Jak napisać oświadczenie o kolizji

oświadczenie o kolizji
W artykule

Kolizja to jedna z bardziej nieprzyjemnych chwil w życiu kierowcy. Konieczność napraw, stres czy obawa o zdrowie pasażerów to tylko zaledwie wierzchołek emocji, które towarzyszą nam w takich sytuacjach. Mimo to nie możemy w takich momentach zapominać o rozwadze i odpowiednim podejściu do danej sytuacji.

Każdego dnia na Polskich drogach  dochodzi do setek zdarzeń drogowych, mniej lub bardziej niebezpiecznych. Chwila nieuwagi, niedostosowanie prędkości czy zwykły pech może doprowadzić do stłuczki, która jest problematyczna zarówno dla sprawcy, jak i poszkodowanych. Gdy dojdzie do takiego zdarzenia, nie powinniśmy tracić głowy i zadbać przede wszystkim o swoje bezpieczeństwo. Niepotrzebne emocje to bardzo zły doradca, który powoduje konflikt pomiędzy uczestnikami i odsuwa ich od jakiegokolwiek porozumienia. Po kolizji nie trać głowy. Gdy już zabezpieczyliśmy uszkodzone auta i oceniliśmy poniesione szkody, przychodzi pora, by spisać oświadczenie sprawcy kolizji drogowej i ustalić winnego całego zajścia. W przypadku gdy jedna ze stron poczuwa się do winy sprawa jest o tyle prosta, że wystarczy sporządzić dokument, które umożliwi podjęcie działań związanych z likwidacją szkody przez ubezpieczyciela. By posiadało ono moc sprawczą, musi zostać sporządzone z zachowaniem określonych zasad i posiadać określone informacje. Wzór oświadczenie bez problemu  znajdziemy w internecie, a ponadto bardzo często wiele firm ubezpieczeniowych załącza szablon takiego dokumentu do umowy. Jedyne co musimy zrobić, to posiadać kilka kopii w samochodzie, by być przygotowanym na każdą sytuację.

Jeśli natomiast dojdzie do kolizji, a my nie będzie posiadać gotowego formularza, możemy przygotować je odręcznie z zachowaniem pewnych reguł. Dzięki temu nie będzie konieczności wezwania policji, co szczególnie w większych aglomeracjach bardzo przyspiesza całą procedurę. Dodatkowo takie polubowne rozwiązanie sprawy pozwala sprawcy kolizji uniknąć mandatu oraz 6 punktów karnych, co jest dużym plusem przy tego typu zdarzeniach. Polubowne załatwienie spraw. Jeśli kierujący decydują się na załatwienie kwestii odszkodowania, bez angażowania w to policji, muszą spisać  oświadczenie z kolizji. By dokument ten był zgodny z prawem  i stanowił podstawę do wypłacenia rekompensaty, musi zawierać następujące dane:

  1. Dane kierowców i wszystkich uczestników kolizji. Na podstawie imienia, nazwiska, numeru PESEL oraz miejsca zamieszkania ubezpieczyciel ma możliwość bezpośredniego kontaktu z poszczególnymi użytkownikami w celu zweryfikowania wersji wydarzeń czy ustalenia szczegółów odszkodowania. Dane te są również bardzo ważne z punktu widzenia prawa, ponieważ pozwalają zweryfikować przeszłość ubezpieczeniową kierujących, co wpływa na późniejsze polisy i odszkodowania.
  2. Dane pojazdów. W ich skład wchodzi numer rejestracyjny, numer VIN, marka, model, rok produkcji oraz typ nadwozia. Są to dane istotne ze względu na weryfikacje w państwowej bazie oraz ustalenie, czy samochody są użytkowane legalnie. Dodatkowo na podstawie tych danych uzupełniana jest historia samochodu, którą możemy sprawdzić na automoli.com/pl, gdzie znajdziemy informacje o ewentualnych kolizjach danego auta czy kosztów poszczególnych napraw.
  3. Dane polisy OC sprawcy. Niezbędne będą tutaj numer polisy, nazwa ubezpieczyciela oraz jej data ważności. Na tej podstawie jako poszkodowani możemy występować do ubezpieczyciela o odszkodowanie.

