 str. ir Mokesčių tvarkos įstatymo 70 § 1 d. tai yra 5 metų laikotarpis nuo metų, einančių po finansinių metų, kuriems duomenys priklauso, pradžios).

Šių duomenų teikimas yra sutartinis reikalavimas (a ir b punktai) arba teisinis reikalavimas (c punktas) ir yra būtinas naudojantis Svetainėje teikiamomis paslaugomis;

3) Informacija, susijusi su prenumeratos paslaugų Svetainėje prenumerata (el. pašto adresas), ypač tam, kad galėtume siųsti jums elektroninį naujienlaiškį su informacija, susijusia su Svetainės turiniu, įskaitant rinkodaros medžiagas, remiantis naudotojo sutikimu, šių paslaugų veikimo laikotarpiui arba iki sutikimo atšaukimo. Šių duomenų teikimas nėra įstatymų ar sutarties reikalavimas, bet yra būtinas naudojantis prenumeratos paslauga;

4) Informacija, būtina bendravimui (ypač el. pašto adresas, telefono numeris, vardas ir pavardė, duomenys iš socialinių tinklų ir korespondencijos turinys), kurią mes tvarkome remdamiesi mūsų teisėtais interesais bendravimo su naudotojais tikslais, apsaugai nuo pretenzijų ir susijusių reikalavimų įgyvendinimui, iki 6 metų nuo metų, kai bendravimas buvo baigtas, arba iki sėkmingo naudotojo prieštaravimo. Šių duomenų teikimas nėra įstatymų ar sutarties reikalavimas, bet yra būtinas bendravimui.

II. Slapukai

Svetainė naudoja failus, vadinamus slapukais ar kitomis panašiomis technologijomis, bendrai šiame dokumente vadinamus „Slapukais“. Slapukai yra informacija, kurią interneto serveris siunčia vartotojo interneto naršyklei ir kuri saugoma toje naršyklėje. Paskui ši informacija kiekvieną kartą, kai naršyklė atidaro svetainę iš to serverio, siunčiama atgal į serverį. Tai leidžia serveriui identifikuoti ir sekti vartotojo naršyklę, įrašant įvairius jos veiklos šiame puslapyje tipus, ir vėliau analizuojant tokiais būdais gautus duomenis.
Svetainė gali naudoti slapukus, ypač:
– būtinus pagrindinių Svetainės funkcijų naudojimui ir jos tinkamam veikimui;
– leidžiantys išsaugoti vartotojo pageidavimus, priklausančius nuo jo ir prietaiso, kuriuo jis naudojasi Svetainėje, darančius įtaką jos išvaizdai ar veikimui, pvz., kalbai ar apytikriai vietai, bei išsaugant vartotojo prisijungimo duomenis;
– eidžiantys atlikti ir analizuoti Svetainės naudojimo statistiką vartotojų, siekiant įvesti patobulinimus ir kitus pakeitimus Svetainėje pagal tai;
– leidžiantys atlikti marketingo veiklas, įskaitant skelbimų rodymą naudojant vartotojo profilį (žr. Privatumo politikos III skyrių).
Svetainė naudoja seanso slapukus vartotojų sekimui naudojant Svetainę, o pastovius slapukus – vartotojų atpažinimui lankantis Svetainėje. Seanso slapukai ištrinami iš vartotojo kompiuterio uždarius jo naršyklę. Pastovūs slapukai lieka vartotojo kompiuteryje, kol jie yra ištrinti arba baigiasi jų galiojimas.
Trečiosios šalys, ypač mūsų reklamintojai ar su mumis bendradarbiaujančios mokėjimo paslaugos, taip pat gali naudoti slapukus susijus su Svetainės vartotojais pagal jų svetainėse nustatytas sąlygas. Ypač norėdami analizuoti, kaip vartotojai naudojasi Svetaine, mes naudojame „Google Analytics“, paslaugą, kurią teikia „Google Ireland Limited“ (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Airija), naudodama vartotojų kompiuteriuose saugomus slapukus, leidžia rinkti ir analizuoti statistinę ir kitą informaciją apie Svetainės naudojimą, siekiant sužinoti, kaip yra naudojama Svetainė, įskaitant marketingo efektyvumo tyrimą ir pritaikytų skelbimų rodymą vartotojams („Google“ privatumo politika prieinama adresu: http://www.google.com/privacypolicy.html).
Slapukų naudojimas reikalauja jūsų sutikimo, nebent tai yra slapukai, būtini mūsų per Svetainę teikiamos paslaugos teikimui pagal jūsų užklausą. Sutikimas naudoti mūsų Svetainės slapukus išreikštas per jūsų pasirinktus nustatymus interneto naršyklėje. Dauguma naršyklių leidžia pasirinkti visų slapukų ar trečiųjų šalių slapukų atmetimo parinktį. Pavyzdžiui, „Chrome“ naršyklėje galite pasirinkti atmetimo visų slapukų parinktį, pasirinkdami skiltyje „Nustatymai“ „Privatumas ir saugumas“, tada „Slapukai“ ir ten spustelėdami jungiklį „Užblokuota“ pozicijoje. Tačiau visų slapukų atmetimas gali apsunkinti ar net padaryti neįmanomą naudotis svetainėmis, ypač prisijungiant prie šių puslapių. Be to, mes prašome jūsų patvirtinti savo sutikimą naudoti slapukus, lankantis Svetainėje. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą keisdami naršyklės nustatymus arba sutikimo nustatymus, prieinamus Svetainėje, arba informuodami mus el. paštu, tačiau tai neįtakos teisėtumo tvarkymo, atlikto remiantis sutikimu prieš jo atšaukimą.

