Volvo Cars går över till förnybart bränsle för sjöfrakt – minskar koldioxidutsläppen med 84 procent

I den här artikeln

Varje år transporteras tiotusentals containrar med produktionsmaterial till Volvo Cars fabriker över världshaven på containerfartyg. Från och med nu kan de flesta av dessa resor göras med förnybart bränsle i stället för traditionellt fossilt bränsle.

Vi är den första globala biltillverkaren som byter till förnybart bränsle, och bytet i sig gör att vi kommer uppnå en omedelbar minskning av fossila koldioxidutsläpp från interkontinental sjöfrakt med hela 55 000 ton under ett år. Tack vare det förnybara bränslet kommer koldioxidutsläppen minska med minst 84 procent* jämfört med fossila bränslen. Minskningen motsvarar koldioxidutsläppen från en fullastad lastbil som kör cirka 1 200 varv runt ekvatorn.

Bränslet som används kallas ”Fatty Acid Methyl Esters” (FAME) och är baserat på förnybara och hållbara källor, främst svinn av matlagningsolja. Inget råmaterial kopplat till palmolja eller palmoljeproduktion används.

 

Det förnybara bränslet kommer att användas för inkommande oceancontainertransporter med produktionsmaterial som är på väg till fabriker som ligger i Europa och Amerika. Det kommer också att användas för all reservdelsdistribution globalt där frakten sker med oceancontainrar.

 

– Användningen av förnybart bränsle är inte på något vis den slutgiltiga lösningen när det gäller att få bort koldioxid från sjöfrakten. Men detta initiativ visar att vi, i väntan på långsiktiga tekniska lösningar, faktiskt kan agera nu och implementera metoder som ger betydande resultat. säger Javier Varela, Chief Operating Officer och vice vd på Volvo Cars. Vi ser inte det här initiativet som en konkurrensfördel. Tvärtom vill vi få andra biltillverkare att också göra något, öka efterfrågan på koldioxideffektiv sjöfrakt och etablera förnybara bränslen som en lösning som fungerar på medellång sikt. Vi har alla ett ansvar att agera.

 

Initiativet är framtaget i samarbete med våra logistikpartners Maersk, Kuehne+Nagel och DB Schenker. Dessa logistiktjänsteleverantörer har från 1 juni 2023 gått över till att använda förnybart bränsle motsvarande den mängd energi det går åt till all sjöfrakt med containertransporter som görs för Volvo Cars.

 

När förnybart bränsle inte finns tillgängligt för en specifik frakt, använder logistikpartnern istället vår allokering av förnybart bränsle på en annan kunds rutt, någon annanstans. På så vis hålls den totala minskningen av användningen av fossila bränslen i nivå med den faktiska användningen i ett containerfartyg. Denna metodik, så kallad ”mass-balancing”, granskas regelbundet av tredje part. Det förnybara bränslet i sig är certifierat och konkurrerar inte med produktion av livsmedelsgrödor. Det är därför hållbart i enlighet med EU:s direktiv om förnybar energi.

 

– Vi undersöker kontinuerligt möjligheterna till att vara hållbara i alla delar av vår leveranskedja och i hela vår verksamhet, säger Javier Varela. Vår lista med initiativ fortsätter att växa i takt med att vi jobbar mot vår ambition att bli ett klimatneutralt företag till år 2040.

 

Vår ambition är att, per bil, minska koldioxidavtrycket i livscykeln med 40 procent mellan 2018 och 2025, vilket kräver 25 procents minskning av operativa utsläpp, inklusive logistik. Vårt mål är också att ha en klimatneutral tillverkning till år 2025. Båda dessa milstolpar är viktiga steg mot våra klimatneutrala ambitioner.

 

*Bränslejämförelserna inkluderar utsläpp från produktion och användning av motsvarande mängd energi, så kallad Well-to-Wake (WTW)

Få upp till 20 % gratis när du fyller på

Snabb tillgång till fordonshistoriska rapporter.

FÖR FÖRETAG
Kontrollera fordonets historia

Gå med i Automolis affiliateprogram och tjäna pengar med oss!

Våra sociala medier
Populärt på bloggen