Παραγγελία κωδικού προπληρωμής

Για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των τακτικών πελατών μας, έχουμε ετοιμάσει μια ειδική άδεια που διατίθεται μόνο σε Επιχειρηματικούς Πελάτες. Η Άδεια προπληρωμής επιτρέπει τη γρήγορη και χωρίς μετρητά λήψη των εκθέσεων VIN με το ιστορικό του οχήματος.

Επιλέξτε τον τρόπο πληρωμής σας:

Διαχειριστής των δεδομένων σας είναι η Autoiso sp. z o.o. (Gnieźnieńska 12, Katowice 40-142, Πολωνία, support@autoiso.pl). VΕνδέχεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας (ιδίως: τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, το ονοματεπώνυμο και το περιεχόμενο του μηνύματός σας) βάσει των νόμιμων συμφερόντων μας: για την επικοινωνία μαζί σας, για την προστασία από αξιώσεις και την εκπλήρωση αξιώσεων, για περίοδο έως 6 ετών από το έτος λήξης της αλληλογραφίας ή έως ότου προβάλλετε αποτελεσματική αντίρρηση. Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα σας σε οντότητες με τις οποίες συνεργαζόμαστε και οι οποίες επεξεργάζονται τέτοιου είδους δεδομένα για λογαριασμό μας (αποδέκτες των δεδομένων), οι οποίες ασκούν δραστηριότητες στους τομείς: λογιστική, πληροφορική, hosting, στατιστική, επικοινωνία μέσω διαδικτύου, νομικές υπηρεσίες. Τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, αλλά μόνο σε χώρες ή οντότητες που παρέχουν επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων ισοδύναμο με τους κανονισμούς της ΕΕ. Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας, ένστασης κατά της επεξεργασίας και φορητότητας των δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στον Πρόεδρο της Υπηρεσίας Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην Πολωνία ή στην αντίστοιχη υπηρεσία σε άλλη χώρα της ΕΕ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρχές της εκ μέρους μας επεξεργασίας των δεδομένων θα βρείτε στην Πολιτική απορρήτου. Πολιτική απορρήτου.