Naručite Pre-Paid kod

Kako bismo zadovoljili potrebe naših stalnih kupaca, pripremili smo posebnu licencu koja je dostupna samo za poslovne korisnike. Pre-paid licenca omogućava brzo i bezgotovinsko preuzimanje Izvještaja o istoriji vozila

Odaberite način plaćanja:

Rukovalac obrade Vaših podataka o ličnosti je Autoiso sp. z o.o. (Gnieźnieńska 12, 40-142 Katovice, Poljska, support@autoiso.pl).

Možemo obrađivati Vaše podatke, koje mogu predstavljati podatke o ličnosti (a naročito: e-mail adresa, ime, adresa, PDV broj, broj bankovnog računa, broj transakcije, kolica, prijavljivanje, lozinka):

  • na osnovi ugovora, u svrhu potpisivanja ugovora, realizacije i raskida istog, u periodu sklapanja i važenja ugovora, kao i zasnovano na našim legitimnim interesima u cilju realizacije potraživanja u vezi sa ugovorom i zaštite ličnih podataka korisnika veb stranice koji se prikupljaju prilikom registracije, najviše do 6 godina računajući od godine u kojoj je ugovor izvršen ili raskinut ili su podneti efektivni prigovori, no ne manje nego do kraja realizacije potraživanja u vezi sa ugovorom i zastarom, kao i
  • na osnovu naših legitimnih interesa u svrhu direktnog marketinga u periodu do kraja ovih aktivnosti li efikasnog prigovora, a takođe
  • na osnovu naših zakonskih obaveza koje proizilaze iz Zakona o računovodstvu za razdoblja navedena u ovom zakonu (sa sada u skladu sa članom 74. Zakona, to je period od 5 godina od početka godine koja slijedi finansijsku godinu na koju se ovi podaci odnose

Možemo otkriti Vaše podatke subjektima sa kojima sarađujemo i koji obrađuju dotične podatke u naše ime (primaoci podataka), koji obavljaju delatnosti iz oblasti informatike, hostinga, marketinga, internet pretraživača, društvenih mreža. Izvan terijtorije EU podaci se mogu prenositi samo u države ili subjekte koje su odobrene zakonima EU.

Ustupanje podataka je preduslov za sklapanje i realizaciju ugovora

Imate pravo na pristup svojim podacima o ličnosti, pravo tražiti da se isiti isprave, izbrišu ili pravo na ograničenje obrade, imate takođe pravo da podnesete prigovor protiv obrade podataka, prenošenja istih te pravo da uložite žalbu Predsedniku Ureda za zaštitu podataka o ličnosti ili drugoj ustanovi za zaštitu podataka o ličnosti u drugoj državi članici EU.

Za više informacija pročitajte našu Politiku privatnosti.