Raport dla pojazdów z Wielkiej Brytanii stanowi niezbędną pomocą  przy zakupie aut sprowadzonych z zagranicy. Dzięki oficjalnym danym pochodzących z legalnych źródeł m.in bazy DVLA (Agencji Licencjonowania Kierowców i Pojazdów) zawartych w raporcie możemy szybko zweryfikować ofertę sprzedaży pojazdu, którym jesteśmy zainteresowani. Raporty pojazdów pochodzących z rynku UK zawierające wyniki m.in corocznych, obowiązkowych testów MOT, pozwolą nam zweryfikować jego dane techniczne, historię oraz przebieg.

Na dokładne sekcje raportów składają się poszczególne punkty:

Nagłówek raportu

Skrót najważniejszych informacji na temat poszukiwanego modelu. 4 wybrane parametry przedstawiają najważniejsze składowe raportu, którym poświęcono więcej miejsca w analizie.

Informacje o pojeździe

Zestawienie podstawowych informacji producenta pojazdu uzyskanych na podstawie danych identyfikacyjnych tj. numeru VIN lub tablicy rejestracyjnej.

Status pojazdu

Sekcja ta dotyczy informacji o aktualnym statusie pojazdu. Obejmują one adnotacje o należnych do zapłaty kwotach podatku na terenie UK uzależnionych od emisji spalin. Informacje rejestrowe uzyskane na podstawie DVLA, kluczowe dla ustalenia historii pojazdu. Możemy zweryfikować na tej podstawie dane takie jak: liczba właścicieli, certyfikaty V5 a także zmiany koloru nadwozia oraz wiele innych.

Ewidencja pojazdów poszukiwanych

Dzięki weryfikacji jesteśmy w stanie upewnić się, że sprawdzany pojazd nie widnieje przypadkiem w Bazie Pojazdów Poszukiwanych (PNC) oraz w Rejestrze Ubezpieczeń Komunikacyjnych Skradzionych Pojazdów (MIAFTR)

Historia pojazdu

Sekcja zawiera informacje o rejestracji pojazdu w UK . Dowiemy się stąd o wielu ważnych statusach pojazdu, m.in. o jego uszkodzeniach, awaryjności, przebiegu, właścicielach oraz wiele adnotacji dotyczących przeprowadzonych napraw. Raport Historii pojazdu zawiera również informacje dotyczące wyników corocznych testów MOT (Ministry of Transport) prowadzonych na terenie Wielkiej Brytanii, prowadzonych w kierunku bezpieczeństwa pojazdu, dopuszczenia go do ruchu drogowego oraz emisji spalin.

Historia zdarzeń

Zdarzenia określone w raporcie dotyczą zagadnień utylizacji pojazdu. Wyniki jego weryfikacji na rynku UK pochodzą z uznanych powszechnie i wiarygodnych źródeł. Certyfikat Zniszczenia (CoD)dotyczy pojazdów przeznaczonych na rycycling, i/lub do całkowitego zniszczenia i
jest dokumentem wydawanym przez DVLA (Agencję Licencjonowania Kierowców i Pojazdów) dla Autoryzowanych Zakładów Przetwarzania (ATF). Podane dane powinny być zweryfikowane ze stanem faktycznym pojazdu i jego dokumentacją. Raport nie powinien stanowić jedynej wytycznej w tej kwestii.

Odczyty przebiegu

Zawiera chronologiczną listę znanych odczytów przebiegu pojazdu. Odnotowane dane z odczytów pochodzą z wiarygodnych i uznanych w UK baz danych czerpiących informacje z corocznych obowiązkowych testów MOT oraz z bazy DVLA (Agencji Licencjonowania Kierowców i Pojazdów). Jednak nie można wykluczyć błędów źródłowych. Każde odstępstwo od chronologii przyrastania przebiegu w czasie może być podstawą do stwierdzenia nieprawidłowości. Ze względu na brak uregulowań prawnych co do takich odczytów, raport nie może to stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wynikających z celowego fałszowania takiego przebiegu lub błędnych odczytów dokonanych przez którąkolwiek instytucję lub błędnej prezentacji stanu odczytu licznika w raporcie. Jeśli przy darmowym sprawdzeniu pokazano, że brak rekordów, przebiegi pojazdu nie znajdą się na płatnym raporcie.

Dane techniczne

Sekcja ta zawiera szczegółowy wykaz danych technicznych weryfikowanego pojazdu. Poszczególne sekcje dotyczą modelu pojazdu, typu silnika oraz jego osiągów, a także wymiarów oraz masy. Informacje pochodzą z baz danych przekazanych przez producenta.