Bestel de Pre-Paid code

Om aan de behoeften van onze vaste klanten te voldoen, hebben we een speciale licentie opgesteld die alleen beschikbaar is voor zakelijke klanten. Met de Pre-Paid-licentie kunt u snel en zonder contant geld voertuiggeschiedenisrapporten downloaden

Selecteer betaalmethode:

De beheerder van je gegevens is Autoiso sp. z o.o. (Gnieźnieńska 12, Katowice 40-142, Polen, support@autoiso.pl).

Wij kunnen je gegevens verwerken die persoonlijke gegevens bevatten (in het bijzonder: e-mail adres, naam, adres, BTW-nummer, bankrekeningnummer, transactienummer, kar, login, wachtwoord):

  • op basis van de overeenkomst voor de sluiting, uitvoering en beëindiging ervan voor de duur van het sluiten en de geldigheidsduur ervan, en
  • op basis van onze legitieme belangen om vorderingen te eisen met betrekking tot de overeenkomst en de persoonlijke gegevens van de websitegebruikers te beveiligen die tijdens de registratie worden verstrekt, gedurende een periode tot 6 jaar gerekend vanaf het jaar van de uitvoering of beëindiging van de overeenkomst of de indiening van een geldig bezwaar maar niet korter dan tot het einde van de uitvoering van de vorderingen voortvloeiende uit de overeenkomst en het einde van de verjaringstermijn, als ook
  • op basis van onze legitieme belangen voor direct marketing voor de periode tot de voltooiing van deze activiteiten of indiening van een geldig bezwaar, als oo
  • op basis van onze wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de boekhoudwet voor de perioden die in deze wet worden aangegeven (momenteel is het volgens artikel 74 een periode van 5 jaar gerekend vanaf het begin van het jaar volgend op het boekjaar waarop de gegevens betrekking hebben).

We kunnen je gegevens delen aan ondernemingen waarmee we samenwerken en die deze gegevens namens ons verwerken (ontvangers van gegevens) en die op de volgende gebieden actief zijn: IT, hosting, statistieken, marketing, zoekmachines, sociale netwerken. De gegevens mogen buiten de EU worden overgedragen alleen aan landen of ondernemingen die in overeenstemming zijn met de EU-wetgeving.

Het verstrekken van gegevens is een voorwaarde voor het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst.

Je hebt recht op toegang tot je persoonlijke gegevens, alsook om deze te wijzigen, verwijderen of de verwerking ervan te beperken, bezwaar te maken tegen de verwerking of het doorgeven ervan, evenals om een klacht in te dienen bij de president van het Bureau voor Bescherming van Persoonsgegevens in Polen of het equivalent daarvan in een ander EU-land.

Meer informatie vind je in ons Privacybeleid.