Volvo Cars skal bruke fornybart drivstoff til sjøfrakt – vil redusere CO2-utslippene med 84 prosent

I denne artikkelen

Hvert år fraktes titusenvis av containere med produksjonsmateriale til Volvo Cars fabrikker over verdenshavene. Fremover skal de fleste av disse sjøreisene gjøres med fornybart drivstoff i stedet for tradisjonelt fossilt drivstoff.

 

Volvo Cars er den første globale bilprodusenten som kunngjør en slik overgang. Selskapet har en målsetting om å oppnå en umiddelbar reduksjon i fossile CO2-utslipp fra interkontinental sjøfrakt med 55 000 tonn i løpet av et år.

 

Ved å benytte fornybart drivstoffet vil CO2-utslippene reduseres med minst 84 prosent* sammenlignet med fossilt brensel. Reduksjonen tilsvarer CO2-utslippene fra en full lastebil som kjører rundt ekvator rundt 1200 ganger.

Drivstoffet som brukes er Fatty Acid Methyl Esters (FAME) og er basert på fornybare og bærekraftige kilder, hovedsakelig avfallsolje fra matindustrien. Det brukes ikke råstoff relatert til palmeolje eller palmeoljeproduksjon.

Volvo Cars vil bruke fornybart drivstoff til containertransport av produksjonsmateriale destinert for produksjonsanlegg i Europa og Amerika, samt all reservedelsdistribusjon gjort globalt av containertransport til sjøs.

 

– Fornybart drivstoff er ikke en endelig løsning for å fjerne alt CO2-utslipp fra sjøfrakt. Allikevel viser dette initiativet at vi kan handle nå og implementere løsninger som gir betydelige resultater mens vi venter på langsiktige teknologiske alternativer, sier Javier Varela, Chief Operating Officer i Volvo Cars.

 

– Vi ser ikke på dette initiativet som et konkurransefortrinn. Tvert imot ønsker vi å stimulere andre bilprodusenter til å ta lignede grep, for å øke etterspørselen etter karboneffektiv havtransport og å etablere fornybart drivstoff som en overgangsløsning som fungerer. Vi har alle et ansvar for å handle, sier Varela.

 

Vi har jobbet med dette initiativet sammen med våre logistikkpartnere Maersk, Kuehne+Nagel og DB Schenker. Disse logistikktjenesteleverandørene har fra 1. juni 2023 gått over til fornybart drivstoff for tilsvarende energi som trengs for alle containertransporter utført for Volvo Cars.

 

Når fornybart drivstoff ikke er tilgjengelig på en spesifikk forsendelse, brukes Volvo Cars allokering av fornybart drivstoff i stedet av logistikkpartneren til en annen kundes rute, slik at det totale kuttet i bruk av fossilt brensel holdes på nivå med den faktiske bruken i containerskipene.

 

Metodikken, kalt massebalansering (mass balancing), er tredjepartsrevidert regelmessig. Det fornybare drivstoffet er sertifisert og ikke produsert i konkurranse med matproduksjon. Det er derfor bærekraftig i henhold til EUs fornybar energidirektiv (EU Renewable Energy Directive).

– Vi utforsker kontinuerlig bærekraftsmuligheter i hele forsyningskjeden vår, og på tvers av vår samlede virksomhet. Vår liste over initiativer fortsetter å vokse mens vi jobber mot vår ambisjon om å bli et klimanøytralt selskap innen 2040, sier Javier Varela.

 

Volvo Cars’ ambisjon er å redusere karbonavtrykket i Volvo-bilenes livssyklus med 40 prosent pr bil mellom 2018 og 2025, noe som krever 25 prosent reduksjon i driftsutslipp, inkludert logistikk. I tillegg sikter selskapet også mot klimanøytral produksjon innen 2025.

 

* Sammenligningen av drivstoff inkluderer utslipp fra produksjon og bruk av tilsvarende mengde energi, såkalt Well-to-Wake (WTW).

Få opptil 20 % gratis ved påfyll

Rask tilgang til kjøretøyhistorikkrapporter.

B 2 B
Sjekk kjøretøyets historie

Bli med i Automolis affiliateprogram og tjen penger med oss!

Våre sosiale medier
Populært på bloggen