Po skrupulatnym spisaniu danych z dokumentów przychodzi pora na szczegółowe opisanie całego zajścia oraz uszkodzeń. Na tym etapie musimy w dokumencie zawrzeć dane takie jak:

  1. Data, godzina i miejsce zdarzenia. Muszą one zostać podane z bardzo dużą dokładnościom, a w przypadku problemów z określeniem miejscowości czy ulic można posiłkować się współrzędnymi satelitarnymi.
  2. Szczegółowy opis zdarzenia. Opisując okoliczności zdarzenia, należy zawrzeć wszystkie informacje dotyczące warunków na drodze, obowiązujących znaków oraz przepisów, do których nie zastosował się sprawca i na skutek których doszło do wyżej wymienionej sytuacji. Warto również zawrzeć tutaj ewentualne czynniki dodatkowe będące bezpośrednimi i pośrednimi przyczynami zdarzenia.
  3. Szczegółowy opis uszkodzeń pojazdów i innych przedmiotów znajdujących się wewnątrz nich. Przy tego typu opisie warto uwzględniać każdy nawet najmniejszy element posiłkując się dodatkowo fotografiami czy rysunkami, by jak najskuteczniej zobrazować szkody. W przypadku uszkodzonych przedmiotów warto również podać orientacyjną wartość, co pomaga w odzyskaniu pieniędzy za poniesione starty.

Na zakończenie dokumentu pozostają podpisy obu stron, co jest potwierdzeniem wzięcia na siebie winy za kolizję przez sprawcę oraz gwarantuje akceptacje dokumentów przez ubezpieczyciela. Warto również pamiętać, że w przypadku gdy są inne osoby biorące udział w zdarzeniu, należy podać ich personalia w celu weryfikacji wersji wydarzeń lub innych czynności prawnych. Kiedy wezwanie policji jest niezbędne ?Pomimo że wzywanie patrolu do kolizji nie jest w żadne sposób wymagane, to istnieją sytuacje, w których taka interwencja jest koniecznością w celu ustalenia przebiegu zdarzenia i wyciągnięcia konsekwencji. Policje niezwłocznie należy wezwać, gdy w kolizji ucierpieli kierowcy lub osoby postronne.

Policje należy wezwać, gdy nie ma jednoznaczniej pewności co do przebiegu zdarzenia, a relacje obu stron są niespójne. W praktyce oznacza to, że konieczne jest, by na podstawie zeznań określić winnego całej sytuacji. Ponadto w sytuacji, gdy mamy wątpliwość co do stanu trzeźwości kierujących lub też ucieczki z miejsca zdarzenia drugiego kierowcy. W takim wypadku tylko policja może podjąć odpowiednie kroki w celu złapania niebezpiecznego kierowcy. Wezwanie funkcjonariuszy pozwala również zweryfikować autentyczność przedstawianych dokumentów. Jest to o ważne, ponieważ w przypadku podania przez sprawcę wypadku nieprawidłowych danych, możemy nie otrzymać odszkodowania.

W innych przypadkach natomiast sporządzenie oświadczenia wystarczy, by procedura likwidacji szkody odbyła się pomyślnie. Jedyne, o czym należy pamiętać to skrupulatność w wypełnianiu danych i opanowanie. Dzięki temu bardzo szybko załatwicie sprawę bez niepotrzebnego stresu i negatywnych emocji co na drodze jest bardzo istotne i zapewnia bezpieczeństwo kierującym.

Zyskaj do 20% gratis za doładowanie

Szybki dostęp do Raportów Historii Pojazdu.
DLA BIZNESU
Sprawdź historię pojazdu
Dołącz do programu partnerskiego Automoli i zarabiaj z nami!
Nasze social media
Popularne na blogu