W naszym serwisie możecie zakupić raport VIN dla pojazdów sprowadzonych ze Stanów Zjednoczonych (USA). Informacje zawarte w raporcie generujemy w oparciu o informacje pozyskane z Narodowego Systemu Informacyjnego Oznaczeń Pojazdów Motorowych (NMVTIS).

Informacje w systemie NMVTIS gromadzone są na bazie danych przesyłanych do niego z firm ubezpieczeniowych, złomowisk i punktów odzysku, które są do tego zobowiązane na podstawie federalnego prawa. Dane te z konkretnych stanów aktualizowane są w różnych odstępach czasowych, ale nie trwa to dłużej niż miesiąc.

Ilość danych z systemu NMVTIS zależy od sprawdzanego numeru VIN. Klienci mogą tu znaleźć:

  • informacje dotyczące samochodów, busów, ciężarówek, motocykli, pojazdów rekreacyjnych, kempingowych i traktorów
  • informacje ze stanowych wydziałów komunikacji
  • informacje o nadanych przez stanowe wydziały komunikacji etykietach
  • informacje z firm ubezpieczeniowych i recyklingowych, a więc stacji odzyskiwania czy złomowisk, które na podstawie prawa federalnego do systemu muszą zgłosić szkodę całkowitą
  • informacje ze złomowisk i stacji odzyskiwania, które otrzymują wraki w ramach rządowego programu „Cash for Clunkers”
  • informacje na temat odczytów licznika przy kolejnych rejestracjach

W celu prostszego odczytania informacji zawartych w raporcie VIN dla pojazdów z USA dzielony jest na kilka sekcji:

Nagłówek raportu

Ta sekcja zawiera podstawowe oznaczenia sprawdzanego pojazdu rok, model, numer VIN oraz kafelki z podsumowaniem raportu, jeśli pojazd miał wypadek tu znajdziesz o tym informację podobnie z wezwaniami serwisowymi czy kradzieżą.

Informacje o pojeździe

W tej sekcji wyświetlonych jest od kilku do kilkunastu informacji w zależności od tego, co producent zakodował w numerze VIN danego pojazdu. Najczęściej znajdują się tu podstawowe informacje, a więc marka, model czy rodzaj paliwa. Poza tym możesz znaleźć również rok produkcji lub rok modelowy pojazdu, który określa datę wyprodukowania danego modelu, przyjęcia go przez kontrolę ostateczną i przekazania do magazynu pojazdów gotowych. Rok modelowy to natomiast czas, w którym produkowane były samochody o tych samych cechach charakterystycznych. Ponad to możemyt pokazać w tej sekcji informacjie dotyczące silnika rodzaju paliwa i wersji. Zależy to jednak od producenta który może lub nie zakodować to wszystko w numerze VIN.

Historia Pojazdu

To chronologiczny zapis tego co działo się ze sprawdzanym pojazdem. Listę tą możesz sortować od najstarszych do najmłodszych zdarzeń lub odwrotnie jak wolisz. Na jednej osi czasu umieściliśmy: przebiegi, przeglądy, badania techniczne, zdarzenia (incydenty, rejestracje, ceny na aukcjach internetowych).

Historia ostrzeżeń

Tu znajdziesz ostrzeżenia dotyczące danego pojazdu. Sygnalizowane są one na podstawie etykiet, które konkretnemu pojazdowi są przypisywane przez odpowiednie instytucje, którymi są stanowe wydziały komunikacji. Dowiesz się np czy sprawdzany na automoli pojazd nie jest po powodzi, nie uległ tak rozległym uszkodzeniom, że na terenie Stanów Zjednoczonych został wycofany z użytkowania.

Historia zdarzeń

Wyodrębniliśmy w tej części raportu historii pojazdu z USA informacje dotyczące braku możliwości dalszej eksploatacji tego pojazdu na terenie Stanów Zjednoczonych.

Przebiegi pojazdu

Ta sekcja zawiera ułożoną chronologicznie listę znanych odczytów przebiegów pojazdu. Znane są one z rutynowych przeglądów, rejestracji, informacji zebranych od ubezpieczyciela, z aukcji internetowych, Autoryzowanych Stacji Obsługi czy od innych instytucji, z jakimi mamy przyjemność współpracować.

Analiza numeru VIN

Sprawdzisz czy został on poprawnie zdekodowany oraz gdzie go znaleźć na pojeździe. To ważne aby podczas kupna pojazdu zweryfikować umowę, dokumenty oraz sam pojazd. VIN w każdym z tych miejsc powinien być taki sam.

Chcąc dowiedzieć się, w jaki sposób należy interpretować informacje zawarte w Narodowym Systemie Informacyjnym Oznaczeń Pojazdów Motorowych, zalecamy zapoznanie się z materiałami zawartymi na stronie www.vehiclehistory.gov. Dzięki zgromadzonym tam informacjom łatwiej będzie interpretować wszystkie informacje oraz zrozumieć znaczenie dołączonych do pojazdu etykiet. Dodatkowo każdy z naszych Klientów może zażyczyć sobie niezależnej inspekcji pojazdu jako Raport Historii Pojazdu NMVTIS oraz konsultacji w celu otrzymania innych informacji o pojeździe.