Поръчайте предплатения код

За да отговорим на нуждите на нашите редовни клиенти, ние сме подготвили специален лиценз, достъпен само за бизнес клиенти. Предплатеният лиценз позволява бързо и безкасово изтегляне на отчети за историята на превозните средства

Изберете начин на плащане:

Администратор на данните Ви е Autoiso sp. z o.o. (Autoiso ООД) (Gnieźnieńska 12, Katowice 40-142, Polska support@autoiso.pl).
Можем да обработваме данните Ви, които може да представляват лични данни (по-конкретно: Е-мейл адрес, име, адрес, номер по ДДС, номер на банкова сметка, номер на транзакцията, количка, вход, парола):

  • въз основа на договора, за целите на неговото сключване, изпълнение и прекратяване, за срока на сключването и траенето на договора и
  • въз основа на нашите законни интереси, с цел реализация на претенции, свързани с договора и защитата на личните данни на потребителите на уебсайта, предоставени по време на регистрацията, за срок до 6 години, считано от годината, в която договорът е бил изпълнен или прекратен или са подадени ефективни възражения, но не по-кратко от приключването на исковете свързани с договора и изтичане на давността, както и
  • въз основа на нашите правни задължения, произтичащи от Закона за счетоводството за периодите, посочени в този закон (понастоящем съгласно чл. 74, т.е. за период от 5 години, считано от началото на годината, следваща финансовата година, за която се отнасят данните).

Можем да предоставяме данните Ви на субекти, с които си сътрудничим и които обработват тези данни от наше име (получател на данни), извършващи дейност в областта на: информатиката, хостинга, статистиката, маркетинга, интернет търсачките, социалните мрежи. Данните могат да бъдат предавани извън ЕС само на държави или субекти в съответствие със законодателството на ЕС.

Предоставянето на данни е условие за сключването и изпълнението на договора.

Имате право на достъп до данните, които се отнасят до Вас, както и да поискате тяхното поправяне, изтриване или ограничаване на обработката им, да възразите срещу обработката им, да ги прехвърлите, както и да подадете жалба до председателя на Службата за защита на личните данни в Полша или нейния еквивалент в друга държава от ЕС.

Повече информация ще намерите в нашата Политика за поверителност..