III. Automatizuotas sprendimų priėmimas

Mūsų tvarkomi duomenys gali būti naudojami mums arba mūsų partneriams (duomenų gavėjams) automatizuotam sprendimų priėmimui, įskaitant profilavimą, t.y. naudojant asmens duomenis asmens faktorių, pvz., jų pageidavimų ar interesų, vertinimui, ypač reklamuojant mūsų paslaugas Svetainėje ar kitose svetainėse (mūsų partneriai, teikiantys mums reklamos paslaugas naudodami slapukus, gali automatiškai sukurti vadinamąjį jūsų pageidavimų profilį ir rodyti mūsų paslaugų skelbimus jums svetainėse, nes esate naudojęsi šiomis paslaugomis anksčiau ar lankęsis mūsų Svetainėje). Sutikimas nereikalingas tokioms veikloms vykdyti, nes jos neturi teisinių pasekmių jums arba panašiai nežymiai veikia jus, tačiau profilavimas atliekamas naudojant slapukus, kurie naudojami gavus jūsų sutikimą (žr. Privatumo politikos II skyrių).

IV. Duomenų gavėjai

Mūsų darbuotojai ir bendradarbiai gali turėti prieigą prie vartotojo duomenų, jei tai yra pagrįsta siekiant įgyvendinti šioje Privatumo politikoje apibrėžtus tikslus, su sąlyga, kad jie įsipareigoja tinkamai apsaugoti šiuos duomenis.
Mes galime atskleisti jūsų duomenis entitetams, su kuriais bendradarbiaujame ir kurie šiuos duomenis tvarko mūsų vardu (duomenų gavėjai) tam, kad teiktų mums paslaugas šiose srityse: hostingas, IT, statistika ir analizė, marketingas, įmonės valdymo ir kontaktų duomenų bazės programinė įranga, elektroninis ryšys, internetiniai mokėjimai, bankininkystė, buhalterija ir teisinė konsultacija, transporto priemonių duomenų rinkimas ir dalijimasis, transporto priemonių vertinimas. Šios entitetai gali derinti jiems atskleistą informaciją su kitais duomenimis, gautais iš jūsų arba gautais naudojantis jų paslaugomis.
Duomenys gali būti perduoti už Europos Ekonominės Zonos ribų, bet tik į šalis arba entitetus, kurie užtikrina asmens duomenų apsaugos lygį, atitinkantį ES reglamentus, ypač į tuos, kuriems Europos Komisija yra išdavusi atitinkamą sprendimą arba kurie taiko vadinamąsias standartines sąlygas, nustatytas Europos Komisijos Įgyvendinimo sprendime Nr. 2021/914, priimtame 2021 m. birželio 4 d.

Be to, mes galime perduoti vartotojų duomenis viešosioms institucijoms tik pagal taikomus įstatymus.

V. Vartotojo teisės

Kaip svetainės vartotojas, turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, juos taisyti, panaikinti arba riboti jų tvarkymą, taip pat priešintis jų tvarkymui, taip pat turite teisę į duomenų perkėlimą. Norėdami tai padaryti, susisiekite su mumis per kontaktų formą arba elektroniniu paštu.
Kaip svetainės vartotojas, turite teisę pateikti skundą dėl mūsų veiksmų tvarkant jūsų asmens duomenis Asmens duomenų apsaugos tarnybos (DPO) prezidentui Lenkijoje arba atitinkamai kitos ES valstybės narės atstovui, atsižvelgiant į jūsų įprastą gyvenamąją vietą, darbo vietą arba įtariamos pažeidimo vietą. Būsime dėkingi, jei prieš teikdami skundą pranešite mums savo pastabas dėl mūsų veiksmų ir taip suteiksite mums galimybę patiems išaiškinti klausimą.

VI. Jūsų asmens duomenų saugumas

Taikome atitinkamas technines ir organizacines apsaugas siekdami išvengti vartotojų duomenų praradimo, netinkamo naudojimo ar apdorojimo.
Visus jums pateiktus asmens duomenis saugosime mūsų saugiuose (slaptažodžiu ir ugniasiene apsaugotuose) serveriuose. Visi elektroniniai sandoriai, kuriuos atliksite su mumis arba gausite iš mūsų, ir jautrių ir/arba privačių duomenų mainai bus šifruojami naudojant SSL technologiją.
Dėl savo prigimties duomenų perdavimas internetu yra iš esmės nesaugus. Tačiau mes naudojame įvairias priemones jūsų duomenų apsaugai. Jei norite pateikti mums rekomendacijų dėl saugumo, raginame susisiekti su mumis per kontaktų formą arba mūsų elektroninio pašto adresu.
Jūs esate atsakingas už savo slaptažodžio ir vartotojo duomenų konfidencialumą ir neturėtumėte jų atskleisti kitiems asmenims. Mes neprašysime jūsų slaptažodžio (išskyrus atvejus, kai prisijungsite prie svetainės).

VII. Trečiųjų šalių svetainės

Svetainėje yra nuorodų į kitas svetaines. Už privatumo politiką ir asmens duomenų tvarkymo praktiką šiose svetainėse atsako jas valdančios entitetai.